Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeretet - Szerelem

tulipan.jpg

Emmet Fox - Hegyi beszéd

Sok minden van, amit szívesen adnék Neked...
Szeretnék Neked bölcsességet adni,
de azt csak a múló évek hozhatják meg.
Szeretnék Neked sikert adni, de annak csak akkor van értéke,
ha megdolgozunk érte.
Szeretnék Neked boldogságot adni,
de az oda vezető utat mindenkinek magának kell megtalálnia.
De van egy olyan ajándék, amit adhatok Neked,
amely mindig veled lesz és az nem más,
mint az én szeretetem..
A Szeretet meleg, mint a kályha.
Odatartod a tenyeredet, és érzed.
Felé fordítod az arcod, és sugárzik.
Egy ember körül, aki szeret, más légkör van.
Meleg van!
Kívánom, hogy ezt a meleget egész évben érezzétek magatok körül!
Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr,
nincs kór, amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít,
nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit,
nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal,
nincs fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol,
nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált.
Nem számít, milyen mély a baj gyökere, milyen reménytelen a kilátás,
milyen kusza a szövevény, milyen nagy a hiba.
A szeretet kiteljesedése mindet megoldja.
Bár eléggé tudnátok szeretni,
nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön.

*

 Perlaky Lajos - A szív filozófiája

"XIII. Lajos francia király egy élet szolgálataiért meg akarta jutalmazni Claude Bernard abbét,  s megengedte, kérjen, amit akar.
Azt kérem - felelte -, hogy tegyenek padokat a halálraítéltek szekerére, amelyen őket a vesztőhelyre viszik, hogy le tudjanak ülni!
Tanítsd te is a szívedet jónak lenni, mert egyetlen tévedés van a földön, egyetlen szerencsétlenség, ha már nem tudunk szeretni, viszont semmi se veszett el addig. amíg tudunk szeretni.
ne  engedjük szívünk köré jégréteget képződni, amit az emberekben, az életben, önmagunkban való csalódás fagyaszthat.
Milyen mennyország lehetne ez a föld, ha szeretni tudnánk egymást! - hiszen nem a repülőgép emelte fel az embert a magasba, hanem a szeretet!
Szeretni! ezt az ég parancsolja, teljesíteni kell a magas parancsot, mert ez lényünknek csúcsa és koronája.
A szív is vagyon... arra való, hogy elköltsék... Amo - ergo sum.
"Szeretek, tehát vagyok."

*
Két szép idézet a szerelemről

,,A szerelem a lélek selyme, / a szív bársonyvirága, / melynek magvát minden szívben elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik [ember] szívében érik meg igazán pompázó virággá."

Rabindranath Tagore

*
,,A szerelem ott kezdődik, mikor a belső figyelem egyszerre folyamatossá
válik, s intenzitásában szinte az elviselhetetlenségig fokozódik."
 
Pilinszky János

*

Az az igazi szerelem, amely mindig egyforma marad, akkor is, ha mindent megtagadnak tőle.

Johann Wolfgang Goethe

*

Igazság

"Varázslatos az emberi agy: elfelejtünk egy illatot,

de csak amíg újra meg nem érezzük,

kitörlődik egy hang a memóriánkból,

de csak amíg újra meg nem halljuk,

és még a rég eltemetett érzelmeink is képesek újjáéledni,

ha visszatérünk ugyanarra a helyre, ahol születtek."

Paulo Coelho

*

Kerner Mariann

A szívemben vagy…

Benne vagy a csöpögő csap halk szavában, mely üzenetet küld,
Reggeli árnyas hajam mosolyba szökkenve téged köszönt.
Tele van vággyal, tenni akarással hittel az én lelkem,
Hogy benne vagy a sorban, mert ajkadon megszülettem.
S minden napban míg hátán hord még a jó öreg Föld,
Újraszületsz a hajnalokban, szívemben – mindenütt.

*

Szép gondolatok - Istenmorzsák

 Kun Ákos

Kevesen tudják, hogy az intenzív
szeretet is hatást gyakorol a másik
ember aurájára. Ha nagyon szeretünk
valakit, akkor a belőlünk kiáradó
mentális és érzelmi sugarak
körbeveszik a féltett lényt. Ezek az
energiahullámok "védőburkot"
képeznek az aurája körül, így a külső
káros hatások kevésbé képesek ártani
neki. Szerelmesek között ez a külső
burok összeolvad, szinte egymás
aurájában élnek. A határtalan
szeretet óvó hatása távolról is
érvényesül. Akit a lelkünkben
hordozunk, azt a belőlünk kiáramló
jótékony sugarakkal nagy távolságból
is képesek vagyunk körülvenni.
Hosszabb együttélés, a kapcsolat
elmélyülése esetén energianyalábok
alakulnak ki a partnerek között,
amelyek hosszan elnyúló láthatatlan
szalagként kötik össze az aurájukat,
bárhol vannak is.

*

Kun Erzsébet gondolatai a szeretetről

- Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? - kérdeztem egyszer anyát.
- Magról vetik - nevetett rám.
- És honnan szerzik hozzá a magot?
- Nem kell azt vetni, szerezni. Belőlünk magunkból pereg. S megfogan a tenyér simogatásában, a szem       pillantásában, minden ölelésben.
- Öntözni nem is kell?
- Dehogynem. Jó szóval.
- Nem könnyel?
- Ments ég. A könny sós, és a só kimarja a kis szeret palánta hajtásait.
- Hát palántázni kell a szeretetet?
- Palántázni bizony. Elültetni még a szikes talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl a föld.
- Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt semmi se?
- Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek, és emberként gondolkodom.
- Elsősorban mi hát a szeretet?
- Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed.
- És mi a szeretet másodsorban?
- Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott.
- Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem.
- Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyegszövők, ha elvétik a mintát,meg sem kísérlik kijavítani a hibát, mert tudják, hogy csak Allah tökéletes.
- Mégis érdemes szeretni?
- Csak azt érdemes.

