Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Verssoroló 1

2010.05.20

 

2008. november
1. Szüntelen kérelem

2008. december
2. Ébredés

2009. február
3. Csendben születik
4. Jónak lenni...

2009. április
5. Varázs Tánc
6. Ilyenkor tavasszal
7. Így adatik nékünk...
8. Szíved rejtekében
2009. május
9. Jó hogy Vagy
10. Hitkérdés
11. A lélek verse
12. Vallomás

2009. június
13. A lélek szép
14. Lélek szövetségben
15. Így élünk...
16. Jó magyarnak lenni
17. Napfordulóra
18. A szíved tudja
19. Elemek erejével
2009. július
20. Minden reggel
21. Így legyen
22. Szempillantás
23. Álomszövő

2009.augusztus
24. Csillagváró
25. Nyugalom
26. Szárnyakon
27. Csillag alatt
28. Ünnep volt
29. Királylány
30. Egymásért
31. Emlékszel
32. Csendes kérdések

2009. szeptember
33. Fényúton I.
34. Őszapó és Őszanyó
35. A nyár alkonyán
36. A Rózsa tekintete
37. Máriának leánya
38. Szer-elem
39. Álmodó
40. Öregszik a nyár

2009. október
41. Kell még egy szó
42. Örömmel
43. Elmúlt tizenhárom
44. A gyöngyök
45. Gondolataim
46. Vágyvirág
47. Lélekrészem
48. Hiszen...
49. Sziget
50. Erőért
51. Vágy
52. Szerető lélekkel

2009. november
53. Egy madár himnusza
54. Két felvonás
55. Azt hiszem...
56. Pillanatkép

2009. december
57. Ez az én dalom
58. Lélekláng
59. Igéző...
6o. Napváró
61. Fényes Csillag
62. Várlak
63. Üdvözlet
64. Fényúton II.
65. Fókuszban

(65)

1.
Szüntelen kérelem

Nem azért érkeztem ebbe a Világba,
Hogy EGY-MÁSÉRT ne álljak csatába.
Ha kell harcolok, majd meghalok, hogy holnap
Már egy új Világban felismerjem és megértsem
Semmi sem volt véletlen -hiába.
Szeretlek hát Istenem, ki velem vagy szüntelen.
Kívánom, hogy lelkem kapujában
Az örök forrás imádásában találjam meg önmagam,
És bízzak a láthatatlanban.
Kérlek , hozz erőt és békét életembe,
Félelem nélküli szerető reményt a Végtelenbe!
Legyek bátor és Hős, álljak elibéd, ha jössz és hívsz
Egy új Világba egy ölelő Fény sugarába.
Istenem Adj erőt odaátra !

2008.november 7.

2.

Ébredés

Igazak álmából sző csodás képeket
A halhatatlan képzelet.
Szívemmel érzem, lelkemmel élem,
Mily élő ez a Kép-elem.
Ébredésed varázslatos percei
Hozzák el neked is e csodát !
Szívünk halk dobbanása
Millió csillag fényének ragyogása,
Nyisson
Számodra is Új Földet s Eget,
Hogy érezd a változás illatát,
Melyet tested- lelked él át.
Lágyan simogatón
Ajtódon kopogtat már
A megpihent reggel,
Melynek Napja ragyogjon be
Minden törekvő és álmából ébredő
Embert !
Öltsd magadra angyalok gyönyörű palástját
És ne tartsd meg csak magadnak
Szeretve add tovább,
És nyújtsd segítő kezed, ki érte kiállt !

2008. december 13.

3.

Csendben születik

Lüktető vad, rohanó élet
Zabolátlan és szertelen vétkek.
Kihívások, emlékek -gyötrő szeretők-eleven képek.
Volt régen a múlt
Lesz, mit hoz a jövő
Van, most a jelen
A Csendben észrevétlen!
Kövekkel kirakott utak mentén
Zarándokok néma lépte.
Pillanatok-rezdülések.
Égen felhők fodrozó fehérén,
Fénylő tavak csillogó partja mentén,
Változó szelekkel és égi zenével
Érkezik és átölel a tiszta Fény, mely
Tisztít és felszabadít Isten élő tenyerén!
Szíved belső sóhajtása-magányos lelked örök vágya
Isteni léted megtapasztalása,
Olyan, mint a tiszta forrás csendes varázsa.
Fenn a csúcson-lenn a mélyben
Lelked él és hal, majd megtér a Mindenség szívében.
Kövekkel kirakott utak
Lábad alatt már elsimultak.
Megtisztult a lelked,
Csended már a tied
Hitedben Most légy erős
És imád lesz a legfőbb Erőd !

2009. február

4.

Jónak lenni

Szárnyalj, mint a madár
Ragyogj, mint a fénysugár !
Hajladozz, mint egy kis búzaszál
Adj hálát minden jóért, ami Rád talál !
Békében lenni,
Szeretni, és szeretve lenni.
Álmodni...és megpihenni.
Szelídnek lenni, szolgálni,
De közben boldognak lenni.
Gondoskodni elvárások nélkül.
Egyszerre erősnek és
Hatalmasnak lenni.
Égen és Földön
Mindig jelen lenni.
Ilyennek lenni...
Mi több,
Jónak lenni...
Lenni csak Lenni...
Örökké lenni.

2009.február 12.

5.

Varázs Tánc

Tisztellek és szeretlek
Drága Lélek hol legyek ?
Lenn a földön vagy inkább
Fenn az égen egy ragyogó
Csillag-képben ?
Szeretném, ha látnál
Mosolyogva várjál, s közben
Éjt nappalra váltsál !
Szeress, mint még senki soha
Hiszen ez már meg van írva !
Ne félj érted jövök, tenger fölött átrepülök.
Varázs tánc ez semmi más
Lelkemnek csak álmodás.
Jó volt benne elmerülni,
Dallamára szenderülni.
Béke veled, s szeretet
Varázs táncot járjon Veled !

