Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mit árul el a betegséged?

2012.04.03

 

kurt-tepperwein-konyve.jpg

 

"A nyugati orvostudomány sokat tud az emberi test működéséről. Ha az meghibásodik, képes megjavítani. A baj csak az, hogy módszerei sokszor nem az okokat, hanem csupán a tüneteket szüntetik meg. Az utóbbi években azonban a gyógyítással foglalkozó szakemberek figyelme mindinkább az egész emberre terelődött. Egyre többen hangoztatják, hogy a lelki tényezőknek döntő szerepe van az egyén sorsának, egészségének alakításában. A könyv psziché és szóma-lélek és test kölcsönhatását világítja meg. A szerző felfogása szerint testünk nem csupán azt mondja el nekünk, miben vétettünk az élet ellen, de mindig pontosan megmutatja azt is, mit kell tennünk ahhoz, hogy ismét teljes harmóniában élhessünk."

 

Előszó és részletek a könyvből


A kvantumfizika hatására az élővilág csodálatosan új tudománya fejlődött ki, mely az élő szervezetet energiamezőként írja le. Benne az emberiség ősi hagyománya, a test energiatermészetéről szóló felfogás nyer igazolást. Ez a lüktető energiatest irányítja szervezetünk minden biokémiai és bioelektromos folyamatát. A gyógyszerek hatása is azon alapul, hogy a bennük lévő energia befolyást gyakorol a szervezet energiamezőjére. A gyógyszerek, energiájuk hullámszerű terjedése révén, információkat közvetítenek testünknek. Segítségükkel az ott kialakult energiahiány ideális esetben pótolható.
Ha meg akarjuk ismerni a „látszat mögött rejtőző valóságot”, meg kell tanulnunk energiákban gondolkozni, vagyis megkérdezni magunktól: Milyen energia húzódik meg emögött? Hogyan jön létre? Milyen hatása van? Miképp tudnám ezen energiákat harmonikus egyensúlyba hozni? A vizsgálódás eredményeként nyert felismerés nemritkán krízishez vezet. Ám a válságos helyzetek mindig legalább annyi pozitívumot, mint negatívumot hordoznak magukban. Csak ha túljutunk rajta, tud oldódni s megoldást nyújtani a krízis. A krízis szó eredeti jelentése „döntés” vagy „fordulópont”, s egy adott helyzetben valóban döntő fordulatként jelentkezhet. Következésképp minden fejlődési folyamat szükségszerű velejárója.
Az élet számos „nyelven” szól hozzánk, ilyen az „életkörülmények nyelve”, „problémáink nyelve” vagy „vágyaink nyelve”, hogy csupán néhányat említsek. A „tünetek nyelve” csak a lehetséges kifejezési formák egyike, melyeken keresztül az élet megnyilvánul, de küldetése ugyanaz.


Testünk üzenete


Előbb-utóbb minden ember felteszi magának a kérdést: mi az élet értelme, és keresi a lehetőséget, hogy jobban megértse az életet s benne önmagát. E téren maga az élet küldött nekünk csodálatos hírnököt, aki mindent készségesen megmutat és megmagyaráz. Többnyire csupán azért nem ismerjük fel, mert túlságosan is közel áll hozzánk. A testünkről van szó. Miközben megtanuljuk megérteni üzenetét, saját magunkat értjük meg, az életet, az egész teremtett világot s végül Istent.
Testünk, az élet e rendkívüli hírnöke, nem csupán azt mondja el nekünk, miben vétettünk az élet ellen: mindig pontosan megmondja azt is, mit kell tennünk, hogy ismét teljes harmóniában élhessünk. Szüntelenül üzeneteket küld, nem csak a különféle betegségek tünetein keresztül, de arckifejezésünk, mimikánk, kézmozdulataink vagy éppen járásmódunk révén is. Így a betegségeket világosan felismerhetjük, ráadásul testünk lelkialkatunkról is felvilágosítással szolgál. Üzenete nyomán az egyébként láthatatlan válik számunkra láthatóvá, hogy felismerhessük, s ha egy tünetet figyelmen kívül hagyunk, fájdalmat küld, hogy így irányítsa rá figyelmünket üzenetére.
Az élet csodálatos hírnöke, vagyis a testünk, tehát szüntelenül szól hozzánk. Csupán meg kell tanulnunk megérteni a nyelvét, engedelmesen követni a tanácsait, és akkor összhangba kerülünk az élettel, harmonikus kapcsolatba a teremtett világgal.
Az elmúlt évezredek során az emberi szellem valóban óriási teljesítményeket vitt véghez. Hihetetlen magasságokba merészkedett, kifürkészte a szédítő mélység titkait. Az ember eljutott a Holdra, manapság pedig komputereket tervez, melyek nálánál ezerszer gyorsabban képesek „gondolkodni”. Meghódítottuk a távoli bolygókat és az atomok parányi világát, csupán a hozzánk legközelebb állót, a tulajdon testünket nem. Atombombát készítettünk, amellyel egy szempillantás alatt elpusztíthatnánk a világot, de még mindig nem tanultuk meg védeni a természetet, sőt egyre jobban szennyezzük a környezetünket.
Még mindig nem tudjuk megőrizni az egészségünket, s a tudomány szárnyaló fejlődése ellenére a betegség mibenlétéről formált elképzeléseink az úgynevezett „primitív” népek szellemhitéhez hasonlítanak. Csak éppen időközben a vírusok és baktériumok léptek a gonosz szellemek helyére, melyek a gyanútlan s persze teljesen ártatlan embereket megtámadják.
Nincs szándékomban alábecsülni a modem orvostudomány érdemeit. Ellenkezőleg: el kell ismernünk, hogy az elmúlt száz év során e területen valóban nagyszerű eredmények születtek. Legyőzték a rémisztő járványokat, melyek az elmúlt korokban oly gyakran tizedelték meg az emberiséget, s szinte minden betegség kezelésének többféle módját találták fel. Nekünk, embereknek, voltaképp oly egészségeseknek kellene lennünk, mint még soha. Hiszen nem létezett még kor, mikor annyi figyelmet szenteltek volna az emberi testnek, oly sok pénzt fordítottak volna az egészség megőrzésére és visszaállítására. Ilyen körülmények között az lenne természetes, ha csak mutatóba akadna egy-egy beteg ember. Mindnyájan tudjuk: épp az ellenkezője igaz. Soha nem volt annyi beteg ember, mint manapság. Mivel magyarázható e látszólagos ellentmondás?
Elsősorban azzal, hogy még ma sem fordítunk kellő figyelmet a betegség természetére. Bár betegség mindig létezett, mióta csak az ember él, sokan még ma is úgy tekintenek rá, mint valami sorscsapásra, a természet szeszélyére vagy épp szerencsétlen véletlenre, mely az egyik emberre lesújt, a másikat viszont éppoly megmagyarázhatatlanul megkíméli. Ráadásul a betegséget a legtöbben egyfajta zavarnak fogják fel, melyet a lehető leghamarabb meg kell szüntetni, hogy aztán továbbra is ugyanolyan helytelenül élhessenek, mint korábban.
Pedig amit általában betegségnek nevezünk, az nem a tulajdonképpeni kór, csupán a betegség tünete, testi kifejeződése. Maga a „betegség” sokkal inkább az emberi tudatban létrejött diszharmónia, annak jelzése, hogy az ember kizökkent természetes rendjéből – vagyis az egész ember zavara, nem csupán a testé. S egyben persze felhívás is az eddig követett út módosítására, a tudati világ harmóniájának visszaállítására. Minden egyes betegség az élet hozzánk intézett felszólítása, feladat, amelyet meg kell oldanunk, oly módon, hogy megváltoztatjuk gondolkodásmódunkat, kitágítjuk a tudatunkat.
Mennyivel egyszerűbb a helyzet, ha az autónkról van szó! Ha kigyullad az olajlámpa, rögtön tudjuk, mit kell tennünk. Semmi szükség tankolni vagy megvizsgálni, van-e elég levegő a gumikban, nem kell feltölteni az akkumulátort vagy a hűtővizet, csupán a fogytán levő olajat kell pótolni. Senkinek se jutna eszébe, hogy kicsavarja a lámpát, sőt elvágja a vezetéket, hiszen pontosan tudja, mi következne ezután. Egyfajta célt persze elérnénk. Az olajlámpa nem világítana többé, az autó továbbra is jól működne, bár nem sokáig. Újabb „tünetek” lépnének fel. Kis idő elteltével a fokozott súrlódás következtében felforrna a hűtővíz, s a vízhőmérő mutatója a piros sávba lépne. Ha nem vennénk róla tudomást, netán a zöld sávban rögzítenénk a mutatót, egy ideig látszólag minden a legnagyobb rendben menne. Az autó működne, nem gyulladna ki figyelmeztető lámpa. De hamarosan furcsa zajt hallanánk a motorházból, s ha pechünk van, a fülünk mellett süvítenének el a dugattyúk.
Mint már említettem, az autójával senki se tenne ilyen őrültséget, a testünkkel viszont, melyet ha egyszer elkoptattuk, nem tudunk használtan eladni, szüntelenül ezt tesszük. Ennek nem lehet jó vége, és nincs is! Alig „gyógyulunk meg” egy betegségből, a testünk újabbat küld. Nem is tehet mást, hiszen a tulajdonképpeni betegséget nem méltattuk figyelemre. Ha nem fizettem ki egy számlát, mit sem segít, ha a fizetési felszólítást elégetem.