‪‎Családmesék - A szeretet c. kötetből

*

 „A szerelem olyan, mint egy gyönyörű virág,
amit talán nem érinthetek,
de aminek az illata a kertet
mindenképpen az öröm helyévé varázsolja.”

(Helen Keller)

*

Megosztom veletek ezt a szép írást

Loctite

"szentbeszéd"

"hisz minden szent
ezen a világon
nincsen rossz
csak a jónak testvére
nincsen hazugság
csak az igaznak párja
mindenki kertjében van
a szerelemnek fája
de azt öntözik sokan
ami annak csak mása
mert csillogó pontokat követnek
leszegett fejjel
vágyaikhoz vezető ezüstgombokat
s folyton akarják kigombolni azokat
elfelejtik látni a hímzést a nemezt
apró mozdulatokat
megadni a csóknak az időt
lélegezni szabadon
nő a férfit férfi a nőt
így lelve meg a világot benne azt
amit még senki sem látott"

*

Akadálymentesíteni az életünket - segít ez a négy idézet!

"Két ember kapcsolatában sosem az akadályok számítanak. Hanem a szeretet. Ami az akadályokat is lebonthatja. Ha megélik. Mert az akadályok csak részei az életnek, amik folyamatosan alakulnak, és akár már holnap eltűnhetnek. A szeretet viszont örök."

(Csitáry-Hock Tamás)

*

"A hála megváltoztatja a rezgésünket, az energiánkat. Amikor az őszinte hálára hangolódunk, azonnal békét érzünk és mágnesként vonzzuk magunkhoz a jobb dolgokat. A lehető legtöbbször adj hálát, mind mentálisan, mind szóban. A béke veled kezdődik."

(Mabel Katz)

*

"Az élet legnagyobb ellentmondása: azt gondoljuk, hogy ha kapunk, az teljessé tesz bennünket. Valójában a teljességet akkor éljük át, amikor adunk."

(Yehuda Berg)

*

"Ha tudni akarod, hogy mit jelent boldognak lenni, nézz egy virágra, madárra, vagy egy gyermekre; ők Isten országának a tökéletes képei. Mert pillanatról pillanatra élnek az örökkévaló jelenben, múlt és jövő nélkül. Így aztán mentesek attól a bűntudattól és aggodalmaskodástól, amely annyira gyötri az embereket. Tele vannak tiszta életörömmel: nem annyira az embereknek és dolgoknak, hanem sokkal inkább az életnek magának örülnek."

(Anthony de Mello)

*

" Isten szívében lakom"

"Aki a szerelmet nem ismeri, nem tudhatja azt sem, mi az, hogy szeretet."
Ezt a két szót tudomásom szerint csakis a magyar nyelv különbözteti meg. Love, liebe - mindkettőt jelentheti. Az egyik forró, lángoló állapot, énünk elég benne. Nem bírja egyedül. "Megőrülök érted!" - szoktuk mondani, és tényleg olyanok leszünk, mint az őrültek.
A szerelem nem "normális" állapot. Amennyiben a józan, hétköznapi, egoista életünket annak tekintjük. Veszélyes is. Szeretetbe még nemigen haltak bele - de szerelembe sokan. A szerelemben ébredünk rá, hogy szét vagyunk tépve. Hiányzik belőlünk a másik. Hiányzik, mint testnek a kenyér. Mint léleknek az Isten.
Az igazi istenhit a szerelemhez hasonlatos. Minden igazi vallás tudja, hogy szakrális élmény. Szent élmény.
"Szent" azt jelenti, hogy tűz veszi körül a másik lelkét, vagy az Isten lelkét, és én belefutok a tűzbe, és elégek benne, mert nem bírom ki Nélküle.
Hétköznapi életünkben először vagyunk szerelmesek, s - jó esetben - csak utána szeretünk. A tűzből parázs lesz. De ez nem a hétköznapok útja. A józan, földi élet útja. Az öregedés útja. Hogy először lángolok érted, aztán parázzsá szelídülök - és végül kihűlök. Ahogy öregszünk, úgy válik a forróságunk meleggé, langyossá, majd végül hideggé.
De aki fölfelé igyekszik, az szembe megy a biológiával. Nem öregszik, hanem fiatalodik. Egyre inkább a szerelmet keresi. Végül már érzékiség, testi vágy nélkül. Szerelmes lesz a társába. Szerelmes lesz az igazságba. Szerelmes az Istenbe.

Müller Péter

 *

Elmélkedés a szeretetről

- Kahlil Gibran -

"Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának,
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is. Amiként növekedéseket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek;
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján.
Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.
Hanem, ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek,
Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségeteket, és elmentek a szeretet szérűjéről.
Az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el.
A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.
Amikor szerettek, ne mondjátok: "Isten a szívemben lakik"; mondjátok azt: "Isten szívében lakom".
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat.
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok:
Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját.
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok;
És, hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad;
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek;
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza;
S ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek; dalotok őt dicsérje."

*

A szeretet törvénye – Kurt Tepperwein

Néha annyira vágyunk arra, hogy angyalok lehessünk, hogy közben megfeledkezünk arról, hogy jó emberek legyünk.
A szeretet alaptörvénye annak az erőnek, melyet mi Istennek nevezünk. Ha megtanulunk szeretni, és ezt párosítani tudjuk bölcsességgel, akkor tökéletesek leszünk. Feladatunk és egyben életünk értelme is ezen a földön, hogy megtanuljunk szeretni. Nemcsak a partnerünket, hanem egy olyan, mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk, amely többé már senkit és semmit nem zár ki.
A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a többieket, hagyom, hogy részt vegyenek mindabban, ami engem foglalkoztat, megosztom magam velük, önmagamat felkínálom nekik. A szeretet azt jelenti, hogy örömmel munkálkodom mások javán, és hozzájárulok személyes kibontakozásukhoz.
A szeretet azt a vágyat kelti életre szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni: időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége. A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást, cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat.
A szeretet olyan, mint egy magányos hegyi kunyhó, amelyben az ember csak azt találja, amit magával visz.
Ha a szeretetben boldog akarok lenni, két dologról kell megszabadulnom: attól a félelemtől, hogy nem fognak eléggé szeretni, és attól a vágytól, hogy a másikat birtokoljam. Aki ugyanis fél és birtokolni akar, végül mindent elveszít.
A tartós szeretetnek a következő feltételei vannak:
Csodálat
Mindkét felet lelkesítő feladat
Megértés.