2009.április 19.

*
6.

Ilyenkor tavasszal

Ilyenkor tavasszal a természet csodákat tesz.
Minden elvetett mag lassan ébredezni kezd.
Ilyenkor tavasszal a napnak sugara,
És a kismadár dala
Kérőn hívogat jer ki a szabadba !
Virágok bársony szirma,
Selymes édes illata,
Szellő fodrozta felhők szállnak fel a magasba.
Ilyenkor tavasszal minden test és lélek
Megnyílik a Létnek a szerető reménynek.
Tisztul és szépül,
Ébred és zendül
Az áldás dalával, köszönet és hála szavával.

2009. április 19.

*
7.

Így adatik nékünk

Istenem szerető Szent Szívedben
Öleld át lelkemet
Öltöztesd fel tiszta, hófehér testemet.
Értem jöttél megszülettem
Hála neked és imádás
Élek és érzem
Ez már a Mennyei Királyság!
Áldásodat szórod jóra és rosszra,
Ez lesz a mi életünk
Örök vigasztalója.
Könyörület és megbocsátás
Minden Lét titka
Így adatik kezünkbe
A mennyország kulcsa.

2009. április 22.

*
8.

SZÍVED REJTEKÉBEN

Boldogságod mindig magadban keresd
Mikor utadra lépsz ezt soha ne feledd !
Előre nézz és soha ne félj, mert szíved mélyén
Végtelen a tér.
Csend és béke honol benne, fogadd és értsd
Ez az isteni Lét.
Figyelmes szerető szempár mosolyogva figyel és Rád vár.
Kinyújtja érted fény karját és szívébe zár.
Mindig biztat, észrevétlen melletted halad
Szívvirága ragyog, mint csillag az égen, mint egy
Segítő jel az égen.
Bízz benne és imádd, Szent Fia érted halt halált.
Hatalma örök, szeretete végtelen
Szent tervét adta neked, így éld a földi életed!
Képmását is magadban keresd,
Szíved rejtekében
Biztos megleled!
Úgy élj, hogy a szeretet kéz a kézben járjon veled
Jóság, könyörület és szolgálat útját járva őt mindig
Megleled
És
Meglátod
Ő méltón vezet az Ő mennyei otthonába
Szívszeretetének országába!

2009. április 27.

*
9.

Jó hogy Vagy

Jó, hogy Vagy, hogy megszülettél,
Lelkemnek része lettél.
Lélek Virág ragyogj bennem,
Ha szürke e földi sík nekem.
Szabad a szívem, lelkem is örül
Az örökkévalóság mélyébe merül.
Imádkozom és élem
A pillanatok sokaságát és hallom
Szívednek halk dobbanását.
Látom szemed fényét a Világ képét,
Lelkednek isteni
Tükörképét.
Fénye vagyok én is e Világnak
Értő és érző lelke a mának.
Add meg Uram,
Hogy mindig szeressek
Nálad mindig szállást vehessek !

2009. május 1.

*
10.

Hitkérdés

Van e olyan Világ
Mely szállást ad nékem
Megfáradt testemnek
Reményvesztett lelkemnek?
Van e olyan Szív
Mely szeretni képes
Akkor is mikor már
Minden elveszett?
Van e olyan Szeretet
Mely mindenek felett
Engem hozzád
Szépen elvezet?
Van e olyan Hit
Mely élteti a reményt
És megtart
Isten tenyerén?
Van e olyan Erő
Melynek oltalmában
Lelkem újjá születik
Szeretetben és boldogságban
- az örökkévalóságban -
-Isteni énem megtapasztalásában -
Uram hozzád törekszik.
2009. május 6.

11.
A Lélek verse
Álmodozó gyermeki lélek Vagyok
Csillagok között utazok.
Anyám szerető szívének is
Megváltó fénye Vagyok.
Gondolatban születek
Szenvedélyből
Földi szerelemből
Szent testedben
Áldást keresek !
Szeretetben növekszem és
A fényben nevetek
Nemsokára e Világban is
Igaz ember leszek !
Test, Lélek, és Szellem
Bennem így van Most jelen.
De ha mennem kell Ó Istenem
Lélekben maradj örökre velem !
2009. május 13.
12.
Vallomás
Világok sírnak, bimbók fakadnak, kéretlen vétkek
Ölembe hullanak.
Törekszem és sírok, majd jajgatok a végén már nem tudom
Ki Vagyok ?
Elhalok, majd az örök Úton ismét előre haladok.
Az egyik szemem sír, a másik meg nevet
Tudom ez is az örök Léthez vezet.
Isten útját követve
Léptem a léptedet keresve
Megnyugszik, csendesedik és a
Fénybe emelkedik.
Ha lélektársam velem
Akkor ki van ellenem ?
Mi az, ami még hiányzik nekem ?
Van a világon egy nagy
Titok
Lásd ez benned is már fényesen ragyog.
Hagyd, hogy síró lelked e világot elhagyva,
Megtisztulva és vigadva
Az örök életét egy másikért adja.
2009.május 26.

13.

A lélek szép
Lélek a test társa
Mindig tiszta és szép,
Valami felhőtlent hisz és remél.
Tiszta virág szirma,
Üdítő harmata,
Illata, mint a hófehér viola
Galamb képében jelenik meg számodra.
Kezed kulcsold imára,
S ajkad hő imát zengjen!
Tárd ki szíved kapuját,
Teljességed templomát,
Így fogadd az Úr dicső áldását,
Az
Ő
Tiszta Lélek Virágát.
2009. június 9.