A betegség mélyebb jelentése


A betegség mélyebb jelentése abban áll, hogy végre ráébredjünk, mire akarja ráirányítani figyelmünket. Egész lényünket felszólítja, hogy kövessük a józan ész szavát, változtassunk jelen létünkön, amíg nem késő. Igazi gyógyulást tehát nem a tünetek megszüntetése hozhat, hanem a belső harmónia zavarának felismerése és megszüntetése. Ebben persze mit sem segítenek a tabletták vagy injekciók, s vajmi keveset a természetgyógyászat eszközei. Ellenkezőleg: arról van szó, hogy megértsük, amit a testünk mondani akar, s persze kövessük tanácsait. Amennyiben gondolkodásunkat, érzelemvilágunkat, beszédünket és cselekedeteinket sikerül harmonikusan rendezetté tenni, a testi kiegyensúlyozottság és az egészség is visszatér. Meglehet, mindez sok kellemetlenséggel jár, de egyedül ez az út vezet valódi gyógyuláshoz, mely egyaránt magában foglalja a testet, a lelket és a szellemet.
A betegség jó barát és segítőtárs
Betegségünkben tehát nem csupán ellenséget kell látnunk, sokkal inkább jó barátot és segítőtársat. Az emberi szervezet ugyanis a betegség révén nemcsak azt jelzi, hogy helytelen irányba tértünk, életellenesen cselekszünk, következésképp változtatnunk kell életmódunkon. A tünetek segítségével meg is mutatja, hol a hiba s mit kell tennünk, hogy belsőleg is újra egészségesek legyünk. Csupán meg kell tanulnunk a nyelvét, hogy megérthessük.
A „tünetek nyelve” egyszerű és következetesen visszatérő törvényszerűség. Ha képesek vagyunk megérteni az üzenetét, már csak rajtunk áll, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a valódi gyógyulás felé; különben a sors keserű leckében részesít bennünket. Ám ha készek vagyunk tanulni a felismerésből, nem szükséges okvetlenül megbetegednünk ahhoz, hogy visszataláljunk önmagunkhoz.
Be kell végre látnunk, hogy „egy embert meggyógyítani” nem annyit jelent, mint a régi állapotot visszaállítani, hiszen éppen az idézte elő a betegséget; a gyógyítás sokkal inkább az öntudat kitágítása, egy új és életigenlő út megválasztása révén érhető el. Amíg ezt meg nem tanuljuk, továbbra is szükségünk van a betegségre.
Ki vagyok én valójában?
Függetlenül attól, hogy egy betegség éppen milyen stádiumban van. a háttérben mindig valamilyen megoldatlan probléma húzódik, egy „életfeladat”, továbbá egyfajta képtelenség vagy vonakodás, hogy az élet bizonyos kihívásaira megfelelően reagáljunk. De hogyan is lennék képes meglelni a helyes választ, ha még azt se tudom, ki vagyok valójában?
Megkérdezte-e már valaha őszintén magától, kicsoda voltaképpen? Ha a tükörbe néz. kijelentheti: „Ez az én testem”. De ki mondja ezt? A test végül is nem tartozhat önmagához. Létezik tehát benne valaki, aki gondolkodik és kijelenti: „Ez az én testem.” A test anyagból áll. Az anyag nem tud gondolkodni, érezni, emlékezni vagy dönteni, erre egyedül az öntudat képes.
Ön viszont gondolkodik és érez, képes emlékezni és dönteni, öntudattal bír, amivel a test nem, mivel az csupán öntudatának fizikai kifejeződése s egyben tükörképe. Látható módon mutatja, hogyan érez és gondolkodik Ön – egyszóval azt, kicsoda.
Szögezzük le, hogy „valódi énünk” eredendően egészséges, hiszen a tudat nem öregszik meg és nem is lesz beteg. Ha tünetei fényében nem hisz a szavamnak, állításom helyességét gyakorlati példán mutatom be. Végezzen el egy rövid kísérletet, bizonyítandó, hogy tudati állapotának legcsekélyebb változása rögtön kihat a testére is.


A test tesztje


A kísérlet elvégzéséhez segítőtársra van szüksége. Emelje tetszés szerint a bal vagy a jobb karját vízszintes oldaltartásba, majd kérje meg társát, hogy csuklótájékon erőteljesen nyomja lefelé a karját annak megállapítására, milyen erőnléttel bír. Ez a teszt kiindulópontja.
Ezután gondoljon egy betegségre vagy problémára, mely jelenleg erősen foglalkoztatja. Ismét kérje meg társát, hogy az előbbihez hasonló erővel szorítsa lefelé a karját. Ha valóban „szeme előtt” van a betegség vagy a kínzó probléma, karja le fog hanyatlani, minthogy már e dolgok puszta feltételezése is jelentős mértékben gátolja életerőnket.
Most képzelje el, hogy egészséges és vidám, vagy gondoljon problémája megoldására. Ha megismétlik a fenti műveletet, ki fog derülni, hogy erőnléte jelentősen javult. Bár ugyanarra a szituációra gondolt, ami az imént elgyengítette, most mégis erősebbé vált, mert pozitív módon közelítette meg – a megoldás felől.
Hasonló eredményre juthat, ha kijelenti magáról: „Fejlett öntudatom van.” Ismét szólítsa fel társát, hogy erősen szorítsa le a karját, mely ellen fog állni a nyomásnak. Az öntudat ugyanis nem ismeri a betegséget, nincsenek problémái, „egészséges”, s amint Önben teljes mértékben tudatosul önnön valósága, erős lesz, hiszen az életerő kiáramlását semmi sem akadályozza.
Az ember születéstől, betegségtől, életkortól és haláltól független szellemi lény. A puszta ténynek, hogy megszületünk, betegek leszünk, megöregszünk és végül meghalunk, ehhez semmi köze, hiszen nem valódi énünket érinti, csupán a testünket. Kötelességünk viszont a testünket jó állapotban megőrizni mindaddig, míg „szellemi megszületésünk” is be nem következik. Teremtményi küldetésünk arra szólít, hogy egészségben és boldogan éljük az élet teljességét, s fiatalok maradjunk akkor is, ha már megöregedtünk. Ehhez egész gondolkodásunkat, érzelemvilágunkat, beszédünket és cselekedeteinket összhangba kell hoznunk a teremtett világgal.
A test mindig csupán okozat, sohasem maga az ok. Még az úgynevezett időskori betegségek is elsősorban az élet megoldatlan feladatairól nyújtanak információt. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy olyan emberek, akik egész életükben betegesek voltak, idős korukra hirtelen minden bajuktól megszabadulnak, szinte kivirulnak. A betegség és szenvedés a szabadsággal való visszaélés következményei. Ha a test többé már nem képes betölteni a funkcióját, a léleknek el kell hagynia, akár teljesítette életfeladatát, akár nem. A lélek ezután más szinten létezik tovább.
Sokan kérdezik, hogyan engedheti meg egyáltalán a szeretet Istene a szenvedést. Elfelejtkeznek arról, hogy a szenvedés nem Istentől ered, s nem is néki tetsző. Ahelyett, hogy felismernék a világ rendjét, mindent a véletlennek, a szerencsének vagy a sors csapásának tulajdonítanak. Pedig a betegség és szenvedés igazi forrása mindig a gondolkodásban keresendő, mégpedig a helytelen gondolkodásban.


A pszichoszomatikus megbetegedések.


1818-ban egy német orvos, Heinroth annak a nézetének adott hangot, miszerint a test megbetegedései voltaképpen pszichikai okokra vezethetők vissza. A tudományos körökben egyszerűen kinevették; nem mintha magától értetődő véleményt képviselt volna, hanem mert visszatetszőnek tűnt a puszta feltételezés is, miszerint az úgynevezett pszichoszomatikának – ahogy ezt Heinroth már akkoriban is nevezte – egyáltalán köze lehet az orvostudományhoz.
A látszat mögötti valóság felismerésének problémája korántsem új keletű. Mintegy 2400 évvel ezelőtt már Szókratész kijelentette, hogy „nem létezik a lélektől független, pusztán testi betegség”, majd Platón, a méltán híres tanítvány keserűen állapította meg: „A betegségek kezelésében a legnagyobb tévedés, hogy külön orvosok foglalkoznak a test, valamint a lélek bajaival, holott e kettő nem választható el egymástól.” Mind a mai napig egymástól elszakítva vizsgáljuk őket, hiszen nincsenek már orvos-papok, akik egykor a teljes embert tartották szem előtt, s hol van már a jó öreg háziorvos, aki betegeinek minden gondját-baját ismerte. Ehelyett egy-egy szakterületet ismerő specialisták léteznek – s persze részeredmények.
Ha feltételezzük, hogy egyáltalán létezhet pszichoszomatika, tudományos bizonyítékokat kell keresnünk rá. Vajon nem elég bizonyíték-e, hogy zavarunkban elvörösödünk, vagy sírva fakadunk, ha szomorúság ér? Örömünkben ujjongunk, s félelmünkben elsápadunk? Máskor meg inunkba száll a bátorságunk, s égnek áll a hajunk. Amit lélekben átélünk, a test külső jelekben jeleníti meg. Ami a lelket foglalkoztatja, éppúgy foglalkoztatja a testet is, s hatása egyaránt lehet negatív vagy pozitív, okozhat betegséget és szenvedést, vagy egészségessé és boldoggá tehet.
Számos ember még ma is elutasítja a pszichoszomatikát, mint az az orvos, aki egy kongresszuson így szólt kollégájához: „Valahányszor erről a pszichoszomatikának nevezett zagyvaságról hallok, felfordul a gyomrom.” íme, a pszichoszomatika tipikus esete!
Az életerő gátlásának következményei
Vizsgáljunk meg közelebbről egy cselekvési folyamatot, s rögtön kiderül: minden cselekvés egy gondolattal és elképzeléssel kezdődik. A gondolat és elképzelés hatására kerül sor másodikként a test vegetatív jellegű felkészülésére, mely például a vérnyomás emelkedésében, a vérkeringés felgyorsulásában vagy a pulzus szaporaságában nyilvánul meg. Harmadik lépésben a test fokozott idegtevékenységgel reagál. Mindez végül az érintett izmok aktivizálódásához vezet, melyek a tervbe vett cselekvést végrehajtják.
Mindenki másként éli át betegségét.


Az energia többféle területen gátlódhat.