*

Osho

„Két szerelmes, akik között mély harmónia van, felolvad egymásban.
Eggyé válnak. Együtt lélegeznek, egymás közt vannak; az együttlét létezik.
Ebben a mély szerelemben megtörténik, hogy a két személy megszűnik kettőnek lenni. Valami áramlani kezd kettejük között. Amikor ez az áramlás megindul, boldogságot éreznek, és egy pillanatra megvalósul az egység.”

*

Osho - a Szerelemről...

Érezz, válj Te a szerelemmé, az egész lényed legyen a kéz, amely simogat. Ne Te csókolj,
légy a csók. Felejtsd el Magad, olvadj el a testben. Az alkotás légy ne a színész...
Szeress!!! Amikor ölelsz, légy az ölelés, amikor csókolsz válj a csókká.
A szerelmes ember néha tudatosabb, mint a szent.
A szerelem kölcsönös segítség az út megtalálásához. Az út végtelen és rejtelmes.
A szerelem a végtelen felfedező út, kéz a kézben. Nem csak egy szikra, ami eltűnik,
hanem tűz, amelyben Te elégsz. A szerelem él. Az örökkévalóság a Tied.
Akit szeretsz, az mindig figyelemreméltó. a figyelem és a szeretet mindig édestestvérek.
Ha szeretsz...az érzés egész lényedre kiterjed, testedre, lelkedre értelmedre.
Ha csak gondolsz a szeretetre az csak gondolat. A gondolat csak a fejre vonatkozik, de még ott sem
egységesen jelentkezik, hanem darabjaiban. A következő pillanatban már nincs is ott. eltűnt.
Csak darabok és emlékek úsznak a szürkeállományban.
Ezért vagy boldogtalan. Nem tudsz ígérni semmit nincs rá alapod. Darabokból állsz.
Azt mondod szeretlek....mindörökké...Ez egy ígéret, amit képtelen vagy betartani, mert ez is egy gondolat.
A gondolat nem tartalmazza lényedet. Holnap mást fogsz gondolni.
Tegnap ott volt, de reggelre eltűnik nyoma sincs már. A tegnapi ígéretből kötelezettség vált!

.....Menj olyan mélyre...oda ahol érzel...ott a szerelem mély kielégüléshez vezethet...
Ne félj! oldódj fel az érzésben...és csak szeress egész lényeddel...

Az, amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma - a földtől egészen az égig.
A legalsóbb szinteken a szerelem nemi vonzerő. Sokunk megragad ezen a szinten, mert társadalmi neveltetésük mindenféle elvárásokkal és elfojtásokkal terhelte meg nemiségünket.
A legnagyobb probléma a szexuális szerelemmel az, hogy soha nem lehet tartós. Csak ha elfogadjuk ezt a tényt, leszünk képesek ünnepelni a szexualitást azért, ami valójában - akkor örömmel üdvözöljük, ha megtörténik, és hálával búcsúzunk tőle, ha elmúlik. Így ahogy egyre érettebbé válunk, lassan képesek leszünk megtapasztalni a nemiségen túli szerelmet, és tisztelni a másik páratlan egyéniségét.
Lassan megértjük, hogy partnerünk gyakran csak visszatükröz minket: mélyebb énünkből feltűnő, eddig ismeretlen arcainkat tükrözi vissza felénk, és ezzel segíti kiteljesedésünket.

Ez a szerelem szabadságon alapul, nem pedig szükségen és elvárásokon. Szárnyai egyre magasabbra és magasabbra emelnek minket a mindent Egyként megélő egyetemes szerelem felé.

„Három dolgot kell megjegyezni: a legalacsonyabb szintű szerelem a szex; ez a fizikai szint.

A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása pedig az együtt-érzés.

A szex a szerelem alatt helyezkedik el, az együtt-érzés pedig fölötte: a szerelem épp középen van.
Nagyon kevés ember tudja, hogy mi az a szerelem. Az emberek kilencvenkilenc százaléka sajnos azt hiszi, hogy a szex a szerelem. Nem. A szexualitás állatias. Természetesen ott rejtőzik benne a lehetőség arra, hogy szerelemmé fejlődjön, de az önmagában még nem szerelem, pusztán egy lehetőség... Ha éberré, tudatossá és meditatívvá válsz, akkor a szexualitásodat szerelemmé tudod változtatni. És ha a meditációd teljessé, abszolúttá válik, akkor a szerelem együtt-érzéssé alakul.

A szex a mag, a szerelem a virág, az együtt-érzés pedig az illat.

Buddha definíciója szerint az együtt-érzés az szerelem plusz meditáció. Amikor a szerelmed nem csupán egy vágy a másik iránt, nem csak egy szükség; amikor szereteted adáson alapul, és nem egy koldus, hanem egy császár szerelme; amikor szerelmed nem követel cserébe semmit, és kész arra, hogy pusztán az adás öröméért adjon - akkor add még hozzá ehhez a meditációt, és a tiszta, valódi illat megjelenik.

Ez az együtt-érzés. Az együtt-érzés fölött semmi nem áll.