14.
Lélek szövetségben
Szépen szeretni bárhonnan lehet,
Ha utunk a szívünkön keresztül vezet.
Engedd hozzád jutnom - Érted élnem,
Ha hitem és Énem eggyé válik az örök Lét
Tengerében.
Lelkünk szövetsége,
Szeretetünk léte
Ragyogj át rajtunk,
Hogy mindenkinek adjunk,
Szépséget és békességet,
Emberarcú teljességet,
Teremtett földi javakat,
Igaz szerető szavakat.
Így gyógyul testünk - lelkünk
Kik Téged örökkön szeretünk.
2009. június 9.

15.
Így élünk
Akkor élünk igazán,
Ha szeretünk és nevetünk,
Olykor sírunk és szenvedünk.
Minden pillanatban és órában
Minden szóban és kiáltásban
Minden szívben és szerelemben
Minden testben és minden lélekben
Mindenkivel egységben a
Mindenség szerető szívében
Minden Ember javára,
Életére és halálára.
Az örök változásra,
Végtelen utunk folyamára,
Szemünk csodálatára,
A bennünk lakozó isteni csodára
Az örök halhatatlanságra.
2009. június 16.

16.
Jó magyarnak lenni

Milyen szép a szó, ha magyar
Mily csengő a dal,ha nemzetet összetart.
Bár levert és bús a magyar,
És a jelenben is fogva tart, de
Jő a remény, mely bennünk él,
Lesz még győzelem édes Hazánk Egén.
Emberek halljátok, mit nehéz megérteni,
Nincs szebb érzés, mint magyarnak lenni !
Határon innen és túl
Az édes Haza Fia legyen az Úr !
Legyen tiszta a szívünk,
Egy dicső ígéretünk, hogy
Mi, akik innen jöttünk
A határon túllal is egyek legyünk.
Egyetlen szívben, és egyetlen dalban
A Nemzeti Himnuszban tarts össze magyar !
Emberek lássátok eljön majd hozzátok
A béke, a szeretet,
Az összetartozás
A mindenkivel egységben
Nemes Igazság.
Mondjuk el újra, ki tudja hányszor
Az imát
Égi Édesanyánkhoz,
Hogy jöjjön el a mi Urunk
Megváltó kegyelme,
És adjon
Áldást
Bőséget
Méltó Fölséget
E szétszakított
Nemzetre !
2009. június 18.

17.
Napfordulóra
Az év egyik legszebb napján a
Nyári Nap Fordulóján
Áradjon ránk Mennyből az áldás,
Szeretet és jókívánság,
Életerő és vidámság,
Huncut mosoly és vigasság !
2009. június 21.

18.
A Szíved tudja
A mindennapok teljességét
Úgy élheted igazán,
Ha elfogadod Önmagad
És vele minden hibád.
Légy megértő és lelkesen szerető
Utunk során jön majd sok száz vezető,
Kik elmondják mit s hogyan tegyünk,
Hogy a Világban
Mindig csak jók és szépek legyünk.
Szeretném, ha mindenki megértené végre,
Hogy nem csak a külcsín az életünk része !
Tanulás az egész élet,
Ezért kaptad földi Léted.
Láss csodát és tapasztalj,
Szólj és dönts okosan !
Szíved majd súgja,
Mert Ő jobban tudja,
Ki utad is a Fénynek nyitja.
Jó és a rossz oly közel s távol,
De Te bízz csak magadban
A benned rejlő Kincsben,
Hiszen ha már rátaláltál
Többre szükség nincsen !
2009. június 25.

19.
Elemek erejével
Egységben a Léttel
Önmagammal és a Fénnyel.
Minden Elem szent erejével.
A Nap tüzével,
A tiszta kék Éggel,
A forrás pezsdítő Vizével,
Földünkből áradó energia
Minden rezgésével.
Ha munkádban megfáradtál és fogytán az erőd
Hívd segítségül a Földben rejlő erőt !
Ha szomjas vagy kérd meg a sziklát
Fakasszon vizet egy új tiszta forrást !
Szívd magadba Ég és Föld végtelen terét,
Így tiszteld önmagad és az Elemek erejét !
Szeresd és féld:
A Tűz nyelvét,
A Víz erejét,
A Levegő áramát,
A Föld testének
Szent energiáját !
Ragyogjon rád a Napnak fénye,
Tündöklő arany szépsége !
Melegítsen, átöleljen,
És maga föléemeljen, hogy
Testedbe így örök életet leheljen !
2009. június 25.

20.
Minden reggel
Minden áldott csendes reggel
Kedves tiszta lelkülettel
Gyertyát gyújtok, leborulok
Kereszt előtt áldást mondok.
Angyalok közt várakozok,
Hallgatok és imádkozok.
Érted is egy imát mondok.
Ilyen vagyok,
Boldog vagyok
Két szemednek tükre vagyok.
2009. július 1.

21.
Így legyen
Legyen ünnep mindennap,
Éljünk szépen boldogan !
Versünk szóljon, dalunk szálljon
Hű szívekre rátaláljon.
Csendben figyelj, jelre ügyelj
Teremtőd is téged figyel.
Nyújtsd ki kezed, nyisd meg szíved
Öleld át, mert Ő már figyel.
Gondolatom messze száll
Követem, mint egy szárnyaló madár.
Lent is Vagyok, Fent is Vagyok
Útban neked sosem Vagyok.
Így lesz ünnep mindennap,
Mert szárnyat bont a Gondolat:
Csillagszemű gyermek lélek
Szárnyal velem, kísér engem
Csodalépcsőn szalad velem.
Fel magasra hegycsúcsokra
Onnan lépünk saját útra.
Így lesz kerek szép a Világ,
Ha mindenki Egy-Más-Ért kiállt.
2009. július 1.