1. Ha az energia (düh, agresszió, szexualitás, egy bizonyos tevékenység) gondolati szinten blokkolódik, ez feszült fejfájáshoz, alvászavarokhoz és szellemi meghasonláshoz vezet.
2. Ha az energia a test funkcionális szintjén blokkolódik, magas vérnyomás, s végső esetben vegetatív dystonia alakul ki.
3. Ha az energia idegrendszeri szinten blokkolódik, a következmény trigeminus-neuralgia, multiplex sclerosis, övsömör, ideges rángatózás vagy ülőideg-fájdalom.
4. Ha az energia az izomrendszer szintjén blokkolódik, mozgászszervi megbetegedések alakulnak ki – például reuma, köszvény, bénulás –, illetve baleset következhet be.
Bárhol is gátlódjék tehát az életerő, ha nem sikerül e gátlást föloldanom, rákényszeríteni az életet, hogy szembesítsen a várható következményekkel. Ily módon szólít fel a sors, hogy megtegyem a szükséges lépést.
A sors a legjobb orvos
A sors a legjobb orvos, előbb-utóbb ugyanis mindenkit meggyógyít, s csupán tulajdon döntésünktől függ, hogy a tanulás melyik módját választjuk: a felismerés fejedelmi útját, vagy a betegségen és szenvedésen át vezető hétköznapi utat. Hiszen ha képtelen vagyok okulni a felismerésből, rákényszerítem a sorsot, hogy „további oktatásban” részesítsen. A „tünetek nyelvén” nem csak azt jelzi nekem a test, hogy letértem a helyes útról, de azt is megmondja, hol zökkentem ki a természet rendjéből, s mit kell tennem, hogy a megbomlott egyensúly ismét helyreálljon.
Az életkörülmények mint jelen létem tükörképe
Életkörülményeim csupán tükrözik jelenlegi létminőségemet, s változtatni rajtuk csak akkor vagyok képes, ha magam is megváltozom. Mélyen igaz a következő megállapítás: „Aki sosem hallja meg, amit meg kell hallani, s nem látja, amit látni kell, ne csodálkozzék, ha egy napon valóban elveszti hallását és látását.” Hiszen: „Aki nem akarja, hogy valami beteljesedjék, azon az beteljesül.”
Az ego és a lélek élesen eltérő vágyakkal bír. Az egónak kényelemre van szüksége, a léleknek pedig fejlődésre. Tulajdon döntésemtől függ, melyikre hallgatok. Ha nem hallgatok igazi énemre, ha nem teljesítem „bensőm akaratát”, elárulom valódi énemet, „belső orvosomat”, „bensőm urát”. Ebben az esetben „bensőm ura”, a tünetek nyelvén keresztül, üzenni fog.
Egy betegség akkor jön létre, ha az agy „parancsközpontja” és a szóban forgó agyterületnek alárendelt szerv vagy testrész között „információzavar”, illetve szélsőséges esetben „információkiesés” lép fel. Minden szerv és testrész ugyanis közvetlen kapcsolatban áll egy meghatározott agyterülettel, onnan kapja a működéséhez szükséges információkat. Az adott agyterület ugyanakkor bizonyos problémák és konfliktusok földolgozásáért és megoldásáért is felelős. Ha egy agytájék huzamosabb ideig bizonyos konfliktusokkal van elfoglalva, képtelen lesz megfelelően irányítani a neki alárendelt szerv vagy testrész működését. Következésképp a zavaros, netán hiányzó információ rendellenességet idéz elő a megfelelő szervben vagy testrészben. Az ember megbetegszik.
Abban a pillanatban, hogy a konfliktus megoldódott, az információk ismét szabadon áramolhatnak, a test működése helyreáll, s a tünet megszűnik. Persze csak akkor, ha az információkiesés következtében időközben nem alakult ki maradandó károsodás. Amennyiben a konfliktus megoldatlan marad, az adott agyterületen „merev kép” rögzül, ami az embert éjjel-nappal foglalkoztatja. Az információáramlás teljesen és tartósan leáll. Így válik a betegség „krónikussá”, azaz a test „szüntelenül” jelzi, hogy zavar áll fenn, és fájdalom útján szólít fel annak elhárítására.


A helyes táplálkozás


Ha hajlandók vagyunk a testünknek segíteni, akkor ezt nem lehet elég korán elkezdeni ahhoz, hogy egy életen át erősek és egészségesek maradjunk. Az első kézenfekvő dolog a táplálkozás. Itt három szintet különböztethetünk meg, s mindegyiknek optimális állapotban kell lennie, ha elhatározásunk valóban komoly.


1. A helyes fizikai táplálék: vagyis ne rosszul, rossz időben és hibás öntudattal együnk, mert „Az étel, amit elfogyasztunk, a végzetünkké válhat!”
2. A helyes pszichikai táplálék: Ne mérgelődjünk, ne izgassuk fel magunkat, kerüljük a stresszhelyzetet. Szabaduljunk meg a félelemtől és bűntudattól, ne tegyük egymást kölcsönösen „beteggé”, hanem vidáman és felszabadultan éljük az életet.
3. A helyes szellemi táplálék: Gondolkodásunk, beszédünk és cselekedetünk legyen pozitív, hiszen ha teljes tudatunkat erre összpontosítjuk, ilyenné is válunk. Hasonlóan fontos, hogy körültekintően válasszuk meg, mit olvasunk, hallgatunk és nézünk. Röviden: ha az ember valódi „ön-tudattal” él, egészséges, és az is marad.
Ilyen gondolati beállítottsággal képes lesz megerősíteni „szellemi-lelki immunrendszerét”, s éppen ebben rejlik a töretlen egészség titka. Hiszen ma olyan vagyok, ahogyan tegnap gondolkodtam, s holnap olyan leszek, ahogy ma gondolkodom. Amire tehát szükségünk van, az a fegyelmezett gondolkodás révén elért szellemi megújulás.
Minden ember egyedi
Nézzünk szembe a valósággal: minden egyes ember egy óriási világegyetem felett uralkodik, tulajdon testének világegyeteme felett. Az emberi test mintegy 100 billió sejtből épül fel, minden sejt számtalan atomból álló, önálló galaxis, minden egyes atom egy naprendszerhez hasonlatos, benne egy központi nappal (az atommag), és a körülötte keringő bolygókkal, azaz a protonnal, elektronnal és neutronnal. E hatalmas birodalomban egyetlen gondolkodó lény létezik, vagyis Ön. Gondolatának legkisebb rezdülése rögtön eljut minden egyes sejthez, s ily módon határoz a test egészségéről vagy betegségéről. Gondoskodjék róla, hogy bölcs uralkodóként kormányozza testének óriási birodalmát! Hiszen Ön alakítja a sorsát, Önnek kell elviselnie, és csakis Ön változtathatja meg.


Foglaljuk össze


A test önmagától nem betegedhet meg, mert csupán az emberi tudat kivetülési közege. Hasonlít a vetítővászonhoz, mely magától nem tud képeket létrehozni.
A gondolatok képezik a filmek anyagát, s a tudat dönti el, hogy éppen melyik film peregjen le. Semmi értelme tehát réseket hasítani a vetítővászonba, ha valakinek nem tetszik a film (operációk), vagy éppenséggel újra meg újra üresre törölni a felületet (tüneti kezelés).
Ha az ember valódi „ön-tudattal” él, teste nem betegedhet meg, mert tudatában csupa egészséges, tökéletes kép jön létre. A betegség útján a szervezet azt jelzi, hogy „nem az vagy, akinek valójában lenned kellene”, és „elsősorban az önmagad, a valódi éned iránti szeretet hiányzik belőled”.
A betegség barátunkká és hűséges segítőtársunkká válhat, mert segít visszatalálni önmagunkhoz, hogy igazi énünk tudatában éljünk.
Mindezek alapján az lenne a legszörnyűbb, ha soha többé nem betegednénk meg, hiszen éppen a betegség világosít fel bennünket arról, hogy letértünk a helyes útról, s azt is megmondja, hogy milyen mértékben. Hiányában nem nyílna módunk korrekcióra.
Hálásnak kell lennünk tehát testünk eme küldetéséért, s élnünk kell a lehetőséggel, hogy mihamarább visszatérjünk a helyes útra, s fokozatosan azzá váljunk, amik valóban vagyunk: „kifejlett öntudattá”.
A tünetekkel való szembesülés három módja
Mindenfajta tudati tartalomnak megvan a maga testi megfelelője és fordítva: s végső fokon mindegyikük tünet. Aki egy kapcsolatot nem kíván tovább folytatni, hirtelen „torkig” lesz vele – azaz testi oka van. amiért nem közeledik a másikhoz. Meg kell kérdeznünk magunktól, mire akar rámutatni e konkrét tünet. Bízvást tulajdoníthatunk tehát valamifajta jelentést a betegségnek, s erre idővel rá is fogunk találni.
Ahogy az öröm egyaránt megnyilvánulhat nevetésben és sírásban, úgy válthat ki alacsony vagy magas vérnyomást a problémák előli menekvés. A félelemtől teljesen megbénulhatunk, de pánikszerű menekülésbe is foghatunk. Itt ismét a problémához való egyéni hozzáállásunk fogja eldönteni, hogy milyen formát ölt tudatunk kivetülése.
Probléma rejlik minden szélsőséges megnyilvánulás mögött is. A félénk és a nagyképű közös vonása az önbizalom hiánya. A problémamentes állapot a végletek között, valahol középen helyezkedik el.
Mindez tehát tünet, s minden egyes tünet a test üzenete,.„információ”. Amennyiben megértjük e nyelvet, képesek leszünk megtenni a „szükségszerű” lépést, s a tünet megszűnik létezni. A tünet tehát barát és segítőtárs, mely egyfelől szenvedni, sőt bizonyos esetekben meghalni kényszerít, másfelől viszont segít abban, hogy szellemünkben növekedjünk, érettebbé váljunk és ezáltal a megismerés és a szabadság olyan szintjére jussunk el. mely krízis nélkül nem lenne elérhető.
Mindenekelőtt arról van szó, hogy megértsük a zavarban megnyilvánuló „üzenetet”. Ez többnyire három lépcsőben történik.


1) Az öntudatlan szembesülés


Ebben a fázisban egyre erősödő szorongást érzünk. Önmagunkkal van problémánk. Az érzelmek kifejezési formát keresnek, s ha ilyet nem találnak, reménytelenül bennrekednek. Ha ez az öntudatlan folyamat nem rendeződik, betegség alakul ki.