Minden szerelmes úgy érzi, hogy valami hiányzik, mert a szerelem befejezetlen. Egy folyamat, nem egy dolog.
Minden szerelmes elkerülhetetlenül hiányérzettel küzd. Ne értsd félre! Ez egyszerűen azt mutatja, hogy a szerelem alapjában véve dinamikus.

A szerelem olyan, mint a folyó, állandó mozgásban van.
Magában a mozgásban rejlik a folyó élete. Ha egyszer megáll, mozdulatlan dolog lesz belőle; akkor már nem folyó többé.

Egy élő személy vagy egy élő kapcsolat, vagy bármi, ami élő, szükségképpen kiszámíthatatlan. Hogy mi történik a következő pillanatban, lehetetlen megjósolni.
Ha szeretni akarsz valakit, szeresd itt és most. Szeresd ! Mert senki sem tudja, mi történik a következő pillanatban!
Amikor valami hiányzik, akkor tenned kell valamit - ez egy hívás a magasabb és magasabb csúcsok felől.
Nem mintha teljességet éreznél, amikor eléred őket; a szerelem sosem lehet teljes, de ez benne a csodálatos, ezáltal marad élő örökké...
És mindig azt fogod érezni, hogy az összhang nem tökéletes. Ez is természetes, mert amikor két ember találkozik, két különböző világ találkozik.
Ha azt várod, hogy tökéletesen összeilljenek, akkor a lehetetlent várod, és az csalódást fog okozni. Legjobb esetben akad néhány pillanat - néhány ritka pillanat -, amikor minden összhangban van. Így kell lennie. Minden erőddel dolgozz azon, hogy létrejöjjön ez az összhang, de mindig állj készen, ha nem sikerül tökéletesen.

Felsőbb Énünkhöz való eljutás útja...a Szeretet

"Belső énünknek az élet minden szakaszában szüksége van olyan emberek tápláló gondoskodására, akik szeretettel ráhangolódnak a problémáinkra, és akik táplálják az életerőnk, szerethetőségünk, és lelki békénk belső forrásait. Akik szeretnek minket, azok meg is értenek, és jelen vannak számunkra érezhető odafigyelésükkel, megbecsülésükkel, elfogadásukkal és gyengédségükkel. Helyet csinálnak nekünk, hogy azok lehessünk, akik vagyunk.

Az elfogadás spirituális gyakorlata segít elviselni az elkerülhetetlen és helyénvaló gyászt, míg az öntudatosság pszichológiai képessége segít kiállni a magunk és mások igaza mellett, így növeli bennünk az együttérzést.

Mindaddig, amíg szilárdan szembe nem nézünk sorscsapásainkkal, és fenntartás nélkül meg nem nyílunk saját érzéseink előtt, nem fogjuk tudni megtapasztalni azt a hatalmas erőt, amely ezen a remegő kis énen (egón) kívül létezik.

Ha megszabadulunk az egótól, az éber tudatosság elvezet a magasabb (Felsőbb) Énhez. Ez az Én maga a feltétlen szeretet, az örök bölcsesség és a gyógyító erő.
Spirituális értelemben rátalálni önmagunkra annyi, mint tudomásul venni, hogy az a sorsunk, hogy az ego képességeit a Felsőbb Én céljainak szolgálatába állítsuk. Ezért aztán nem csak egy emberrel igyekszünk bensőséges kapcsolatot kialakítani, hanem az egész Univerzummal.

Az éber tudatosság nem azt jelenti, hogy ne lennének vágyaink, csak annyit, hogy nem vagyunk a hatalmukban."

*

(David Richo)

A szeretet virágai nyíljanak szívedben

Ébredés

Hajlamosak vagyunk félelmet gerjesztve túlmisztifikálni a világban zajló eseményeket, amelyek annyira tágasak és sokrétűek, hogy logikus elmével hiába is próbálnánk megérteni őket. Bölcsebb, ha intellektuális magyarázatok helyett – amelyek elterelik a lényegről a figyelmünket -, a gyakorlatra összpontosítunk, és a mindennapok változásait helyezzük az életünkben előtérben.

Lehet félni az emberiség körében terjedő jóslatokat hallva, de nem érdemes: ez ugyanis az ellenerők akciója, amelyek tudatosan vagy tudat alatt, de mindenképpen belesodornak bennünket az örvénybe, ha hagyjuk magunkat… Gondolj bele: ha félsz, az egód vezet, vagyis egyértelműen az evolúciót hátráltatók csapatát erősíted. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy az emelkedés mellett döntöttél. Ez csapda.

Emberek ezrei szaladgálnak médiumokhoz, jósokhoz válaszokért, de légy éber, az asztrális sík kalandorai nem a Forrás üzeneteit közvetítik feléd – sőt, ígéreteikkel gyakran kényelemre vagy szorongásra hívnak, a szeretetállapotba törekvés inspirációja helyett.
Az igazi segítő-gyógyító azáltal ismerszik meg, hogy hallgat, kérdez és inspirál – bízva abban, hogy Te magad ismered fel a válaszaidat. Jelenléte szívnyitást eredményez benned, és ezáltal áramolni kezdenek hozzád a felismerések, saját életedre vonatkozóan. Minden más beavatkozás – így karmát eredményez, amely tovább nehezíti mindkettőtök útját.