22.
Szempillantás
Az Élet egy szempillantás:
A szépség fényes arca,
A rútság rideg ajka,
Szívünk szabad akarata.
Semmi nem tart örökké,
Mert minden változó,
Ember ebben te légy
Az örök megváltó !
Sorsodat te írod
Csodák Könyvébe,
Nézz mindig boldogan
A Világ Lelkébe !
Légy tudásod őre,
Életed halhatatlan hőse !
Bátor és nemes,
Fáradhatatlanul kegyes.
Nézd olykor könnyes a szemem,
Mert elfáradt már múlt s a jelen.
Szépen szólj, figyelj
Bátoríts és ölelj !
Egy szempillantás az Élet,
Ezért várjuk az örök Létet.

2009. július 4.

23.
Álomszövő
Szememet lehunyva egy Nép múltjára gondolva,
Álmot szövök csendesen, békét érzek szívemben.
Szeretem a hegyeid, virágos dombjaid,
Egymáshoz simuló árnyas fák lombjait.
Fenn a csúcson kalandoz a lelkem
Kimondatlan szavak harcolnak bennem.
Ameddig a szem ellát körös-körül minden
Táncot jár a fénnyel összeér az éggel
A fehér felhővel s a tiszta kék éggel.
Olyan mintha otthon volnék
Itt is harangszót hallanék.
Hazánk szíve tisztaság
Álmomban csak a Valóság.
Tükör nekem az egész Világ
Sokszor fájdalmakkal teli Igazság.
Felejtsük a bút, s bánatot a keserves tegnapot,
Mert megszépít a jelen minden régi vétket,
Amit atyáink , anyáink elszenvedtek régen.
Segíts Urunk, amíg bírod és tisztítsd meg
Földi otthonunk !
Derült égen Nap ragyogjon,
Rontás rajtunk sose fogjon !
Álmom szövi Igazságát
A Világ szabadságát.
Feledjük a régmúlt porát és
Tegyük áldottá e szép Hazát !

2009. július 19.
24.

Csillagváró

Szeretem a varázslatos Napot
A sok fényes csillagot.
Sugaraik rám ragyognak
Barátaim képében mosolyognak.
Készen állok már, hogy szívemmel
Összekössem a Napot, mely ezernyi sugarával
Mindig áldást adott.

Leülök csendben, hallgatom szívem szavát.
Elmondom mindazt, mi egykoron fájt.
Elengedem már a rohanó élet szorító karját,
Megszépítem múltam s jövőm napját.

Jelenben szövöm álmom fátylát és
Elfogadom az Atya szent akaratát.
Szeretettel átitatom, vele imádkozom
- Mire a hajnal fénye beszüremlik az ég sötét kékjére -
Engedi ,hogy csillagként ragyogjak a
Magasságos égre!
2009. augusztus 6.

25.

Nyugalom

Kértem a lelkem, hogy hallgassa szellemem!

Az elmém csendes békéje már bennem él.
Biztonságban hisz és remél.
Hitem, mint szilárd kőszikla,
Mosolya már szívem is megnyitja.

Érzelmeim áradása,
Olyan, mint az óceán
Tomboló hulláma.
Elcsendesedett- megtört.
- Csendben a végtelenben -
Az egyetlen Rendben a
Krisztusi Szeretetben.

Alászállok, lelkem mélyén
Rád találok!
A kiáradt lelkem érted is kiállt.
Vedd fel az ünnepi ruhád,
Halld meg az angyalok szavát,
Mert ők szólnak, ragyognak
Templomod oltárán felmagasztalnak.
Van már erőm a Napban a Holdban egy
Erős fényes Csillagban!
2009. augusztus 11.

26.

Szárnyakon

Két Lélek az egységben a Napnak ragyogó fényében,
Két galamb képében találkozott.
Szemem is rajtuk álmélkodott.
Meghitten főt hajtottak, egymás mellé kuporogtak és
Szárnyat bontottak, majd erős csapásokkal
A Végtelenbe tartottak.
Meséltek a múltról, jelenről a természet ősi rendjéről,
Annak szent szövetségéről. A Szentháromság erejéről.
Szabadon szállnak szelek szárnyán, tűzön-vízen hegyeken át,
Ők már bizton tudják, mi a szeretet és az Égi boldogság!
2009. augusztus 14.

27.

Csillag alatt

Leszállott az öreg este, szememet az Égre emelte!
Csak álltam némán a sötétben egy hulló csillag fényében,
Langyos szellő kíséretében, majd a csillag elillanó fényében.
Belehalt, de születik majd újra ragyogva lelkendezik:
Szívünk szépségére, Lelkünk varázslatos Egére,
Szemünk csillogó tekintetére.
Világunkat beragyogja, barátokat összetartja,
Mindnyájunk szívét dobogtatja!
2009. augusztus 18.

28.

Ünnep volt...

Szerető lelkek imája zeng
Földünk szíve is belerezzen.
Országunkban bölcsek kövén
Dobban a szív Európa Közepén.
Zengjenek a harsonák
Szent Királyunk Ünnepén!
Egy ősi nép dicséretére,
A magyarok Istenére
Borral teli kelyhet emelj,
Szentelt kenyérrel ünnepelj!
2009. augusztus 22.

29.

Királylány

Fehér gyöngysorom nyakamba tettem
Álmából ébredő királylányt festettem.
Hófehér ruhája, ébredő pillája
Fején arany koronája.
Szívemhez szólt, áldást adott
Csodák Palotájába meghívót adott.
2009. augusztus 25.

30.


Egymásért


Örülök, hogy megszülettél, lelkemben kicsi fát ültettél.
Növekedjék szeretetben Egy életen át tartó kegyelemben.
.
Gyökerét védje a Teremtő Földanya,
Hogy ágain kibonthassa szirmait egy áldott rózsafa.

Minden szirma érted hulljon alá, hogy tisztán haladj utadon
Rég szeretett barát.

Rózsafámnak illatát vigye messzire a szél,
Amiből Te bárhol légy erőt meríthessél!