2) A tudatos szembesülés


A tünetek tudatos szembenézésre kényszerítenek. Eleinte áldozatnak érezzük magunkat, azt hisszük, pechesek vagyunk, míg rá nem jövünk, hogy a zavar nem valamiféle külső ellenség, hanem személyes jó barátunk és segítőtársunk, aki fontos „in-for-mációt” tartogat számunkra. Ahogy a szó maga is jelzi, egy belső szellemi tartalom ölt formát benne. Belátjuk, mennyire értelmetlen dolog a tünet megszüntetése. Ellenkezőleg értenünk és követnünk kell üzenetét. Ehhez hozzátartozik, hogy „felfedezzük” önmagunkat, azaz felfedjük, ami korábban rejtve volt, szembesüljünk önmagunkkal.
3) A belátás
A szembesülésnek e fajtája egyre nagyobb önismerethez, újabb és újabb belátásokhoz vezet. Felismerjük, mit kell tennünk, s ennek megfelelően megváltoztatjuk viselkedésünket és életmódbeli szokásainkat. A betegség nyomán most már jobban értjük az életet. Így a tünet feleslegessé vált. Segítségével érettebbek lettünk.
Út a gyógyuláshoz – légy önmagad!
Az életöröm titka
Nem a saját identitásunknak megfelelően élünk, hanem megtanultunk bizonyos szerepeket eljátszani. Megtanultunk úgy viselkedni, hogy „sikert” érjünk el, elismerést arassunk és szeressenek minket. Azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert a többiek ilyennek akartak látni, s az eredményt büszkén a „személyiségünknek” nevezik. Pedig valahol a lelkünk mélyén világosan érezzük, hogy valami nincs rendben, mintha saját magunk „mellett” élnénk. Rossz a közérzetünk, elégedetlenséggel állandó hiányérzettel küszködünk, holott sikereket érünk el. A lelkünk szomorú, mert olyan szabályok, programok, szerepek és belénk nevelt viselkedésminták börtönébe zárták. melyeknek tulajdon lényünkhöz a valóságban semmi köze.
Ily módon önmagunkon teszünk erőszakot, s aztán csodálkozunk, miért vagyunk betegek és boldogtalanok. De hiszen a lelkünk kiált a jogáért, hogy önmaga életét élhesse, minthogy küldetése éppen az, hogy önmaga legyen. Minden betegség és baj csupán jelzés: nem vagyunk önmagunk. Itt az ideje, hogy végre megadjuk magunknak a gondoskodást, figyelmet és szeretetet, ami nekünk kijár. Hagyjunk fel a régi szerepekkel, legyen bátorságunk ahhoz, hogy „önmagunk” legyünk, s akkor ismét egész emberré válunk, s egyben egészségessé!
A betegség az egység hiányának jele
A betegség tehát csupán külső, látható jele az egység hiányának. Amíg e hiányt meg nem szüntetjük, szükségünk van a betegségre mint hírhozóra. Mielőtt ugyanis testileg megbetegedtünk, egy sokkal mélyebb szinten már betegek voltunk, s az, amit betegségnek hívunk, tulajdonképpen nem más, mint a szervezet kísérlete a megbomlott egyensúly helyreállítására. Hiszen amit általában betegségnek hívunk, az nem maga a betegség, hanem a szervezetnek a szó igazi értelmében vett „információja” arról, hogy valami nincs rendben. Az egyensúly zavarát jelző üzenet „formát öltött”, s így információvá vált. S hogyan reagálunk mi erre? Megkíséreljük megsemmisíteni, s közben elfelejtkezünk arról, hogy a tulajdonképpeni betegséggel törődjünk.
Ráadásul mindenki másként éli át betegségét. A materialista minden baját értelmetlennek, testét puszta „játékrontónak” véli, amivel egyszer szerencséje, máskor pechje van. A hívő ember a vallási parancsok megszegése jogos következményeként fogja értelmezni betegségét, s gyógyulásért esedezik. Az ezoterikus hajlik arra, hogy a betegséget a karma-törvények érvényesülésének tekintse, míg az értelmiségi a baktériumok vagy vírusok által előidézett fertőzés természetes következményéről beszél.
A szellemileg érett ember viszont felismeri a látszat mögött rejtőző valóságot, így a betegséget következménynek tekinti, melyet meghatározott ok idézett elő. Tudja, hogy semmi értelme nem lenne csupán a következményt, azaz magát a tünetet megszüntetni, hiszen az magától is megszűnik, amint az okot kiderítették és felszámolták. Felismeri és tiszteletben tartja a természet törvényeit, mert tudatában van annak, hogy a maga módján a természet is hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Meg van győződve arról, hogy öntudata birtokában van tulajdon teste alapos ismeretének, és célratörően kéri ki az intuíció tanácsait. Az ilyen ember nagykorú páciens, az orvos nála csupán tanácsadó, akinek a szaktudását hívja segítségül, hogy aztán a saját felelőssége tudatában hozzon döntést.
Aki egész életén át meg akarja őrizni egészségét, annak nem lehet elég korán hozzáfognia, nagyon sokan viszont nem is tudják, mit tehetnének a saját érdekükben. Pedig ebben az esetben a legegyszerűbb megoldás egyben a legjobb is.
Ha a kövérek kevesebbet ennének, az alkoholisták kevesebbet innának, a dohányosok leszoknának a dohányzásról, a lusták valamivel többet mozognának és mindenki helyesen lélegezne, pozitívan gondolkodna, jó könyveket olvasna és szemet gyönyörködtető dolgokat nézne, több életet tudnánk megmenteni és több betegséget meggyógyítani, mint a modern orvostudomány legköltségesebb eljárásaival együttvéve!
Ha tehát egészségesek szeretnénk lenni és maradni, ha régi testünk helyett újra vágyunk, akkor mindenekelőtt száműzni kell a tudatunkból minden betegségre és megöregedésre vonatkozó gondolatot. Némelyek abban a hitben élnek, hogy ha az ember kizárólag Istenre bízza magát, nyugodtan áthághatja saját törvényeit anélkül, hogy viselnie kellene tette következményeit. Az emberi test, szellem és lélek egészséges léte a szellemi örökségünk, és ha a teremtett világgal összhangban éltünk volna, sose ismertük volna meg a betegséget.
Akkor leszünk ismét „egészségesek”, ha az emberi természet mindannyiunkban meglévő négy elemét, a szellemi, lelki, érzelmi és fizikai elemet harmonikus egységbe olvasztjuk, s ennek megfelelően cselekszünk, összhangban a teremtett világgal.
Az életöröm nyitja nem az ifjúságban rejlik, hiszen az ifjúság egyben a tapasztalat hiányát is jelenti, márpedig erről aligha szeretne bárki is lemondani. Az életöröm valódi titka az életerőben található, mely nem kötődik meghatározott korhoz, de melyet erősíteni lehet, megtartani sőt fokozni.
Mindenki szeretné megérni az öregkort, de senki sem akar megöregedni. Márpedig az életnek nem ad értelmet, hogy csupán azért öregedjünk meg, hogy beteggé és boldogtalanná váljunk, hiszen az emberek átlagosan ma sem élnek hosszabb ideig, csupán huzamosabban betegek. Míg a természettel kötött szerződésünket megtartjuk, a természet is megteszi a magáét.


Légy önmagad!


A legtöbb ember azzal van elfoglalva, hogy úgy cselekedjék, ahogy azt mások tanácsolják neki, legyen szó akár a szülőkről, a főnökről vagy élettársról. Vagy éppen szöges ellentétét teszi annak, amit a környezete javasol. Mindkét viselkedés meglehetősen ésszerűtlen. Végül is tette következményeit mindenkinek magának kell viselnie.
Ne kövesse tehát mestere, tanára vagy barátja tanácsát, hacsak valódi énje igent nem mond rá! Hallgasson mindig önmagára, hiszen minden tudás és bölcsesség Önben rejlik – mások csupán emlékeztethetik erre.
A valódi én viszont csupán akkor hajlandó együttműködni, ha Ön megkéri erre, ha felszólítja, hogy vezesse Önt, s ha engedelmesen követi a szavát. Elég csupán egyetlen kérdést feltennie magának. Az első ösztönös válasz, amit kap, a valódi énjétől származik, a második már viszont erősen az értelem befolyása alatt áll, míg a harmadikként vagy negyedikként érkező választ már kizárólag az értelem hozta. Ám mindig lehetősége van újra kérdezni, s az első válasz minden esetben a valódi énjétől fog származni. Legjobb, ha rögtön kipróbálja ezt a módszert!
Mennyi időt, pénzt és figyelmet fordít arra, hogy valóban önmagává váljék? És mennyi energiát öl olyan dolgokba, melyeket úgyis hátra kell hagynia ezen a világon? Milyen következmények vonhatók le ebből?
Mennyire szeretnénk, hogy a dolgok jobbra forduljanak, pedig a körülmények mindig tulajdon tudatunk függvényei, következésképp csak akkor tudnak megváltozni, ha tudatunkat, „belső képeinket” megváltoztatjuk. S ha jelenleg elégedettek is vagyunk az élettel, ez csak töredékrésze annak, amilyen lehetne és lennie kellene, ha mi valóban önmagunk lennénk.
Ha engem valaki más önmagamra emlékeztet, nem kell őt mindjárt piedesztálra állítanom vagy éppen elítélnem, hiszen mindkettő kedvelt énjáték. Egyik esetben sem kell okvetlenül megváltoznom. Sokkal jobb, ha nem törődöm a hírhozóval, inkább a hír igazságának hatolok a mélyére, és teszem, amit tennem kell.
De mit jelent voltaképpen, hogy az ember legyen önmaga? Ez alapvető kérdés, mely ahhoz a felismeréshez vezet, hogy az ember csak akkor lehet „egész”, ha önnön lényegét hiánytalanul megéli, s oly módon juttatja kifejezésre, hogy saját magával harmonikus kiegyensúlyozottságban képes létezni.
Hogyan lehetséges, hogy manapság egyre több a beteg ember, s egyre kevesebb azoknak a száma, akik tulajdon lényükkel összhangban élnek? Sokan közülünk szerepet alakítanak, megkísérelnek elérni egy ideált, melyet jobbnak vélnek jelenlegi létüknél. Így aztán sose tölti el őket elégedettség, mindig „rosszabbak”, mint amilyennek elgondolásuk szerint lenniük kellene, s e megfontolásból elutasítják önmagukat. Nem fogadják el igazi lényüket, arról nem is beszélve, hogy olyannak szeressék magukat, amilyennek jelenleg látszanak.
S ha ráadásul még beteg is, csak annál inkább-feltételezi, hogy valami nincs rendben saját személyiségével, valamit rosszul csinált, amiért a betegségével „bűnhődik”.
Pedig milyen egyszerű dolog lenne egészségesnek lenni, hiszen csupán „épnek” kellene lennünk – ami annyit jelent: az embernek önmagává kell válnia, s úgy élnie, ahogyan most létezik. Hiszen csak így tudunk összhangban élni önmagunkkal, a bennünk működő élettel, s egyáltalán, a létezéssel. Nincs többé ok és indok a betegségre.
De hát miért veszítettük el a bátorságot, hogy teljesen önmagunk legyünk? Miért vagyunk képtelenek elfogadni jelen létünket, miért öltünk magunkra e helyett szerepeket, ismétlünk unalmas kliséket, felelünk meg az elvárásoknak, miközben egyre elégedetlenebbek és betegebbek leszünk? Nem a valódi identitásunknak megfelelően élünk, annak minden gyengeségéve! és hibájával. „Jól” akarunk mutatni, példaképek akarunk lenni, kedvező benyomást kívánunk kelteni, mindent helyesen csinálni – s észre se vesszük, hogy a „jó” és a „helyes” egyedül csak azt jelentheti, hogy a valóságnak megfelelően élünk. Mégpedig a saját igazamnak megfelelően úgy, ahogyan ez most nekem megfelel.
Lényegében arról van szó, hogy úgy tekintsünk magunkra, úgy cselekedjünk, hogy tisztelni tudjuk önmagunkat. Önbecsülés nélkül elégedetlenek vagyunk, hiányérzettel küszködünk, rossz a közérzetünk, szeretetlenségben élünk, pedig talán már sokat elértünk az életben. Hiányzik valami, valami „lényeges”.
A régi viselkedésformák és -minták elvetése
Önmagunknak hiányzunk! Ez teszi létünket diszharmonikussá, ez betegít meg – ezen a ponton kell elkezdenünk, ha valóban egészségesek, „épek” akarunk lenni. Fel kell hagynunk azzal, hogy viselkedésminták és elvárások szerint éljünk, meghatározott szerepeket alakítsunk, hiszen a lelkünk „megváltásért” kiált. Minden egyes betegség a lélek kiáltása, bensőnkből szóló felhívás, hogy végre olyanok legyünk, amilyenek vagyunk!
Amíg nem vesszük magunknak a bátorságot, hogy olyannak fogadjuk el magunkat, amilyenek jelenleg vagyunk, s így képesek legyünk jelen létünkből igazi énünk felé továbbhaladni, mindaddig diszharmóniában élünk – azaz betegen. Abban a pillanatban, hogy autentikusan tudunk viselkedni, megnyílik előttünk a lehetőség, hogy felismerjük a veszélyes kliséket és akadályokat, elvessük, illetve átalakítsuk azokat.