Ha tudatosan szeretnél felkészülni az Aranykorba való átlépésre, támogatva önmagadon túl embertársaidat is az egyre erősödő folyamatokban – dolgozz azon, hogy a szeretet virágai nyíljanak a szívedben. Engedd el lehúzó, szorongást keltő beidegződésedet, tágítsd határaidat, nőj – lépésről lépésre – jelenlegi Önmagad fölé… Minden, ami nem a Szív kitárása felé terel – tévút, az idő pedig sürget…
Akkor vagy a helyes vágányon, ha egyre szeretetteljesebben és elfogadóbban közelítesz Önmagadhoz és Embertársaidhoz… Ám jól vigyázz, ébernek kell lenned: a Szerető, Nyitott Szív nem azonosítható a ma divatos “keep smiling” irányzattal – attól, hogy az arcodra fagy a mosoly, nem biztos, hogy jól is érzed magad a bőrödben. Lehetséges, hogy csak az egód hív keringőzni, azzal hitegetve: Te már túl vagy a nagy csatákon…

Az igazi győzelmet a világ elfogadása mutatja – az, hogy rendíthetetlen nyugalom van benned akkor is, ha hibáznak körülötted, vagy ha te magad elvéted a lépést…

*

Cs. Szabó Virág

Minden mozdulatoddal a szeretetet és a jóságot keresd...

"Hogy mit hiszel, hogy miben. Hogy miket álmodsz meg és mire vágysz és hogy ezekért mit teszel... Hogyan és milyen erővel harcolsz érte, mindaz nem ér semmit, ha a legapróbb rosszindulat is átitatja a szíved. Minden törekvésed és tetted a pokolba juttat, ha gonosz szándék vezérel. Miért tapadsz le az apró rögökhöz, miért vonzódsz az anyagi világ minden kis melléktermékéhez, miközben a napnál is világosabb az, hogy amit tegnap megkaptál, maholnap elveszítheted. S, ha elveszíted miért bánkódsz utána. Minden mozdulatoddal a szeretetet és a jóságot keresd, azt vedd magadhoz. Minden szívdobbanás mely neked szól, mind a te javad szolgálja, mind a te szívedet is erősíti és kiöli belőled az eredendő rosszat. Ne menekülj a sors elől bálványok mögé bújva, ha igazán magadba nézel, tudod hogy nem kell semmi... mert minden amire szükséged van, az benned van, és csak úgy hozhatod ki magadból, ha másokra vetíted, s szemük tükréből rádvetül minden jóság."