Köszönöm lelked fényének erejét,
Amivel beragyogod törékeny Világom Egét.
Áldott legyen születésed Napja,
Hogy beragyoghass
Minden égi Birodalomba!

Szereteted fénye érjen el mindenhová, s szűnjön meg tér-idő
S minden korlát, hogy az öröklétben majd úgy ragyoghass,
Mint egy fényes Csillag egy örökké szerető Barát !
2009. augusztus Marika

31.

Emlékszel

Amikor a Fények újra kigyúlnak,
Amikor a szerető szívek megnyílnak
Mikor szemedet az égre emeled
Tekintetedet a teli Holdra veted és
Gyógyító kezed a gyengékért emeled.
Jusson eszedbe majd sok szép emlék,
Mit Életed Könyvébe bejegyeztél.
Mikor számolod a perceket s az
Emlékképek mind elevenek,
Mintha tegnap lett volna s neked
Újult erővel csengenek újra:
Dallamok, csengettyűk,
Áloműző hegedűk,
Angyalarcú szeretők.
2009.augusztus 28.

32.

Csendes kérdések

Vége lett a nyárnak a végtelen szabadságnak?
Az égen szálló madarak sorának?
Búcsút intenek a rohanó időnek,
Maradnak még, vagy indulni készek?
Hátrahagyva szerető óvó fészket?
Nehéz és hosszú lesz az út?
És kitudja lesz- e még visszaút?

A Napnak még meleg tüze átjárja a lelkünk,
Kikkel eddig egy úton mentünk.
Meglásd nem lesz semmi baj, ha az
Akarat a Renddel összetart.

Közben egy aranyos Csillagot rajzolok az égre
Kérlek szerető szívedbe ezt jelként vésd be !
Bizonyosság minden érzés, hogy benned is
Teljes a tiszta megérzés.

Égben köttetett, napkeltével született,
A csönd csendjével suttogott,
Érted esengett, mert téged szeretett.
Áramlatok végtelenje, csendes szívek Szeretet Rendje.
Csak hagyod, hogy éljek s szépen szeretve
Csendben meséljek.
2009.08.31.

33.

Fényúton

Mikor átölel a Fény
Hold ezüstjén, Nap aranyán
Csodálkozik elmém, miért oly szép,
Oly kegyes, meleg és tüzes,
Ereje fergeteges.
Csillagösvény udvarában,
Szeretetrend otthonában.
Tökéletes szépség.
Legyen áldott mindennapja,
Mosolyogjon fényes arca!

2009.09.04.

34.

Őszapó és őszanyó

Őszapó és Őszanyó
Arany szívük tiszta tó.
Tükörálmuk valóságuk
Vidámságuk a Világuk.
Erdők mélyén csatangolnak,
A nyár végén barangolnak.
Szívükben az igazságuk.
Szeretet a gazdagságuk.
Békességük álomhozó,
Neked mondom drága Apó!

2009.09.07.

35.

A nyár alkonyán


Nyár váltja útját, lassan az őszbe lép,
Virágszőnyegét gazdagon teríti még elém.
Falevelek rezzenek, lágy szellők ölelnek némán.
Az ég kékjén még bárányfelhők utaznak,
Édes a terhük, mit magukon hordanak.
A sárguló nyár már pihenésre vár, de még
Utolsó csókját leheli rám.

Isten öröme és békéje már az enyém,
És áldása minden pillanatban elér.

Így múlnak a napok a szép évszakok.
Félúton hazafelé, ne feledd
Porból és hamuból lettél!
Utad végén, szemed kékjén
A Mindenség lelkén
Egyszer majd érzed hazatértél.
Zarándoklat az életünk,
Erősséget ad a becsületünk.
Lassú léptekkel haladjunk,
Hagyjuk az időt – rohanjon.

Isten öröme és békéje már a tiéd,
Mert elfogadod áldását, szerető mosolyát,
Mezei virágból font koszorúját,
Évszakoknak változását és a
Nyárnak hűvös alkonyatát.

2009. 09.08.

36.


A Rózsa tekintete


Angyalok kertjéből rózsát szakítottál
Örökbe ajándékul- kezembe adtál.
Hófehér ruháját, rózsaszín arcát kezembe tetted,
Hogy a megbecsülés, a szeretet bennem gyökeret vessen.
Telik-múlik az idő, de fejét még mindig büszkén tartja,
Kedves bársony arcát fejemhez simítja.
Guruló könnycseppjeimet szirmába befogadja,
Hogy éltető forrásként nekem újra visszaadja.

Belenézek a tükörbe és a Rózsa arcát látom,
Rám mosolyog,
Meglepődöm, de kérdi, hogy min tűnődöm.
El akarok szaladni, de nem hagyja,
Fogja a kezem s csendben súgja:
Légy mindig boldog velem, s lásd
Mindig olyannak arcod,
Mit Rózsád tekintete ajándékba adott.

2009.09.10.

37.

Máriának leánya

Földanyának havában, Csillagom otthonában,
Köszönetet mondok a szerető Anyámnak, ki
Életet adott egy kicsi leánynak.
Az Áldás havában született, kit az Atyja
Máriának nevezett.
Drága Édes Anyám szeretlek Tégedet,
Mentsd meg a gonosztól Csillagszemű gyermeked.

Ami szép a szemnek az gyógyír a léleknek,
Add, hogy utam csillagodhoz vezessen, és
Minden ébredésem mosolyommal szülessen!
Tanítsd meg élni az álmokat, égi szerelemben,
A megváltó kegyelemben, a jövőd gyermekében
Egy új Csillag születésben.

