Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világmeditáció 2012. június 6.

2012.06.06

2012. június 6. (az általad választott időpontban)
Világmeditáció a Szeretetért és a Lelki Békéért
Qala Sri'ama-val és Credo Muttva dél-afrikai zulu sámánnal

Vénusz tranzit - A Szeretetteljes Imádság Globális Napja


Világmeditáció a Szeretetért és a Lelki Békéért


Qala Sri'ama levele:

Kedves Szívek!

Ebben az üzenetben egy meditációt és imát találtok, amely a szívem és a Felemelkedett Mesterek ajándéka számotokra. Kívánom, hogy legyen ez a segítségetekre olyan módon, hogy életetek minden napját örömtelivé tegye.

A Kristály Fény Küldés - Adás a teremtő erőnk. Mindannyian erőteljes fénylények vagyunk, és mindannyinknak megvan a képessége, hogy a fényünkkel teremtsünk. Ez az üzenet a segítségedre lesz abban, hogy megértsd: boldogságodat ezáltal az erő által saját magad teremtheted meg.

Találsz ebben az üzenetben egy Világmeditációt 2012. június 6-ra, a Vénusz tranzit idejére, amikor is mindannyiunkat hívják, hogy küldjük el fényünket és tudatosságunk energiáját a Föld békéje és az Emberiség Lelki Békéje érdekében.

Kérlek, hogy küldd tovább ezt az üzenetet, hogy mások is csatlakozhassanak ehhez az egész bolygót átívelő összekapcsolódáshoz, gyógyító energiaátvitelhez.

Ez az összekapcsolódás a dél-afrikai zulu sámán, Credo Muttva kezdeményezésére jött létre. Az alábbiakban találsz egy levelet, amelyet Credo Muttva írt Őszentségének, a Dalai Lámának annak érdekében, hogy válasszunk ki egy napot a Földön arra, hogy a Földanya jövőjével kapcsolatos félelmeket eloszlassuk az emberekben az egész bolygón. Levelében kifejezi aggodalmát a félelemmel és pánikkal kapcsolatosan, amelyet az emberek éreznek világszerte a különféle próféciák hatására, és kéri, hogy szenteljen időt és energiát imádságra ennek a félelemnek a gyógyítására.

A sámán kérésére június 6-a lett kijelölve, amely a "Szeretetteljes Imádság Globális Napja" nevet kapta.
(Részletesebb angol nyelvű információ fentiekről a www.ancientpeacekeeper.com oldalon található)

Kérjük, hogy vegyél részt akár otthon egyedül, akár csatlakozz másokhoz, és teremtsetek, teremtsünk együtt egy csodálatos, erőteljes tisztulást, gyógyítást. És ha szíved úgy sugallja, akkor fogadd el a meditációt, amellyel kiegészítettem az imát.

Az alábbi világmeditáció, globális fénytovábbítás egy lehetőséget kínál számodra, hogy, mint "Kristály-Fény Közvetítő" csatlakozz más fénymunkásokhoz világszerte.

Ez az összekapcsolódás megtanítja majd azt is Neked, hogy milyen erőteljes fényközvetítő tulajdonságod van, valamint, hogy mennyire fontos fényed átadása saját teremtő utad számára. Valóságos isteni áldás lesz lényed számára, egyúttal szolgálat is az egész világnak.


Körülbelül 45 perc időtartamú lesz a részvétel. Amint azt mindannyian tudjuk, a teremtés magasabb módja, amikor világunk pozitív lehetőségeire, megoldásaira fókuszálunk, ellentétben azzal, hogy a problémákkal foglalkozunk, mivel fényünk azt teremti meg, amire tudatosságunkkal fókuszálunk.

Teljes szeretettemmel és áldással:
Qala Sri'ama


A VÉNUSZ Tranzit:
2012.Június 6-án a Vénusz elhalad a Nap előtt. A Vénusz a Szépség és Szeretetet reprezentálja, a Nap a Naprendszerünk szíve.
A Vénusz mozgása a Nap előtt a teremtés egy új ciklusát jelzi, amelyben összekapcsolódik a Béke, Szépség és Fény magasabb szintű energiája.
A Vénusz júniusi mozgása az utolsó átvonulás, amit ebben az életünkben tapasztalhatunk, mivel a következő várhatóan 2117-ben lesz.