*

GONDOLATOK A VALÓSÁGRÓL

Frank Winking

A megnyilvánuló létezés természetének alapjai

A szeretetről

A szeretet: érzés és állapot, elfogadással és türelemmel járó harmonikus viszony a létezők között. Kiáradás, az isteni megnyilvánulás és léteztetés maga. Semmihez sem hasonlítható, csodálatos érzés, mely késztet az Eggyé válásra. Éltető, gyógyító, boldogító, harmonizáló fény, mely adható és elfogadható és értelmet ad az életünknek.
A szeretet nem szorítható be az értelem ideakeretei közé és nem magyarázható, vagyis szavakkal leírhatatlan, mégis mindenki számára egyértelműen érthető és átélhető. A szeretet Isten ajándéka. A szeretet igazsága vezet bennünket haza az úton az életbe, Istenhez.
A szeretet önmagából táplálkozik és mindvégig jelen van a létező evolúciója során minden entitásban. A szeretet extázisig fokozódó érzése a szerelem, a rajongás, mely öröm, gyönyör, boldogság annak is aki adja és annak is aki kapja. A szeretet minden létező iránt, tisztán és elfogulatlanul az önmegvalósítás célja. Általa tovább lehet jutni a megismerésben, mint a puszta tudomás és bármekkora bölcsesség által. Ez a szellemi fejlettség igazi mércéje.
A szeretet hiánya a fény, az élet, a harmónia hiánya. Ez a zűrzavar, a sötétség, a tudatlanság és a gonoszság fájdalma. Szeretet nélkül a legnagyobb tudás és bölcsesség sem ér semmit. A szeretetérzés elfojtható és eltorzítható, de meg nem szüntethető. A leggonoszabbak lelke mélyén is ott pislákol a szikrája.
A szeretet annak a felismerése, hogy minden létező egy. Az önmegvalósítás során az entitásban öntudatára ébredő Isten kisugárzása magából, magának, magáért. A szeretet Isten valóságos természetének, a létezés lényegének felismerése és megvalósítása. A szeretet minden.
Kiegészítés: Az odaadó szolgálat a szabad akaratból, másokért végzett önzetlen jócselekedet. Azért tenni valamit, hogy a másiknak jó legyen (lásd: a spiritika 2. törvényét). Áldozatvállalással jár, tehát lemondást követel és a veszteségek elviselését. Ez a szeretet közvetlen megnyilvánulása, a legnemesebb tevékenység a világon, mert mások szerető szolgálatában fejlődhetünk a legjobban. Sokszor úgy segíthetsz a másikon, ha magadon segítesz előbb vagy csak az eszközt (tudást) adod meg neki, hogy segíthessen magán. Mert a szeretet lényege az élet. Élni és másokat élni segíteni.
A szerelemről
A szerelem az a tudati, érzelmi szeretetjelenség, mikor a vágy ideáját kivetítve fedésbe tudjuk azt hozni egy másik ember (entitás) által kivetített viszonyformával. A vágyaid tárgyát látod a másikban. Ez illúzió. Nem a másikat látod, hanem amit ő megmutat magából neked, amit te érzékelni tudsz belőle és feldolgozva magadban egy képpé állítasz össze. Nem a másikba vagy szerelmes, hanem abba a képbe, információhalmazba, ami a tudatodban a másikról benned él. Ha a másik nem látja meg benned a saját vágyideáit, õ nem lesz beléd szerelmes. Ekkor jön a beteljesületlenség. Ez csalódáshoz vezet, boldogtalansághoz.
Ha a szerelem kölcsönös, az a csoda. Az egymásra találás illúziója. Minél jobban megismeritek egymást, a bennetek élő kép a másikról annál kifinomultabb lesz. Akár teljesen meg is változhat. Mivel a másik nem olyan, amilyennek te látod, ezért nem úgy cselekszik ahogy várnád, feltételeznéd.
Ez problémákhoz, csalódáshoz vezet. Ekkor vagy elváltok, mert kihunyt a szerelem, hisz a másik nem olyan mint a vágyaid, az álmaid kedvese, vagy tudomásul veszitek a tényeket és elfogadva egymást szeretetben, közös akarattal továbbra is együtt maradtok.
A szerelem egymás ámítása. Akit szeretsz, annak igyekszel a kedvére tenni, azaz megfelelni a benne terólad lévő ideaképnek és elvárásoknak. Ez hosszú távon neked kényelmetlen lesz, mert nem lehetsz önmagad. A másik pedig ezt nem látja, ő csak ragaszkodik a benne élő idea illúzióhoz és egyben tehozzád. És csalódik, ha nem felelsz meg neki. Az önzetlen, tiszta szerelem az, amikor hagyod, hogy a másik önmaga legyen. Elfogadod és próbálod megismerni. Nem a másikat alakítod, hanem a benned őróla élő képet. Így viszont azt kell majd látnod, hogy ő nem olyan, mint a vágyaid, tehát csalódsz. Kielégületlen maradsz és boldogtalan.
A kielégüléshez önzőnek kell lenned. Akkor viszont nem lehetsz belé szerelmes, mert a szerelem a másiknak akar jót és nem önző. Ha önző vagy, nem szereted a másikat, és õ ezt látva el fog hagyni, tehát mégiscsak kielégületlen maradsz. Viszont ha önzetlen vagy, csak akkor leszel boldog, ha a másik is ugyanilyen, és képesek lesztek kölcsönösen úgy kielégíteni egymás vágyait, hogy közben mindketten önzetlenek maradtok.
Szép is lenne a szerelem, ha ilyen egyszerű volna a dolog. Az embernek ugyanis nem csak szép és előnyös, hanem csúnya és előnytelen tulajdonságai is vannak. Jó és rossz, fény és árnyék lakik bennünk szétválaszthatatlanul, egymást formálva, alakítva. Csak akkor tudod elfogadni a másikat, ha a benne lévő jót és rosszat egyaránt elfogadod. De ez csak akkor lehetséges, ha õ is el tudja fogadni magát teljesen, és te is el tudod fogadni magad teljesen.
Elfogadni viszont csak azt tudod, amit ismersz. A megismeréshez szembe kell nézned a megismerendővel, legyen az bármilyen, jó vagy rossz. Ehhez viszont elfogulatlanságra van szükséged magaddal és másokkal szemben, vagyis el kell felejtened az előítéleteidet. Le kell szoknod az ítélkezésről, ami viszont nem más, mint értelmezés, tehát természete az értelemmel bíró embernek. Ha viszont nem értelmezed a vágyaid, nem öntöd őket formába, akkor nem tudod kivetíteni, hogy megtaláld a vágy tárgyát, tehát kielégületlen és boldogtalan maradsz.
Persze ezek a problémák rugalmas hozzáállással leküzdhetők és jöhet a szerelem, az együttélés, a boldogulás. Szép is lenne az élet, ha ilyen egyszerű volna a dolog! Csakhogy minden változik. Te is és a másik is folyamatosan változtok, fejlődtök, átalakultok. A vágyaitok, gondolataitok szintén, tehát a köztetek lévő viszony is változik.
Még ha mindketten közös akarattal az együtt maradáson és a szerelem beteljesülésén munkálkodtok, akkor is beleszólnak a terveitekbe és cselekedeteitekbe a beszámíthatatlan tényezők. A félreértések, melyek tisztázása újabb félreértéseket szül. Vagyis a kapcsolatba illuzórikus elemek is beépülnek. Amíg nincs olyan probléma, amely próbára tenné a kapcsolatot, nincs baj. Csakhogy az élet tele van problémákkal és nehéz helyzetekkel és a terheléskor kiderülnek ezek az illúziók. Ez csalódással jár, ami kölcsönös boldogtalanságot eredményezhet.
Persze hozzá kell tennünk, hogy vannak kellemes csalódások is és a beszámíthatatlan tényezők nemcsak szerencsétlen, hanem szerencsés helyzeteket is előidézhetnek. És ha a kapcsolatotok még ezt is kibírta, és megmaradt a bizalom, a barátság, a szeretet, a tisztelet, az önzetlenség és az egyensúly kettőtök között, méghozzá féltékenység, ragaszkodás és kielégületlenség nélkül, nos ez a legjobb eset. De sajnos a szerelem így is elmúlik. Az orgazmus sem tart örökké. A csodából tartós, mély, dinamikus kapcsolat lesz, melyet a szeretet tüze tart össze. A szerelem csak szikra volt, mely lángra lobbantotta, mint valami katalizátor a két didergő, magányos lelket és összehozta őket, hogy egymás tükrében szemlélődve fejlődhessenek, tökéletesedhessenek, amíg a sors kíméletlenül el nem választja őket. Vagy meg nem unják.
Nagyon sok variáció lehetséges egy kapcsolat lefolyására nézve és nagyon sok tényező szól bele. Ha nem hajtana bennünket a magány boldogtalansága és kielégületlensége, a törekvés az egyesülésre, talán bele se kezdenénk, olyan nehéz és problémás. De tény, hogy nincs boldogság szenvedés nélkül. A legvégső, nagy szerelem pedig, mely a teremtményt a teremtőjéhez, Istenhez vonzza az önmegvalósítás, az eggyéválás során, véget vet a kínlódásnak és mindenkinek megadja az igazi, teljes, tökéletes és örökké tartó boldogságot, gyönyört, kielégülést a hazatérésekor. Minden más szerelem csak előjáték, próba, gyakorlás volt, felkészülés az Istennel való nagy találkozásra, az igazi alkímiai menyegzőre.
De szép is volna, ha olyan könnyű lenne ezt az utat végigjárni, mint elmagyarázni és megérteni!

*

A szerelemről egy értékes idézet...