Megbúvó kis patak vagyok forrásodnak mélyén,
Megnyitottam szívemet és csak annyit kérnék:
Életemnek végén a folyó medrének
Partjaihoz érvén, kinyújtsd értem égi karod s
Bíztatva szóljál: elveszel a Mindenségben,
Hogy újra az élre álljál!
Az örök Egyért cserébe életem végére,
Friss forrásként éltetőként, Máriának gyermekeként,
Testvéredként, Szeretődként Csillagomnak otthonában
Égi Nászban táncolhassak s tűz varázsán elhamvadjak!

2009.09.15.

38.

Szer-elem

Köszönöm, hogy nekem adtad ezt a fényes estét,
Amivel bearanyoztad szívem féltett Kincsét.
Szeretem a lelkedet, a csillogó szemedet,
A sorok között játszadozó belső Csendedet.

Mindent nekem adtál, mit embernek lehet,
Angyali sereget, gyógyító ölelő kezedet.
Minden pillanatban a fejemben hallom,
Szíveddel megszelídített lélekharangom.

Köszönöm az érzést, mi csendben született,
Lelkem a lelkedben fényként nevetett.

Elviszlek magammal Csoda Palotámba,
Hol felemellek egy aranyló sugárba:
Szerető szívem bércének hegycsúcsára.
Így fogok majd élni szép szívem-kedvesem,
Így találok rád minden csendes reggelen.

2009.09.17.

39.

Álmodó

Köszönöm a napot a Tegnapot:
Ami nekem már megadatott!
Köszönöm a Csillagot, ami mindig ragyog,
Éjjel a csillagos égen,
Nappal a bárányfelhős égen.
Csak éppen nem látom, mert nappalra a
Szívembe zárom, de éjszaka ablakom tárom,
Hogy újra haza találjon.
Tiszta fehér útjára, csillagok galaxisára
Vigyázza az álmom,hogy követni tudjam,
Hogy lehessek az álmodó- a követő -
Az álmodott- a szerető - Világom.

2009.9.26.

40.

Öregszik a nyár

Rohannak mellettem az emberek,
Én meg csak állok csendesen.
Várakozom, ballagok az út porán is keresztül szaladok.
Jön az erdő, a rét, a tisztás – rálelek –
Ahol, mindig megpihenhetek,
Lelkem kútjából az éltető
Forrásból erőt meríthetek.
Régi emlékek is elkísérnek és én csak kérdezek.
Hová tűntetek régen volt gyermekek,
Kik egykoron vidáman és szabadon jöttetek?
Hol van a kacagás, a nyár illatával
Talán már az is tovaszállt?
Hol vannak a pántlikák, mit szél bontott
Hamvas arcú leánykák haján?
Hol vigyázzák az álmokat? És hol
Szeretnek igazán? Hol várnak újra énreám?
Öregszik a nyár is a fák a levelek, vele
Halkulnak, öregednek az egykoron volt vidám kacagó gyerekek.
Rohannak mellettem az emberek!
Én meg csak állok csendesen,
Állok és álmok közepette várok szelíden.

2009.09.29.

41.

Kell még egy szó...


Kell még egy szó mi kedves és igaz
A léleknek örök fény és vigasz.

Legyen egy szó a búcsúzkodók ajkán
Itt a földön és a csillagok útján.

Legyen még két szív, mi az Egyben dobban
Majd él-hal a csillag birodalomban.

Mondd ki a szót szeretlek, szó mi adható
Életünkbe fényt hozó, áldott, magasztaló.

Forrásodnak mélyén tisztán születő,
Csak szerető szellemben növekedő.

Kell még egy szó... tiszta szívet bearanyozó,
Legyen benne részed, te drága barangoló!

2009.10.02.

42.

Örömmel

Szívem tárom az éj csöndjében,
A mosolygó teli Hold fényében.
Valahol nem is olyan régen,
Megnyílt egy csillag az ég szívében.
Eljött a hajnal és Napodat a Fényben nyitja,
Hogy szerető sugarad örömmel fogadja.

2009.10.04.

43.

Elmúlt tizenhárom

Földanyának havában,
Szent Mihálynak oltalmában,
Született egy kisgyermek
Isten áldásában.

Szereti az édesanyja, ki
Mindenét neki adja.
Óvja, félti, terelgeti,
Harcos énét nyesegeti.

Életútján vezetgeti,
Szabadságát hagyja neki.
Sok az egyforma vonás,
Mégis teljesen más.

Ártatlan még teste, lelke,
Tudás szomja ébred benne.
Kívül-belül ég a vágya,
Felnőtt legyen nemsokára.

Békés harcos útját járja,
Kívánom ezt születésnapjára!
Harcoljon majd életéért,
Imádkozzon kedveséért!

Szép és igaz szerelemért,
Benne fogant gyermekéért.
Egy élhetőbb világ Rendért, és
Az örök életéért!

Halld meg Uram fohászomat,
S add hozzá az áldásodat.
Köszönöm, hogy lehajoltál,
Szeretettel elfogadtál!

2009.10.08.

44.

A gyöngyök


Barátkozom én a Csenddel,
Mely régóta a Fénybe emel!
Olyan, mintha kislány lennék,
Angyallányként megszületnék.

Elemeknek erejével,
Angyaloknak kegyelmével,
Szívem mélyén tündérrózsám,
Angyalarcú szép leánykám.

Szívem fölött, szíved virul
Világomban hozzám simul.
Olyan, minta kislány lennék,
Nyakadba egy gyöngysort tennék!

Könnycseppekből, gyöngyszemeket,
Fűznék neked ékszereket!
Szép szerelem, fehér holló,
Tündér lakban angyalanyó.

Szemem fényén könnycsepp csillan
Enyém? Tiéd ? Már el is illan,
Mint egy leesett gyöngyszem,
Halkan koppan.

Olyan, mintha kislány lennék,
A végtelenben útra kelnék.
Várjál kedves elmegyek,
S a csendben újra születek.

Örülök, ha néha napján,
Varázstükröm előkapnám,
Belenéznék szép szemedbe,
Egy angyal arcát keresve benne!