Egészségesnek lenni annyi, mint harmóniában élni
Tulajdonképpen mit jelent „egészségesnek” lenni? Egészségesnek lenni annyit jelent, mint egésznek lenni, tökéletesen önmagam lenni úgy, ahogy itt és most létezem. „Egészségesnek” lenni továbbá azt is jelenti, hogy nincs mit elfojtanom, eltitkolnom, letagadnom, hanem teljesen jogaiba juttatom igazi lényem. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy szüntelenül figyeljem magam, vajon valóban az igazi énemnek megfelelően élek-e, avagy minták, elvárások és szerepek szerint. Amennyiben az utóbbiakat felismerem, lehetőségem nyílik megszabadulni tőlük.
Harmóniában élni önmagunkkal és az élettel – ez egy további fontos előfeltétele a testi és szellemi egészségnek. Hiszen aki nem igazi énjének megfelelően él, az nem a valóságban és igazságban létezik, képtelen a harmóniára, léte diszharmonikus.
Egészségesnek lenni annyi, mint őszintének és tisztának lenni. Aki ámítja és meghazudtolja önmagát, diszharmóniában él. Ép és egyben egészséges tehát csak akkor lehetek, ha nincs bennem zavar, tisztátalanság, hazugság, s ami nagyon fontos, nincs bennem tagadás. Egy „nem” mindig arra utal, hogy az élet ellen vagyok, magam ellen dolgozom, s ezáltal megakadályozom az életerő szabad áramlását. Egy bizonyos „nem” gyakran a betegség kiváltó oka lehet hacsak nem az önmagamra adott „igen”-ből fakadt.
Aki tehát tisztában van önmagával, elfogadja tulajdon lényét, harmonikusan és jelen létének igazságában él, az összhangba került önmagával és az élettel, azaz tökéletesen „egészséges”!
A leghatásosabb gyógyító erő a szeretet
A legnagyobb gyógyító erő, amit az élet számunkra felkínál, a szeretet. Aki valóban képes szeretni, aligha betegedhet meg, hiszen a szeretet a legtisztább és leghatékonyabb gyógyító energia, ami csak létezik. Akit ez az energia – a szeretet – tölt el, annak az életében nincs helye betegségnek.
Ám valóban szeretni csak akkor leszek képes, ha megtanultam szeretni tulajdon énemet is. Az önmagam iránti, s egyben a bennem lévő szeretetnek feltétel nélküli, szabad folyást kell engednem. Önmagamat viszont csupán akkor vagyok képes teljes szívből, lelkem legmélyéből szeretni, ha valóban rátaláltam önmagamra, s ezáltal „méltó”-nak érzem magamat e szeretet elfogadására.
Ha valóban képesek vagyunk a szeretetre, akkor „egészek” vagyunk, s így épek és egészségesek. Az igazi szeretet ugyanis életünk legüdvös(séges)ebb és legnagyszerűbb vállalkozása. Csak ha elfogadtuk és szeretni tudjuk önmagunkat, vagyunk képesek e szeretetet másokra irányítani.
Az ilyen ember szabad folyást tud engedni szeretetének anélkül, hogy szüksége lenne másokra vagy birtokolni akarná őket. A másik ember iránti szeretet ugyanis nem olyan jegyekre irányul, melyek belőlünk hiányoznak, hanem igazi lényünk teljes tudatában minden feltétel és fenntartás nélkül képesek vagyunk odaajándékozni szeretetünket a másik „igazi lényének”.
Szeretni annyit jelent, mint adni – odaadni önmagunkat. Az önmagam iránti szeretet híd a valódi boldogság felé. A másik embert szeretni annyit jelent, hogy önmagához, vagyis az élethez vezetem őt, elősegítem szellemi növekedését, hozzásegítem ahhoz, hogy megtalálja önmagát, hogy teljesen önmagává váljék.


A szeretet a legnagyobb gyógyító erő, ami egyáltalán létezik. Elűzi a haragot és a félelmet, megteremti az életörömöt. A szeretet megmutatja az utat, segít rajta végigmenni, ő maga ez az út. Amennyiben megértő szeretettel fordulok önmagam és az egész világ felé, az élet ismét akadálytalanul áramolhat bennem, mert összhangba kerültem tulajdonképpeni létemmel.
Kezdjünk el tehát szeretni! Adjunk esélyt magunknak az életre, oly módon, hogy valóban önmagunk vagyunk, önmagunkká kezdünk válni, s így önmagunknak és az életnek szabadságot biztosítunk. Ez az egészséges, teljes, tökéletes élet alapja. Csak ha megtanultunk teljességben élni, tökéletesen önmagunk lenni, akkor teljesül az igazi szeretet működéséhez szükséges előfeltétel. Így leszünk képesek mozgósítani a rendelkezésünkre álló leghatékonyabb gyógyító erőt.
Amennyiben egyértelmű ,,igen”-t mondunk önmagunkra, ez az Igen átitatja egész létünket, tükröződni fog életmódunkban. Hiszen a testnek nem lesz többé szüksége arra, hogy üzeneteket küldjön, melyekhez fájdalom társul a célból, hogy felfigyeljünk rájuk, ahelyett hogy tudomásul se vennénk őket.
Csak akkor kínoz minket fizikai vagy pszichikai eredetű fájdalom, ha nem az igazi énünknek megfelelően élünk. Szabadon dönthetünk az életünk irányáról, hiszen egyedül mi vagyunk felelősek önmagunkért és a sorsunkért. Az élet csupán tükörkép, ugyanúgy, ahogy a testünk is az, tulajdonképpeni énünk kifejeződése. Testünk és életmódunk jellege csupán azt jelzi, mennyire élünk harmonikus összhangban önmagunkkal, mennyire vagyunk valóban önmagunk. Ha őszintén önmagam adom, azaz megadom magamnak a szabadságot, hogy az legyek, aki valóban vagyok, akkor az élet is szabadon áramolhat bennem – és egészséges vagyok.
Ha szívünk mélyéből élünk, itt és most, elfogadva magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, határtalan bizalommal, telve szeretettel, őszinte érzelemmel és örömmel, akkor megélhetjük az örök élet pillanatait. Önmagunk folytonos átalakítása ugyanis transzformáció, minden pillanatban szüntelen megújulás.
A betegség mindig az élet tökéletlenségét jelzi. Az élet lényege ugyanis az érettebbé válás, egyre fokozódó közeledés igazi énünkhöz. Ez megkívánja, hogy minden pillanatban nyitottak legyünk és készek egyre mélyebbre hatolni az életbe. Bármely pillanatban készen kell állnunk arra, hogy elvessük „régi énünket”, s engedjük megszületni az „újat”. Ebben áll életünk értelme, itt és most.
A betegség kialakulása
Betegség alakulhat ki, ha
– abban a hitben élek, hogy „hibát” követtem el, ezért elítélem önmagam, kételkedem magamban. Pedig nem létezik jóvátehetetlen hiba, hiszen azért élünk, hogy szüntelenül tanuljunk, hogy legnagyobb hibánknak önnön létezésünk tökéletlenségét tartsuk. Ügyeljünk tehát arra, hogy ne kövessük el újra meg újra a legnagyobb hibánkat! Önmagunkká kell válnunk, ez a feladatunk s egyben életünk beteljesülése is. Tulajdon létünk tudatában élni, tökéletes elégedettségben, minden hiányérzet nélkül – mindez arra utal, hogy nem követtünk el „hibát”.


Betegség alakulhat ki, ha


– szembeszállók természetszerű lényemmel. Minthogy nem úgy élek, ahogy voltaképpen élnem kellene, hibáimat kivetítem a környezetemre, s kifogásolom ezt vagy azt. Márpedig ez a negatív hozzáállás kihat az életre. Diszharmóniában élek – állandó „háborúskodásban” önmagammal és az élettel. Szüntelenül hadakozom valami ellen, minthogy én nem önmagam vagyok, nem igazi énemnek megfelelően élek.


Betegség alakulhat ki, ha


– diszharmóniában élek. Hiszen nem az „vagyok”, aki én vagyok. Más dallamot játszom, hamis hangot ütök meg, nem vagyok összhangban az élet zenéjével, a bennem rejtőző dallammal. Valahányszor szerepet alakítok, hamis hangot ütök meg.


Betegség alakulhat ki, ha


– hadakozom valamivel. De csak akkor hadakozhatom valamivel, ha zavar valami önmagamban, vagyis ha kifogásolok valamit önmagamban vagy önmagamon. A valóságban viszont az bánt, hogy nem úgy élek, amilyen vagyok. Szembe kell szállnom „hibás” létemmel.


Betegség alakulhat ki, ha


– hiányérzetben élek, s nem az élet teljességében, nem természetszerű létem egységében. Amint személyiségem egy részén erőszakot teszek oly módon, hogy szerepeket játszom, elvárásokat vagy tőlem idegen viselkedésmintákat követek, igazi énem szenved hiányt, ezért nem élhetek kiegyensúlyozottan.


Betegség alakulhat ki, ha


– bűnben élek. Bűnben élni annyi, mint az elszakítottság állapotában létezni, vagyis nem egységben, hanem kettősségben. A mi felfogásunkban a bűn az elszakítottság képzete, az én és a te, a jó és rossz egymástól, valamint önmagamnak önmagamtól való elszakítottsága, ha én nem önmagam vagyok. Valahányszor adott énemtől eltávolodom, azaz elszakadok, bűnben élek, s ezért diszharmóniában. Mindez alapot szolgáltat betegségemhez.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem szeretek! Hiszen ha képtelen vagyok a szeretetre, önmagamat se szeretem, nem fogadom el magamat olyannak, amilyen vagyok, vagyis „nem”-et mondok. Márpedig minden egyes „nem” betegséget idéz elő. Az igazi szeretet annyit jelent, mint „igen”-t mondani, igent az életre és a szabadságra. A szeretet egyben Isten legfontosabb parancsa, alapvető szellemi törvény.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem vagyok elégedett. Elégedetlen akkor vagyok, ha tulajdon énemnek hiányzik valami, ha nem vagyok egészen olyan, amilyen valójában Itt és Most vagyok. A kielégítetlenség annyit jelent, hogy önmagam hiányát érzem, nem az élet teljességében élek, képtelen vagyok magamat egészen átengedni neki. A következmény „árnyékérzet” és betegség.