PROFÉCIÁK a "Nagy (Pólus)váltásról" a 2012-es évben:
A világon számos sámán, köztük Credo Mutwa hosszú idő óta dolgozik azon, hogy felhívja az emberek figyelmét az elkövetkező időkre és változásokra. A próféciák jelentős része azonban nagyon borúlátó, és katasztrófákat, kataklizmákat jósol a 2012-es évre, ezzel félelmet, aggodalmat ébresztve az emberekben.
Ezeknek a félelmeknek, aggodalmaknak az elengedése céljából tette közzé felhívását Credo Muttva, és ehhez csatlakozva készítette illetve közvetítette a később található, félelem elengedő, felszabadító meditációt Qala Sri'ama.

Credo Muttva levele a Dalai Lámának (2012.marc.), részlet:

Szeretett Szentséged!

Feleségemmel, Virginiával és Mirjam nevű barátunkkal írok Neked, én, Credo egy olyan témáról, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmedet. Egy olyan témára, amely emberek millióit érinti. Országomban, Dél-Afrikában, és más országokban, mint az USA-ban és Ausztráliában az ősi törzsek bölcs vénjei mély aggodalommal vannak telve a negatív információk miatt, azzal kapcsolatosan, hogy mi fog történni a bolygón ebben az évben.
Dél-Afrika fekete lakosságának nagy része retteg a Föld változásának következményeként megjósolt drámai eseményektől a "Vörös Ökör" évében, 2012-ben.

Dél-Afrikában sámánok ezrei jósolták meg, hogy 2012-ben drámai kataklizmák fognak bekövetkezni. Ezek az események mind politikai, mind földi változások lehetnek a jóslatok szerint. Azt állítják, hogy emberek millióinak az életében következnek majd be nehézségek. Olyan képet festenek ezek a jóslatok, mint a bibliai Armageddonban, háborúkat, járványokat, éhínséget, általános zűrzavart.

Tudomásom szerint Dél- és Közép-Amerikában is hasonló félelmeket táplálnak természeti katasztrófákkal, földrengésekkel, árhullámokkal és más drámai eseményekkel kapcsolatban.
Az amerikai benszülött törzsek a Föld tengelyének elfordulása, a pólusváltás kapcsán (Pacha Kuti) is mély aggodalmat éreznek.

A levél további része az alábbi linken olvasható: www.ancientpeacekeeper.com


Qala Sri'ama Imája és Meditációja a Világmeditációhoz:

2012 június 6., Világmeditáció - Összekapcsolódás - Kristály-Fény Küldése a Bolygóközi Imádság Napjára

Áldás legyen Veletek, kedves Szívek!

Amint hívás érkezett az egész bolygóról sámánoktól, gyógyítóktól és ősi törzsek bölcs vénjeitől abból a célból, hogy a Földanya és az Emberiség jövőjével kapcsolatos félelmek szétoszoljanak, megszűnjenek és az emberek lelke, szíve megnyugodhasson, felajánljuk ezt a szent meditációt, mint egy, az egész világra kiterjedő fény küldését az Egyesített Energiamezőn keresztül, hogy aktiváljuk e szeretetteljes célnak a megvalósulását az egész bolygón.

Mielőtt a meditációt elkezdenéd Kedvesem, kérünk, hogy mondd el a következő imát. 5 percen belül az energiád megváltozik a szent térben, ahol imádkozol és meditálsz majd, és egy Fényoszlop fog felemelkedni Rajtad keresztül a Földanya Kristályszívéből a Plejádok Központi Napjához. Ez fogja megteremteni a szent teret, a szükséges, megemelkedett vibrációt, amely támogat majd a következő 45 percben a meditációd és fényküldésed, az Emberiségnek és csodálatos világunknak tett szolgálatod során.

SZENT IMÁDSÁG

Szeretett Anya/Atya Isten/Istennő/Szent Szellem!

Kérek most egy megvilágosított, ragyogó, tiszta Fény- és Szeretethidat, egy Fényoszlopot, és kérem, hogy horgonyozzék le itt és most, a szent térben, ahol vagyok, a szent, gyógyító imám és a teljes bolygót átölelő, fényküldés szolgálatában, a béke ezen szentséges napján.
Hívom, kérem Isten szeretetét, fényét, védelmét és a legmagasabb minőségű áldását minden lény számára. Hívom Gaiát, és az ő szent vigyázóit, ősi őrzőit, hogy nyissanak meg alattam egy szent Földportált, hogy ez a Fényoszlop lehorgonyozhasson a Földanya kristályszívébe, kristálymagjába.
Hívom az Angyalokat, Arkangyalokat és Megvilágosodott Jelenléteket a Fény Felemelkedett Síkjairól, hogy támogassák egy Fényportál megnyitását ebben a szent térben, hogy a segítségére legyen a béke érdekében végzett fény és szeretetküldésemnek, annak érdekében, hogy a fény és szeretet minden lény szívébe megmaradhasson. Hívom a Szent Anyát, hogy horgonyozzon le egy Isteni Szeretet-Templomot ezen a Fényoszlopon keresztül, és kérem, az Átlényegítő Ibolya Lángot, hogy emelje meg e szent tér vibrációját.