Olyan jó volt elidőzni,
Sorok között szemnek lenni.
Fűzném tovább a sorokat,
Gyöngyszememnek távlatokat.

2009.10.09.

45.

Gondolataim

Szóban és dalban
Úgyis megtalállak én,
ha te keresel.

Zöld és rózsaszín
Szíved mélyén ott vagyok
Rózsasziromban.

Tűz és levegő
Szárnyaló két szerető
Ők csak elemek.

Álmot szövök én
Te csak figyelsz csendesen
Felébredjek e?

2009.10.12.

46.

Vágyvirág

Túl a világ pusztulásán,
Vágyvirágod véres ágán,
Lelked hulló arany szirmán,
Hagytad tested vágyad útján.

Hagytad egészen szabadon,
Földi útján kalandozzon,
Elárvult szerető szívedet,
Szétmarcangolt testedet,

Hagytad, hogy érted remegjen,
Tűz varázsán felperzseljen.
Hagytad por és hamu legyen,
Isten akaratából újra szülessen.

Lelked élő tüze által,
Vágyvirágod fényes ágán,
Szíved nyisd meg Istenednek
Áldás légy az embereknek!

Isten békéje legyen Veled
Mert ő téged öröktől szeret
Ő adta ezt az érzést neked,
Szeretlek hát, Isten veled!

2009.10.15.

47.

Lélekrészem

Lélekrészem aranyai,
Szerető szívem darabjai.
Látod kedves benned virul.
Virágszirmom hozzád simul.
Tudom, hogy csak aranyai,
Lélekrészem darabjai.

Ne felejtsd el mire vágyok,
Lelked mélyén muzsikálok.
Isten titkát fejtsd meg nekem,
Kegyelmével tölts fel engem.
Dalom legyen áldás hozó,
Fénytestednek békét adó!

2009.10.15.

48.

Hiszen…

Őrizlek még szép szívemben,
Szerető tiszta lelkemben,
Kalandozik Ő éji kékben,
Együttérzés a teljességben.
Szikrázó fehér hajnalokon,
Utolérlek majd egy szép napon.

2009.10.24.

49.

Sziget

Találtam én egy szigetet
Neve sem volt még azt hiszem.
Kerestem én életem útját,
Virágba bódult lelkem kútját.

Veled vagyok érted kiállok
Csillámló ezüstös szemeken
Illatodba bódult lelkemen,
Rád leltem én egy szigeten.

Vágyaimnak rögös útján,
Illatba bódult édes szirmán
Ismertem én egy szigetet
Nevét már tudom azt hiszem.

Ott a hajók is a tengeren,
Álmokat ringattak csendesen,
Sírjukban nyugvó tetemeken.
Megálmodott Ő szerelmesen

2009.10.26.

50.

Erőért

Segítsetek újra megnyitni szívemet,
Hogy megtaláljam benne égi kincsemet.
Segítsetek megtalálni múltam, jelenem
Akarom tudni, mi lesz majd akkor velem.
Segítsetek megállítani az időt,
Mi eltemetett már két kedves szeretőt.
Segítsetek megélni az álmaimat,
Mit régen megálmodott Uram Teremtőm,
Mikor már elhagy minden földi erőm.
Napomnak háza, ősznek meleg varázsa,
Kérlek engedj, szép csodapalotádba,
Mi szívemben régtől álmaimat várja.
Nyíljon meg fölöttem csillagom kapuja,
Lámpásként vezessen dicső udvaromba.
Lélekerőd szálljon szerető holnapomba,
Így élek majd egyszer drága galambocska.

2009.10.26.


51.

Vágy

Szerettem volna erősnek látszani,
Lombos fák tetejére felmászni.
Szívemnek hallgatom szerető dallamát,
Nem unom kalapáló, édes ritmusát.

Hagyom, hogy újra mélyre taszítson,
Poklok bugyrába, vágyaim tornácára.

Szerettem volna erősnek látszani,
Szívemnek dallamát ezerszer játszani,
Magas fák tetejére újra felmászni,
Botladozó törékeny lelkemre vigyázni.

2009.10.29.

52.

Szerető lélekkel

Rád gondolok
Mindenszentek ünnepén.
Gyertyáimat gyújtom
Minden kedves szerettemért.
Élőkért és holtakért,
Családomért,családodért.
Minden Szentünkért,
Minden EMBERÉRT!
A mi áldott Világunkért!
Az áldozati virágokért !
Eltemetett emlékekért.

2009.10.31.

53.

Egy madár himnusza

Szárnyaszegett kicsi madár
Mélabúsan tétován vár.
Elindulna vándorútra
A harang is megkondulna.

Szárnyát meg-meg rezegtetné,
Szívét lelkét melengetné,
Földi búját elfeledné,
Szemével egét kémlelné.

Keresi az édes társát,
Világának megváltását.
Ideje lenne felébredni,
Szárnyat bontva emelkedni.

Fel magasra, égi útra,
Csillagokkal vándorútra.
Széllel szemben fenn az égen
A kék ég pihenőn van éppen.

Felhő lassan oszladozik,
Napnak fénye nyújtózkodik,
Betakarja szegett szárnyam,
Melegíti fészkem lágyan.

Szárnyaszegett kicsi madár,
Lelked mélyén szép szivárvány.
Felejtsd el a bánatodat,
Hisz életed is egy csoda.
Nem szerettek még így soha.

2009.11.01.

54.

Két felvonás

Életem színpadán játszom szerepem,
Teljesen megnyitom szívem-kedvesem.
Olvasd és lásd benne megírt szerepem,
Tetszik? Te döntöd, most játszod e velem.

Életem színpadán élem jelenem.
Nevess és kövess, hisz Fényem ez nekem.
Szabadság szele mindig legyen velem,
Életem színpadán áldott Vagy nekem.

2009.november 5.