Betegség alakulhat ki, ha


– másképp élek, mint ahogy tulajdonképpen akarok, mint amit helyesnek tartok. Ezáltal önmagamat tagadom meg, valótlanságban élek, következésképp diszharmóniában saját belső lényemmel. Bátorságra van szükségem ahhoz, hogy elfogadjam igazi énemet.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem élek, vagyis nem engedem, hogy az élet árja szabadon és akadálytalanul áramolhasson keresztül rajtam. Ha belső gátlásaim vannak, ha belső elgondolások alapján élek, szerepeket játszom, kizárólag az értelem szavát és mások elvárásait teljesítem – egyszóval, ha az élet energiái nem képesek bennem szabadon kibontakozni, akadálytalanul áramolni úgy, ahogyan most kellene –, akkor azt kell mondanom magamról, hogy nem élek. Valóban élni annyit jelent, hogy egészen önmagam vagyok, minden vonatkozásban és feltétel nélkül.


Betegség alakulhat ki, ha

– tisztázatlan ügyeim vannak, ha például valakinek nem bocsátottam meg, hanem továbbra is szemrehányással illetem, neheztelek rá, sőt vádolom. Ha környezetemmel rendezetlen a kapcsolatom. Rendezetlen ügyeim vannak önmagammal, például olyan viselkedésminták, szerepek, homályos bűntudat vagy viselkedésformák, melyek nem illenek hozzám. „Árnyékok” vannak bennem, olyan helyek, ahol nem teljesen önmagamat adom. Az árnyékok viszont betegséget eredményeznek. Ha tehát valakivel nem tudok kijönni, fel kellene tennem magamnak a kérdést, hol nincs bennem rendben valami, miért okolom önmagamat, miért érzem magam hibásnak.
Meg kellene kérdeznem magamtól: „Mire akar mindez ráébreszteni, milyen vonatkozásban, énem melyik pontján nem élek úgy, ahogy a valóságban vagyok?”


Betegség alakulhat ki, ha


– nem vagyok könnyed és eleven, valami nyomaszt. Ide sorolhatók bizonyos problémák, melyeket nem oldottam meg, dolgok, melyektől még mindig nem szabadultam meg, pedig már rég nem tartoznak hozzám, szerepek, melyeket eljátszom, bár nem én vagyok, minták, melyekhez igazodom, pedig már réges-rég elavultak és nem érvényesek. Mindaz, ami itt és most nem tartozik többé hozzám, mégis együtt élek vele. ragaszkodom és igazodom hozzá, mindaz teherként nehezedik rám. mert rengeteg energiámat leköti, s ezáltal az élet szabad áramlását akadályozza bennem. Mindez alapul szolgálhat a betegség és szenvedés létrejöttéhez.


Betegség alakulhat ki, ha


– megpróbálok „normális” lenni. Ebben az esetben nem a saját belső valóságomnak, hanem a külvilág elvárásainak megfelelően élek. A külvilág viszont csupán saját belső valóm tükörképe. Én formálom a környezetemet, ezért is kell önnönmagamhoz igazodnom, különben diszharmóniában élek a bennem létező igazi élettel.


Betegség alakulhat ki, ha


– az élet feladatait nem teljesítem, nem oldom meg. Egy feladatot mindig az élet ad fel nekem, hogy további lépés megtételére késztessen. A problémák és nehézségek arra kényszerítenek, hogy újabb lépéssel közelebb kerüljek igazi énemhez. Legfontosabb feladatom, hogy önmagam legyek, s minden pillanatban közeledjek önnön valómhoz. Ha nem teszem meg a szükségszerű lépést, az élet a betegségen és szenvedésen keresztül figyelmeztetni fog.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem élek békében önmagammal, illetve a környezetemmel, elégedetlen vagyok magammal és másokkal. Önmagammal akkor vagyok elégedetlen, ha bensőmben „hadakozom”, szembeszállok tulajdon énem egyik vagy másik vonásával. Elégedetlenségem azt is elárulja, hogy nem aszerint élek, amilyen valójában vagyok. Amennyiben én önmagam vagyok, békében élek önmagammal, s ezt a békét képes vagyok átvinni a környezetemre is. Békében lenni annyi, mint harmóniában élni – azaz épen és egészségesen.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem vagyok szabad, hanem elképzelésekhez, kívánalmakhoz, elvárásokhoz igazodom, nem önmagamat adom, ahogy itt és most vagyok.