"A szerelem szent, és aki a szerelemért szenved,
azt az istenek felragadják magukhoz az égbe, hogy meggyógyítsák fájdalmát.
A világ a szerelem himnusza.
A nap szerelmes tüzéből lódult ki a föld, belőle fakadtak a hegyek, a folyók.
A szerelem fakasztja a rügyet, szökkenti virágba a bimbót,
a szellő a vágy szárnyán dagad viharrá,
és a szerelmes patak lerohan a hegyről,
hogy édes vizével végigcsókolja a távoli tenger keserű sós hullámát.
A szerelem az élet és a halál."

Rabindranath Tagore

*

 Szeretet

"Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal.

Nekünk persze éppen fordítva tanítják. Azt hisszük, hogy az a "valóság", amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, a túlélés, az én, az enyém, a rohanás, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a vásárlás, az aszfalt a "senkihez sincs közöm" életérzése, a pofon, a beléd rúgás. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor, illúzió.

Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy "Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél! Ébredj már fel!..." - miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: "Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni - örökké!"

Amikor szeretjük egymást: kijózanodunk. Felébredünk. Életünk egyetlen valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk görcsös önvédelmünket, és elfogadjuk a másik szeretetét.

Ekkor elkezdünk egymásban feloldódni, és egymásért élni..."

(ismeretlen szerző)

*

Figyelj a szépségre - gyógyír a lelkednek

Mindenhol találhatsz valami szépséget, ha keresed.
Figyelj a szépségre, és ne törődj az ellenkezőjével.
Ez a pozitív, szeretetteljes hozzáállás az élethez
és az embertársaidhoz...része annak az isteni mágiának,
amelyre, megkíséreljük ráirányítani szemedet és a lelkedet.
Ez segíteni fog abban, hogy mindig érezd Isten jelenvalóságát,
és hogy magad is tudj élni és hatni az Isteni mágiával,
amelynek csodatévő, gyógyító,
megvilágosító hatása van az emberi lelkekre.

Fehér Sólyom

*

 A szeretet ajándéka

„A boldogság abból fakad, ahogy az élet eseményeiről gondolkozol:
A dolgok pozitív szemléletéből; annak megértéséből, hogy mi a jó,
vagy miből lehet tanulni; abból, hogy mindenkiről a legjobbat feltételezed;
a fölösleges dolgokon való felülemelkedésből;
a bajon és balszerencsén való túllépésből;
lelkesítő és magukkal ragadó célok megfogalmazásából;
alkotókészséged állandó fejlesztéséből;
az élettel való állandó törődésből.”

Stephanie Dowrick

*

Sánta János 

Szépség és jóság

Ami szép, azt akármeddig nézzük, akkor is szép marad. Szépsége biztos, hogy Istenre utal, mert amikor nézzük, megfeledkezünk az időről, kilépünk belőle. Pedig a szépségnek valójában semmi haszna.
De mégis kell, mert túlemel a hasznosság keretein, és észrevesszük, hogy nagyobb érték létezni, mint birtokolni. Egy szép virágot le lehet szakítani, hogy csak számomra legyen szép, de akkor hamar elhervad. Ha bármit, ami szép, kisajátítunk, akkor rövid időn belül csúnyává válik, és nem hoz termést. Nem lesz jó semmire, és el kell dobnunk. De ha egy szép dolgot a helyén hagyunk, ápolunk, gondozunk, és hagyjuk, hogy termést hozzon, akkor a szépből jó is lesz.
Jónak lenni több, mint szépnek lenni. Isten nem a külső esztétikum alapján üdvözít, hanem a tetteink alapján. A mennyországban csak a jók kapnak helyet, de a jóságára tekintettel szép is lesz mindenki. S ez a sorrend nem cserélhető fel. Már a szépség is Istenre utal, de a jóság még jobban.
Sokféle módon megjelenik a szép, és a jó is. Sőt, nem is tudjuk összeszámolni, hányféleképpen. Ha a szép és a jó ezerféle módon megjelenhet, akkor a szépség és a jóság forrása még szebb és jobb, mint bármelyik megnyilvánulása.

*

A szeretet, mint az út 

" A szeretet nem más, mint az út. A spirituális út. Ha én szeretet vagyok, ha a másik ember szintén szeretet, ha Isten szeretet, ha a Mindenség szeretet, akkor nem lehet kérdés, hogy az élet, az életünk is szeretet. Az Élet pedig út, többféle értelemben. Út önmagunkhoz, aki szeretet, Út a Másikhoz, aki szeretet, Út Istenhez, aki a szeretet. Ez az értelme a spirituális útnak. Ez a keskeny út. Aki ezen jár, rögtön az, aki, avagy: szeretet. És ekkor elérkezhetünk váratlan spirituális felismerésekhez is. Ilyen különös megélés az, hogy a szeretet felfogható úgy is, mint kiszolgáltatottság, holott nem az a mindennapi értelemben, ugyanakkor boldogan felismerhető, hogy az ember bátor, önként vállalt, önátadó „kiszolgáltatottsága” egyben csodálatos önteremtés, teremtés és Egy-lét teremtés. Vagy a szeretetben valósul meg és élhető meg a legtisztábban, hogy a szeretetben minden ember teljesen egyenlő, s minden lélek egyformán képes szeretet-adásra, és igazából elsősorban ez a szeretet-teremtette egyenlőség a mindenki számára felkínált szabadság. A szeretet tesz minket egyedül szabaddá.

 
Szeretet/Isten Egy. Ha Isten szeretet, ha az ember szintén szeretet, ha a lét szeretet, akkor mindez Egy, akkor nincs már elválasztottság, vagy ekkor már végképpen felmerültél az ősmagányból, vagy végleg szeretetté transzformáltad előző és mostani életed minden negatív érzését. Ekkor egyszerre vagy Isten, Önmagad és a Másik Ember; ez egyszerre a részek teljessége az egész tökéletessége révén. Elérhető, megélhető, egyszerre emberi és emberfeletti egység. És ennek mámora, édessége, gyönyörűsége nem a Te elválasztott, magadba zárt önmagad világa, hanem Isten/Szeretet Egy-állapot, s azok dobognak benne, akiket a szeretettel végérvényesen boldoggá tettél és teszel."