55.

Azt hiszem…

Átestem a másik Valóságom szívébe,
Hol mindig szeretet és béke honol,
Körülöttem virágok és tavaszi zsongás,
Egy dallam mi szívemet szólítja,
Elmegyek eléd, Te fényes égi szépség,
Áldás leszek néked és ölellek a végén !

2009.11.24.

56.

Pillanatkép

Csak úgy álltam
az út szélén
a szürke út
lassan jött
szemben felém
az idő reszketett,
te gondoltál,
én vártam
biztos jöttödre
egyszer csak
a fényes út
hozzám ért...
s a szent pillanatban
megállt a világ...
én csak némán kiáltottam
elhaladó fényed után.

2009.11.30.

57.


Ez az én dalom

Öröm a szívemben a dalod,
Ha jön az áldott zuhatagod
Tovafutó kis patakként, szívedbe
Záró kegyelemként.
Az én szívem, szívedhez került
Öröm virágzik most legbelül,
Mert a szemem szemedben
Örökre elmerült és bele tudnék halni,
Ha el tudnám mondani, azt a szép
Dalt, mi csilingelőn tovacsalt,
És áldott fényedbe majdnem belehalt.

2009.12.02.

58.

Lélekláng

Hallom Napomnak
lágy ringató dalát
érzem szívemnek
szelíd dobogását
még látom egemnek
csillagos hazáját
fölöttem ragyogó
éjszakák varázsát
tündérpalotám
ékes ragyogását.

Legyél üdvözítő
angyali forrás
örökké tartó
szentséges ragyogás
szívedben lelkem
virága nyíljon
legyen áldott most
minden földi otthon
rózsás kicsi arcom
arcodhoz simuljon
ISTEN szeretete
hűséges szívekben
lángra lobbanjon.

2009.12.06.

59.

Igéző...

Álmot látott a hajnali kék
Fújta a szellőt vele a dalt
Szívemnek szomorú muzsikáját halld.

Álmomban egy kicsi lány
Fejét vesztve kiabál
Érte ne jöjjön még a halál.

Hadakozik kezembe kapaszkodik
tenyeremmel melengetem
lelkem tűzébe nem temetem.

Felajánlom, érte szólok, ha kell riadót is fújok
testét balzsamozom közben lassan megnyugszom.

Álmomból felébred Ő
lepke lelkét még látom
igéző mosolyát csodálom.

Isten hozott hajnali kék
látod kaptál még sok esélyt
ébredő reményt hajnali fényt.

Halld meg szíved szólamát
ne játszd még a halál dalát
inkább szeresd önmagad
és lelked csodás mását
benned Isten képmását.

2009.12.12.

60.


Napváró

Lelkem üde
tiszta tó
szívemet
ringatni jó
álomból a
valóságba
igéző a
Nap járása.

Lelkemben most
elmerengek
felszállok a
fellegekbe
onnan látom
Álom havát
közeledő
Luca napját !

2009.12.12.

61.

Fényes Csillag

Csillagokból alászálló
Kicsi égi tünemény,
Eljön hozzád nemsokára
Egy csodálatos Szépség.

Átölel majd rád ragyog,
Elhalmoz majd gazdagon,
Egek minden kincsével
Mennyei szép szerelmével.

Érted ujjong téged szeret
Benned is egy angyalt keres.
Átlényegülsz, újjászületsz,
Betlehemi csillag lehetsz.

Világodban szíved ékén
Feloldozást kapsz a végén.
Angyalokkal kézen fogva
Kicsi földi istenség,
Áldás légy a Megváltónak
Szent Karácsony éjjelén.

2009.12.18.

62.


Várlak

Megváltónknak születése
Közeledik most már végre.
Eljön Ő hozzánk alászáll,
Királyok állnak majd jászlánál.

Tömjént, aranyat és mirhát
Köszöntik ők a kis Jézuskát.
Az én szívem is nagyon várja
Mosolyát szeretve imádja.

Adhatnék ajándékot tenéked?
Talán ha szívem megnyitom és
Féltve őrzött titkom elmondom?
Bűneimet tisztán megvallom?
Uram, magamra vállalom!
Érted és Mindnyájunkért
Világunk lelkéért imádkozom,
Földi Mennyországról,szeretetről
Csillagodként álmodozom.

2009.december 20.

63.

Üdvözlet

Karácsonynak éjszakáján
Gyertyát gyújtok érted,
Jöjjenek az Angyalok is
Szeretni téged!
Fenyőfácskán kicsi harang
Csilingeljen néked,
Áldott legyen Karácsonyod
És Boldog az Új Éved!

2009.12.21.

64.

Fényúton II.

Ki a fény útját járja
Áldását szórja
A Világra.
Rám ragyogott ma
Napomnak sugára,
Fényével simított
Ragyogó orcája.

Csengő virágok
Tiszta kertjében,
Megigézett Ő
Csendes Létében
- Édes-harmatos -
Kék ég szívében.

Szívénekem
Messze szálljon,
Mindenütt jó
Embert találjon!
Járjuk együtt
A Fény útját,
Simítsuk meg
Isten ujját.

2009.12.27.

65.

Fókuszban

Elhalkul a Világ
Csendesek a csodák.
Utolsó órák
Rohanó percei,
Külvilágunk éles
Sikolyai - elhalkulnak.

Lelkemben békesség.
Egy mécses lángja
Világít az asztalon.
Eszembe jut fiatalság,
Ó bolondság csacskaság
Sok szép emlék, álmodozás.
Képzelet és halkuló Világ,
Kezemben csengő pohár.

A holnap már a küszöbön áll és vár.
Kalapot emel, paroláz, rám kiállt.

Felébredek - kis kertemben
Fehér hóvirágra lelek.
Köszönöm e piciny csodát!
Csendben mondok egy szép imát.

2009.12.31.