Betegség alakulhat ki, ha


– nem Itt és Most élek. Hiszen az élet csupán a jelenben képes létezni. Ha a múltból élek, a múltat folytatom, pedig az már halott. Ha viszont már a jövőben élek, akkor olyan időben létezem, ami még meg se született. Valóban élnem csak a jelenben lehet, hiszen az élet természete folytonos áramlás, az egyik pillanatról a másikra történő szakadatlan változás. Ha gondolatban más helyen élek, mint ahol jelenleg vagyok, azaz nem itt és most, akkor a gondolataim se önmagam körül fognak keringeni, hanem más személyeknél vagy dolgoknál fognak elidőzni, ami megakadályoz abban, hogy önmagam legyek. Ez esetben az élet se lesz képes oly mértékben átjárni engem és létezni bennem, amennyire ez az életnek joga. Valahányszor nem Itt és Most élek, elszalasztom a lehetőséget, hogy olyannak fogadjam el magam, amilyen most vagyok. Alkalmam se adódik, hogy olyan legyek, amilyen ebben a pillanatban és ezen a helyen vagyok. Az élet viszont szabad folyást követel, különben akadályok és korlátok akasztják meg és gátolják – s ez betegséget okoz.
Minden betegség mögött probléma húzódik
A betegség nem más, mint egy probléma megnyilvánulása, kifejezési formája. Azon lehetőségek egyike, melyet az élet vesz igénybe, hogy jelezze nekünk, valami nincs rendben, nem olyanok vagyunk, amilyenek igazából vagyunk.
Amennyiben nem értjük meg a test nyelvét és üzenetét – következésképp egyáltalán nem reagálunk rá – az élet a problémák másféle kifejezési formáihoz fog folyamodni, melyeket a mi érdekünkben hív létre, hogy végre felébredjünk és kutatni kezdjünk, hogy végre éberek legyünk s nekifogjunk keresni az élet értelmét, s egyben az önmagunkhoz vezető utat.
Ám nem csupán a test betegedhet meg; betegség mutatkozhat a munkánkban, a társas kapcsolatokban, a családban, az anyagi helyzetben vagy a vallási beállítottságban, a józan ész vagy az érzelmek területén is. Az ember számos szinten betegedhet meg, a betegség viszont egyedül arra utal, hogy az élet egy bizonyos területén képtelen szabadon áramolni, hogy valahol akadály vagy hiány áll fenn.
A probléma mindig értem létezik
Milyen gyakran jelentettük már ki életünkben: „Én már csak ilyen vagyok”, vagy „Ilyen a világ, nincs mit tenni.” De valóban nem lehet tenni semmit? Ha én nem tudok változtatni rajta, akkor ki fog? Gyakran megtörténik, hogy amit mondunk, az valójában nem a saját véleményünk, hanem valaki másé. Ha elfogadjuk és a magunkévá tesszük, meghatározza egész életünket.
Ha értésünkre adták, hogy „Éjjel ne járj az utcán”, „Ne bízzál meg idegenben!”, vagy „Az emberek lépten-nyomon becsapnak”, ha ilyen szellemben neveltek fel, akkor tulajdon életünk ennek megfelelően alakul majd. Lépten-nyomon gondolkodásunk helyességét igazoló bizonyítékokra fogunk bukkanni. Ám ha azt tanították nekünk, hogy „A szíve mélyén minden ember jó”, és „Mindenütt szeretet uralkodik”, illetve „Alapjában véve minden és mindenki a te érdekedet szolgálja és neked segít”, akkor életünk folyamán mindenben ennek az igazolását látjuk. Az élet meg a különféle dolgok tehát nem így vagy úgy léteznek, hanem kizárólag oly módon, amilyennek én képzelem őket. Már Jézus is megmondta: „Legyen hitetek szerint!” E régi igazság mit sem veszített érvényességéből. Ma legfeljebb így fogalmaznánk meg: „A tudás megállapítja, a hit megteremti a tényeket.”
Tekintsen tehát egy pillanatra önmagába, és vizsgálja meg a gondolatait. Mire gondol jelenleg, s mindenekelőtt hogyan gondol rá? Ebben a pillanatban is résztvevőleg alakítja tulajdon jövőjét, akár tud róla, akár nem, akár tudatosan, akár öntudatlanul csinálja. S bármely pillanatban képes megváltoztatni gondolkodása irányát, s ezáltal az egész életét. Senki más se gondolkodhat Ön helyett, senki se avatkozhat be e belső folyamatba, hacsak Ön engedélyt nem ad rá.
Lássa be, hogy a döntés az Ön kezében van, hogy bármely pillanatban nekifoghat élete tudatos megtervezésének, s ezzel egészségének és sorsának teljesen új irányt adhat. E hatalmunk viszont kizárólag a jelenben érvényesül. A tegnapon többé már nem változtathatok, a holnapot pedig egyedül itt és most szabhatom meg. A tegnap halott, a holnap még meg se született, én most (és csakis most) élek! Most minden lehetőség a kezemben van. A gondolatok és a tettek, melyekről most döntök, a holnapomat határozzák meg. Mindegy, mi volt, bármilyen hibát követtem is el, most mindent helyrehozhatok. Ám ha a „szükségszerű” lépést nem teszem meg, rákényszerítem az életet, hogy problémát állítson elém. A probléma mindig az élet által nekem szánt feladat, az adás gesztusa rejlik benne, az adományé, az ajándéké.
A problémák tehát feladatok – s mindig fel is szólítanak arra, hogy valamit adjunk fel! De feladni csak azt tudom, ami nem az enyém. Valahányszor problémám adódik, mindegy, milyen formában és szinten, fel kellene tennem magamnak a kérdést: „Hol kellene most valamit feladnom, valamitől megszabadulnom, ami megakadályozza, hogy olyan legyek, amilyen jelenleg valóban vagyok?” Egy probléma, legyen az betegség vagy valami más, arra utal, hogy én nem önmagam vagyok. Az élet a problémán keresztül szólít fel, hogy azt, ami nem én vagyok, feladjam, azaz felismerjem, tudatosítsam és önmagam érdekében lemondjak róla – átalakítván így a „régi” énemet –, s ezáltal a betegség kiváltó okát megszüntessem.
Az élet a problémák számos válfaját képes „kigondolni”. Jelentkezhet a probléma egy partner személyében, valamilyen életkörülmenyben vagy éppen betegségben. De minden esetben szembesíti az embert azzal az energiával, ami segíti, hogy az önmaga felé vezető úton kizárólag most lehetséges lépést megtegye. Rendelkezhet például a partnerünk bizonyos jellemvonásokkal, melyek nekünk tetszenek és hozzá is tartoznak igazi énünkhöz, bár még nem éltünk velük. Vagy lehetnek olyan tulajdonságai, melyeket nem sokra értékelünk, sőt elutasítunk, mert zavarnak és felmérgesítenek minket. Mindez viszont csupán ráirányítja a figyelmünket egy bennünk létező hiányra, problémára, amelyet észre kellene vennünk, felül kellene vizsgálnunk, hogy összhangba hozzuk magunkkal. Az élet tehát egy probléma révén „rákényszerít” minket arra, hogy önmagunk újabb részletét ismerjük fel, hogy még inkább „önmagunk” legyünk.
Ráadásul a probléma mindig értem létezik, igazi énem érdekében. Önmagamat segít megtalálni, amennyiben szembesít valamivel, valami lényegeset tudatosít bennem, hogy még egy lépéssel közelebb kerülhessek önmagamhoz – egyre inkább önmagam legyek.
Amennyiben a feladat betöltötte küldetését, azaz a probléma megoldódott, nekünk is meg kell szabadulnunk a problémától. Ez egy partnerra is érvényes. Ha a társas viszony betöltötte hivatását, azaz a másik többé már nem tükrözi énem egy részét, melyet elvetnem vagy integrálnom kellene, akkor talán jobb, ha búcsút veszek a társamtól, mert az élet egy másik, hozzám most jobban illő, megfelelőbb dolgot vagy partnert tartogat számomra. Ha ilyen esetben nem biztosítunk szabad folyást az életnek, az erőszakos szakításhoz vezet, melyet az életnek kell előidéznie akár betegség formájában is.
Ami nem a miénk, azt nem tudjuk megtartani. Ez a törvény mindig érvényesül. Valójában a betegség is olyasmi, ami nem tartozik igazi valónkhoz. Ha betegek vagyunk, ez azt jelenti, hogy még mindig ragaszkodunk valamihez, képviselni akarunk valamit, vagy annak hisszük magunkat, amihez a valóságban egyáltalán nincs közünk. A betegség jellege világosan jelzi, „mitől” nem szabadultunk még meg, „mi” akadályozza, hogy igazán önmagunk legyünk.
A betegség mindaddig velünk marad, míg bizonyos „dolgokat”, azaz létünk meghatározott vonatkozásait, továbbra is magunkkal cipelünk, pedig nem tartoznak hozzánk. Ha egészen önmagunk vagyunk, olyannak is mutatkozunk, amilyenek a valóságban vagyunk: épnek, egészségesnek és tökéletesnek.
Elvenni valakitől csak azt lehet, ami nem tartozik valódi lényéhez. Igazi énjét az ember nem veszítheti el, s nem is foszthatják meg tőle. Minden más csupán látszat és illúzió, mely egy napon óhatatlanul az enyészeté lesz, hisz akkor már csak az Én fog létezni.
Én vagyok az út és a cél
A legbiztosabb jele annak, hogy még a keresés állapotában vagyok, hogy az életet még nem engedtem teljesen szabadon, az akarat. Az akarat köztem és az élet beteljesedése között áll.
Mindaddig, amíg akarok, következésképp ragaszkodom valamihez, a kezem – képletesen szólva – ökölbe van szorítva. Képtelen vagyok elfogadni a lét teljességét, korántsem vagyok nyitott az élet ajándékai iránt, nem vagyok készséges önmagamhoz.
Amennyiben valóban önmagunk vagyunk, akkor nyitottak és készségesek vagyunk az élet teljességének befogadására, akkor ölünkbe fog hullani a siker, hiszen önnön lényegünk tölt el bennünket – és önnön lényem szerinti létezésemből ered a teljesség. Ez a rezonancia törvénye.
Minden pillanat új lehetőséget kínál (a kegyelem törvénye), hiszen minden egyes percben egy újabb „Itt és Most” adatik nekünk – újabb alkalom arra, hogy önmagunk legyünk.
Mondanivalónkat a következő példával világíthatjuk meg. Az autó önmagában holt anyag, saját erejéből képtelen a mozgásra. Létező dolog, ám szüksége van valakire, aki birtokába veszi és mozgásba hozza. Velünk, emberekkel, hasonló a helyzet. Mindig is léteztünk, és mindig is létezni fogunk. De hogy élünk-e, az tulajdon döntésünktől függ. Birtokba kell vennem, meg kell ismernem önmagam, valóban önmagammá kell válnom, mint ahogy muszáj autóba ülnöm ahhoz, hogy egyáltalán elindíthassam. Éppen ezért szólít fel oly sok lelki tanítómester arra, hogy hatoljunk bensőnk legmélyére, hogy aztán képesek legyünk „működni”, azaz bensőnktől vezettetve igazi énünket éljük.
Vezetéskor szüntelenül figyelnem kell, hogy képes legyek reagálni a körülmények és helyzetek változásaira, például a városi forgalomban. Autóvezetéskor sem lehet a múltban élni vagy a jövőbe utazni – teljes egészében „Itt és Most” kell létezni, különben baleset történik. A betegség sem más, mint egy „baleset”.
Ez a példa tehát arra utal, hogy az ember az élet részét képezi, és összhangban kell élnie a környező világgal. Minden pillanatban egész lényünkkel az „Itt és Most”-ra kell összpontosítanunk, önmagunkat kell adnunk, hiszen körülményeink formálásában tulajdonképpeni lényünké a vezető szerep. Az élet követi az „amilyen a belső, olyan a külső” szellemi törvényét. Ha tehát agresszív „autóvezető” vagyok, akkor kizárólag agresszív közlekedőkkel vagy – amennyiben agresszív indulataimat elfojtottam – az „árnyékommal” fogok találkozni.
Manapság sajnos az a helyzet, hogy a gyakorlati orvostudomány szinte kizárólag a betegséggel foglalkozik, valahogy úgy, mint a szerelő a műhelyében: csak akkor javít, ha valami már tönkrement. De hogy gyakran a vezető a hibás abban, hogy valami elromlott, s talán nem ártana rávenni, hogy ne vezessen olyan „vadul”, vagy idejében töltse utána az olajat, erre csak elvétve gondolnak, hisz végül is ez nem az ő feladatuk. Kizárólag az „anyaggal” foglalkoznak, az autóval, a testtel. Márpedig nem az autó hibája, hogy berozsdásodott, hanem a tulajdonosa hanyagolta el – éppúgy, mint a test esetében. Hasonló hibát követ el, aki csupán a természetgyógyászat eszközeihez folyamodik. Ő az „autóját” természetes, környezetbarát „műhelybe” adja. A természetgyógyászat ugyanis alapjában véve csupán „tűzoltásra” képes. Senki se törődik viszont a lényeggel, a benső létezővel, az emberi énnel, a lélekkel, eme isteni szikrával, egyszóval azzal, amik valóban vagyunk.
A segítségnyújtás megszokott módja csak tovább ront a helyzeten, hiszen a javítás után az ember így gondolkodik: „Szóval, most ismét minden rendben van.” És továbbra is úgy él, ahogy eddig, anélkül hogy megváltozna.
Bár már sokan helyesen felismerték, hogy egyedül célravezető csak az lehet, ha az ember fokozottan tudatosítja magában egészsége fontosságát, mégis tovább szerelgetnek az „autójukon”, ahelyett hogy egyszerűen „egészségesen” és épen élnének, azaz hogy teljesen önmagukat adnák.