Varga Csaba

*

"Gyengéden simogatni csak erős kézzel lehet."

Egy fontos gondolat - Müller Péter

Azt üzeni, légy erős. Először is tudnod kell, hogy az érintésben nemcsak érzelmeket és gondolatokat, de energiákat is adunk át. Kézrátétellel gyógyítani lehet. Egy idegrohamot le lehet szerelni egy megnyugtató, szoros öleléssel.
A kisállatok nemcsak azért bújnak az anyjukhoz, mert fáznak, hanem mert gyengék még. Erőt akarnak szívni magukba. Mondhatnám: biztonságot, de mi más adna biztonságot, mint az erő 

Egy jó anya olyan erős, mint egy atomerőmű. Férfi soha nem lehet olyan erős, mint egy igazi anya. Az, hogy a világ még áll, csakis a mérhetetlen női energiának köszönhető. Még egy Schwarzenegger is törékeny és összeroppan, ha nem töltekezett valaha az anyjából, de ez csak egy mellékgondolat. 

A lényeg, hogy gyengéd csak az lehet, aki nagyon erős. Egy gyenge ember nem lehet gyengéd - csak gyenge. 

Manapság azt hisszük, hogy az erős ember agresszív, erőszakos, fenyegető, izmaival és intellektusával kérkedő. Azt hisszük, erős az, aki szüntelen tett-éhségben él, törtet és mindenkit megelőz. Éppen a fordítottja az igaz. 

Az igazi erő - lelki erőre gondolok - nemigen látható. Vitában az erős a csendesebb. Nem akar mindenáron győzni. Vitákban sem. Azt mondja, mint Jézus: "Te mondtad." Nem agresszív. Nem akar "balhét". Kicsit olyan, mint Piedone: nyugodt, szelíd, derűs és jóakaratú, de nem tanácsos megtámadni. 

A hívők azt mondják, hogy az igazi erő: erőtlen. Mint a víz. Mindent legyőz, felold, elsodor, lágy és szeretsz benne úszni, mert simogatja a testedet. 

Az erős emberek teli vannak gyengédséggel. Van miből gyengédnek lenni. Ahogy az igazi férfi nem a macsó, hanem akiben sok lágy, megértő, szelíd, sőt, néha még kifejezetten feminin vonás is van. A gyengédség hiánya az éretlenség jele. A nem igazi, nyers, szelídítetlen erő jele, mely még nem valódi.
Egy érintésből meg lehet érezni, hogy az vajon egy erős ember érintése-e, vagy csak egy gyenge emberé. Nagyon nehéz egy olyan emberrel élni, akiből hiányzik a gyengédség. Légy erős. Ne azért, hogy győzni, hanem hogy simogatni tudj!

A szív szeretetének valóban van egy mágikus hatása. Segíteni tud. Gyógyítani is, de csak akkor, ha valaki akarja ezt a segítséget. Ha nem akarja - el kell engedni. Az igazi szeretet ugyanis a szabadság jegyében áll. Vagyis hiányzik belőle minden erőszak és ráhatás, minden görcsös és kétségbeesett nevelő szándék.
Ha valaki nem akar, nem tudsz tenni érte semmit, mert az önakarata erősebb, mint a te szereteted. Ilyenkor fájó szívvel el kell engedni. Abban a pillanatban, amikor nem te emeled őt, hanem ő húz le téged - el kell engedni a kezét. Nem csak önvédelemből. Miatta is.

Az igazi szeretetben az a legnehezebb, hogy hagyja menni a másikat a maga útján. Segíteni lehet rajta, de megváltani nem, és ha a szakadék vonzza, nem tudod az útját állni. Sajnos. Attól még nagyon szereted. Fájdalmasan és reménytelenül.
Sokan éljük át ezt a tehetetlen szeretetet, nemcsak a párunkkal, de gyakran a gyerekünkkel is. Sajnos a bukásoknak, az elveszéseknek, a vétkeknek és zuhanásoknak fontos szerepe van a sorsunkban. Nem tudjuk kikerülni, és senki szeretete nem óv meg bennünket ezektől.
Ha ezt megérted: a szereteted bölccsé válik. Ez már nem emberi, hanem valódi, nagybetűs SZERETET."

Müller Péter

*

A barátságról - Kun István

"Amikor két ember találkozik mindig mintát vesz a másikból, a másikról. Ez alól nincs kivétel.
A barátság nem egyoldalú viszonyulás, ezért mindkét embernek meg kell felelnie a másik mércéjének. Ha a mérce magas, akkor a barátság mély és elkötelezett lesz, a kölcsönös mércét teljesítők között. Ha a mérce alacsony, esetleg szándékosan leengedett, az még nem barátság, az csak tagozódás a másik felé, próbatétel.
A barátság, az igazi, tartós, az már nem állít fel próbatételt és nem bizalmatlan.
A barátság kiváló kapcsolati forma a lélekfejlődés útján. Nagyon sok emberi tulajdonságot alakít át, melyet más, felszínesebb formák képmutatásuk, óvatosságuk miatt, hidegen hagynak. A barátságban szinte minden megengedhető, mely igaz és az igazságot szolgálja. Az igazság pedig nem más, mint a fejlődés."

*

" A szeretet kiolthatatlan öröktűz,amely melegít,
de nem éget,érlel és alakít erőszak nélkül.
A szenvedélytől az különbözteti meg,
hogy nem köt csereüzletet,
és nem ragaszkodik. Szétszórja önmagát,mint a Nap."

Szepes Mária

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.