Mindez alapjában véve oly egyszerű, sokak számára mégis nehezen érthető. A test és a lélek – az autó és vezetője – nem választható el egymástól. Az egyik képtelen lenne „működni”, nem tudna létezni a másik nélkül. Lélek és test szoros egységet képez, az utóbbi csupán az öntudat látható kifejeződése. Minden érzelem, mely hatással van ránk, kifejezési formát ölt a „test”-nek nevezett vetületi síkban. Itt válik láthatóvá, miféle energiák működnek bennünk. Íme, néhány példa:
– izgalom hatására libabőrösek leszünk (égnek áll a hajunk);
– egy nehéz feladat puszta elképzelésétől máris emelkedni kezd a vérnyomásunk, bár a valóságban nem hajtottuk végre;
– a rossz hír „megfekszi a gyomrunkat”, képtelenek vagyunk „megemészteni”; máskor meg „nem tesz jót a vesénknek”, nyomasztja egész lényünket, akadályozza az áramlást, „elvonja” énünk egy „részét” (a vese a partnerproblémák kivetülési helye);
– mérgünkben „elönt minket az epe”;
– az elfojtott agresszió „kikívánkozik”, keserűen felkavarja a gyomrunkat, mert minden erőnkkel „ellene vagyunk”;
– a szívünk a torkunkban dobog az örömtől, vagy félelmünkben „megdermed”, önmegítélésünk és hangulataink föl-le hullámzanak, nem gyökerezünk önnön létünkben.
Feladatunk tehát abban áll, hogy létünk minden területén – pályánkon, a magánéletben, társadalmi és testi vonatkozásban egyaránt – valóban önmagunk legyünk. Ott, ahol nem azok vagyunk, illetve úgy hisszük, hogy nem lehetünk azok, azon a ponton betegek vagyunk. E betegség külsőleg egyfajta zavar, hiány vagy diszharmónia formájában fog megmutatkozni.
Fel kellene hagynunk a hadakozással, hiszen ha megtaláltuk önmagunkat, semmi szükség többé a harcra, nincs mibe görcsösen belekapaszkodni – szabad folyást kell engednünk az életnek. Az akarat éppen arra utal, hogy még nem találtuk meg önmagunkat.
Hiszen ha valóban önmagunk vagyunk, nincs miért tovább kutatni, nincs szükségünk másra vagy önmagunk megváltoztatására. A valóságban minden egyes kívánságunk csupán kivetülése alapvető vágyunknak, az önmagunk iránti vágynak. Mint ahogy sóvárgásomban mindig csupán az igazi énem keresése nyilvánul meg.
Amennyiben azok vagyunk, akik valóban vagyunk, visszatalálunk az élet öröméhez, a boldogsághoz. Az élet többé nem csupán munkából és kötelességből áll, de örömből és kiteljesedésből is, mert tulajdon lényünk tölt el bennünket, létünk elevensége – s ebben leljük meg az igazi boldogságot.
Tulajdon életünk „építészévé” válunk, minthogy minden pillanatot olyanná formálunk, amilyenek itt és most vagyunk. Csakis ekkor fogjuk megélni azt az életet, mely igazi lényünkkel összhangban áll. Feleslegessé válik egy életre szóló tervet készíteni, mert az élet híven követi majd belső valóm tervét – s egyben a teremtés tervét. Életem a saját igazi énemhez vezető kalandos utazássá lesz.
Én vagyok az út és a cél. Én vagyok minden vágyam és álmom beteljesedése. Én magam vagyok a megoldás minden problémámra. Én magam vagyok a legjobb orvosság. Én magam vagyok az élet – márpedig az élet Isten.
Az önmagunkra találásnak nem létezik mindenkire általánosan érvényes módja, hiszen minden ember egyedi. Mindenkinek csupán egyetlen lehetősége van a forráshoz, a valódi egészséghez való visszatalálásra, mégpedig úgy, ha követi szíve szavát, ha igazi Énjére hallgat. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha az ember minden pillanatban egészen önmaga. Aki megtanul minden pillanatban az lenni, ami most, és minden lépésével saját létének egyszeriségét, egyedi jellegét próbálja megtalálni, s a maga útját járja, jó irányban halad igazi Énje megismerése felé.
Egyedi mivoltunk a sajátosságunkban rejlik, mely az élet ajándéka, egyszersmind feladata. Feladatunk és kötelességünk, hogy tulajdon egyéniségünknek és egyediségünknek megfelelően éljünk, és segítsünk másoknak is, hogy valóban vállalják egyediségüket. Engedjük tehát magunkat valóban önmagunkká válni, engedjük magunkat élni. hagyjuk magunkat a teremtett világ részevé válni, és azok lenni, amik vagyunk. „Önmagunkká válni” – ez a kötelességünk, a küldetésünk. Életünk értelme, melynek beteljesitcséért magunkra vettük és viselnünk kell a felelősséget.
Valahányszor megkísérelünk mások lenni, mert azt hisszük, hogy úgy jobb vagy mert mások ezt akarják, illetve várják el tőlünk, önmagunk ..mellett” élünk.
Más nem töltheti be vagy foglalhatja el az én helyemet, senki más nem lehet az, aki én vagyok. Senki se végezheti el helyettem azt a munkát, amit nekem kell elvégeznem, hiszen egyedül én tudom úgy és olyan módon megtenni, ahogy azt itt és most nekem feladták. Kezdetben egyáltalán nem lesz egyszerű „önmagam” lenni, ám idővel egyre könnyebbé válik, mert a tulajdon énemnek megfelelő élet fokozatosan megszabadít majd a „hibás” lét terheitől.
Önnön létünk kezdeti lépései során újra meg újra tapasztalni fogjuk környezetünk rosszindulatát és ellenségeskedését. Ez komoly nehézség, de egyben kihívás is, mellyel meg kell küzdenünk, hiszen bárki, aki nem igazi énjének megfelelően él, azaz elégedetlen önmagával, szemben áll önnön létezésével, s különösképpen azokkal, akik önnön valójukat élik, mintegy tükörképét mutatva saját „hamis” létének. Mindez ugyanakkor lehetőséget kínál a másik félnek is, hogy legyen bátorsága önmagát vállalni, önmagává válni.
Ily módon életünk, azaz Itt-Létünk értelme egyre jobban kikristályosodik. Életünk célja, hogy megtaláljuk önmagunkat és egészen önmagunkká váljunk, hogy aztán másoknak is segíteni tudjunk önmaguk felfedezésében.
Korábban megállapítottuk, hogy az élet szüntelenül üzenetet közvetít nekünk, amennyiben kizökkentünk természetes rendünkből. Ez az üzenet életkörülményeink, betegség, szenvedés, partnerünk vagy valami más „tükörkép” közvetítésével juthat el hozzánk.
De hogyan vagyunk képesek megérteni az üzenetet? Mi módon segíthet minket abban, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz?
Vegyük például a test üzenetét. A megértés kulcsa nagyon egyszerű. Segítségül a következő kérdések szolgálhatnak:
– Melyik szerv, testrész (mely élettér) betegedett meg, zökkent ki természetes rendjéből, azaz nem ép többé?
– Mi lehet a betegség funkciója, feladata? Miért van rá szükségem, miben segít, mégpedig elsősorban testi vonatkozásban? Ezután meg kellene kérdezniük önmaguktól: mi ennek a lelki megfelelője? Azaz mennyiben segít avagy gátol abban, hogy megtaláljam igazi énemet? Vajon gépiesen gondolkozom, talán a betegségemnek valamilyen szerephez, megszokáshoz van köze, létezik egyáltalán olyasmi, amit újra végig kellene gondolnom s végül meg kellene változtatnom? Lehetséges, hogy e „funkcióhoz” már egyáltalán nincs közöm, esetleg másképp kellene „működnie”?
– Milyen következtetések adódnak e felismerésből? Talán időközben elavult a „funkció”, működésképtelen, meg kellene szabadulnom tőle vagy újból birtokba kellene vennem? Csupán tudatosabban kellene bánnom vele, megváltoztatnom, hozzátennem valamit, aktivizálnom, netán továbbadnom...?
– Mire kényszerít engem ez az „üzenet”, e „tünet”? Több nyugalomra/csöndre van szükségem, vagy aktívabbá kell válnom? Több mozgalmasság avagy óvatosság kell az életemben, túl- avagy alulterhelt vagyok? Le kellene talán lepleznem életemben egy „szerepet”, melyhez semmi közöm, s megváltoznom oly módon, hogy többé ne okozzon nekem „fájdalmat”? Netán régi beidegződésről, cselekvésmintáról van szó, melyet muszáj felismernem, hogy megszabadulhassak tőle?
– Mit kell tennem, hogy egyre inkább önmagam legyek?
– Mennyiben nem voltam eddig önmagam?
– Tettem-e olyasmit, amit voltaképpen nem, vagy nem úgy akartam tenni?
– Mit kellene feladnom, megváltoztatnom vagy felvállalnom?
– Milyen következtetések vonhatók le e felismerésekből?
– Milyen ponton látok tisztábban önmagam vonatkozásában, hogyan tudnám e felismerést életemben érvényre juttatni, valóra váltani?
– Miféle „gyöngeségem” vagy „hiányom” van – testi/anyagi, illetve szellemi/pszichikai szinten?
– Mit árul el ez rólam? Milyen mértékben nem vagyok önmagam?
– Hogyan nyilvánul ez meg a többi szinten?
– Milyen állapotban vagyok valójában?
– Hogyan viszonyulok hozzá? Helyes-e a hozzáállásom vagy alapjában elhibázott, egy régi tapasztalaton vagy ítéleten alapul? Hogyan vélekedem most a tapasztalataimról/betegségemről? Képes vagyok-e kitartani e felismerésem mellett?
– Mi akadályoz abban, hogy tulajdon gondolkodásomnak megfelelően létezzem, gondolkozzam és éljek? Miféle akadályok állnak tehát a gyógyulás útjában, s valóban léteznek-e, vagy csupán én képzelem, hogy léteznek?
– Úgy vélem, képtelen vagyok megváltoztatni a „sorsomat”? Miféle „csodának” kellene megtörténnie, hogy valóban megváltozzék? Lehetségesnek tartok-e ilyesmit?
– Hiszek-e egyáltalán egészséges mivoltombam, netán hiányzik belőlem ez a hit?
– Mi akadályoz meg abban, hogy higgyek önmagamban, bízzam a képességeimben? Vajon mások nézetei és ítélete alapján alakult ki bennem ez a vélemény? Vagy bennem rejlik csekély önbizalmam oka? Miféle tapasztalatokban volt részem, melyek meggátolják, hogy higgyek önmagamban? Minek kellene történnie, hogy ismét bízni tudjak önmagamban?
– Mi segítene rajtam? Melyik szinten? Minek kellene történnie, hogy ismét „ép” legyek? Mit tehetek ennek érdekében? Nem tudnám-e vajon saját kezembe venni az irányítást?
– Mi felel meg e „segítségnek” egy másik szinten? Nem kellene-e éppen ott elkezdenem? Talán túlságosan is egyoldalúan élek? Milyen vonatkozásban nem létezem „helyesen”, „hibázom”, nem vagyok „összhangban”?
– Milyen téren „betegszem meg” a leggyakrabban? Milyen probléma foglalkoztat huzamosabb ideje? Milyen problémát nem oldottam még meg?
– Vajon egyoldalúan lép fel e „zavar”, s engem is ilyenné tesz? Túlságosan egyoldalú vagyok (vagy éppen túlságosan sokoldalú)? Vajon „többlet” van bennem avagy „hiány”?
– Milyen kombinációk lépnek fel nálam, azaz mi módon fonódnak össze bennem a túlhaladott szerepek/előírások/normák/gondolkodási sémák, miképpen tételezik fel, gerjesztik, illetve aktivizálják egymást?
A tünetek kiértékelése során nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy egy adott probléma vagy nehézség különféle szervek, azaz vetületi síkok közegén keresztül nyilvánulhat meg. A kivetülés módja elsősorban a problémához való egyéni hozzáállástól függ.
Ha valaki például feszült állapotban van, ez a következő tüneteket eredményezheti:
1. Másokkal szembeni agresszív viselkedés: ez esetben e belső feszültség kifelé, a többieken csapódik le.
2. Magas vérnyomás (hipertónia): arra utal, hogy bár egy bizonyos cselekvés szándéka fennáll, a végrehajtására mégsem kerül sor, így a feszültség nem vezetődik le.
3. A szem fokozott belső nyomása (glaukóma): amennyiben a belső feszültség levezetésére ebben a közegben kerül sor, ez arra utal, hogy a feszültség kiváltó oka a dolgok egyéni meglátásában, egy bizonyos véleményben keresendő.
4. A fejfájás annak a jele, hogy a belső feszültséget gondolati küszködés váltotta ki, s egy problémára még nem sikerült megoldást találnunk.
5. Megfeszült izomzat, mely egészen a görcsös keménységig fokozódhat. Ez azon készség hiányáról tanúskodik, hogy az illető lelkileg szembenézzen az adott konfliktussal, illetve feldolgozza azt. A feszültség mintegy „befagyott” az izomzatba.
6. A gyomorfájás arra utal, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk „megemészteni”. Itt egyfajta képtelenségről vagy vonakodásról van sző, hogy valamit elfogadjunk, eleve adottként tudomásul vegyünk.
7. Tályog: ennél a vetületi síknál arról van szó, hogy a belső feszültség „meghatározott ponton” keresztül keresi a kifelé vezető utat, ami a külvilággal való érintkezési felületünk, azaz a bőrünk egy adott pontján megjelenési formát ölt. A voltaképpeni megoldásnak ugyancsak erre a pontra kell irányulnia.
8. A húgyhólyag fokozódó nyomása jelzi, hogy egy túlhaladott dologtól meg kell szabadulnunk. Lehet ez például hibás szellemi-lelki magatartás is, amivel fel kell hagynunk. Amennyiben szellemileg-lelkileg képtelenek vagyunk föloldani a feszültséget, a test, legalábbis a maga szintjén, megkísérli annak enyhítését.