Hívom a Szent Szellememet, Krisztust, Máriát, Buddhát, és minden szentet, Bodhiszattvát, megvilágosodott mestert, hogy sugározzák át lényemen a Kegyelem Univerzális Törvényét, a Szeretet, a Megbocsátás, az Egység, az Isteniség és a Karma Univerzális Törvényét, hogy ez is segítse isteni lényem igazi erejének, hatalmának megnyitását. Kérem az áldást és kegyelmet szívem, szívcsakrám aktiválásához megnyitásához, hogy képes legyek a világnak szétsugározni a fényt és szeretetet lelkem áldott szívének valódi hatalma, ereje által.

Hívok minden nemzetet, minden fajta embert, minden vallást és hitrendszert, hogy legyen megáldva az Átlényegítő Ibolya Láng által, és kérek egy, az egész világot átfogó Ibolya Láng Hullámot, és, hogy ez a hullám aktiválódjék a mai napon, minden résztvevő imája és fényküldése által. Kérem, hogy emeltessék el a félelem amelyet az Emberiség egy része érez a Föld és az egész világ jövőjével kapcsolatosan.
Hívom a Föld összes félelemmel telt lelkének Isteni Jelenlétét és Felsőbb Énjét, hogy áldják meg ezeket a lelkeket, és nyissák meg a Koronacsakráikat , hogy fogadhassák az Univerzum fényét a fejük tetején keresztül, hogy tudatosságukban egy magasabb szintre emelkedhessenek, és szeretetet, pozitív valóságot sugározzanak, projektáljanak a világra a Földanya és minden lény számára, és ezáltal békében élhessenek a jövőben.

Kérem a Szent Anya és Szent Atya áldását, kérem, hogy hozza el a kegyelem és gyógyulás kezét minden félelemben, zaklatottságban, aggodalomban élő léleknek, akik a világ sorsa, a Föld jövője, változásai felől, aggódnak a félelem alapú projekciók és próféciák következtében. Kérek 100 ezer Angyalt és 1 millió Mennyei Jelenlétet, hogy aktiválja az Emberiség Kollektíváját a kegyelem áldásával ezen a napon.

Küldjenek egy isteni szeretethullámot mindenkinek, és borítsák be energiatestüket szeretettel, hogy érezhessék a gondoskodást, a vigasztalást, a biztonságot, akárhol is, akármilyen élethelyzetben éljenek is, és áldják meg mindünket a tiszta szeretet energia sokkal magasabb szintű koncentrációjával, mint amilyet valaha is megtapasztalhattak. Lágyítsák meg az energiát körülöttük, és aktiválják minden lélek környezetét, hogy a félelem teljes elengedése érdekében megemelkedhessék a vibrációs szintjük, hogy most a félelemtől teljesen megszabadulhasson a testük, elméjük, és aurájuk.

Legyen minden akadály eltávolítva minden szívtől, akik most ezt a félelmet elengedik, és legyen minden akadály eltávolítva minden lélektől és testtől minden országból, minden közösségből, családból és otthonból, hogy végre megtalálhassák elméjük teljes békéjét. Minden akadály háruljon most el, hogy az az Emberiség hittel legyen a társadalom iránt, és egy új egyensúlyt hozhasson létre a Földanyával. Tartsuk meg ezt mindannyian az elménkben és projektáljuk, sugározzuk ezt szét, mint saját igazságunkat, hogy megtörténhessen ennek a megteremtése. Azok, akik megébredtek, akik a fényt hordozzák a szívükben, legyen mindig mosoly az arcukon, szabaduljanak meg minden meggyőződéstől és félelemtől azzal kapcsolatban, hogy az Emberiség továbbra is egyensúlytalanságot teremt majd, vagy hogy a Föld nagyobb egyensúlytalanságot tapasztal meg az emberiség és a társadalom tettei következtében.

Most úgy döntök, hogy felajánlom az összes félelmemet, amelyhez eddig ragaszkodtam, bármilyen félelmet, aminek erőmet, hatalmamat alárendeltem, minden meggyőződést, amely szerint az Emberiség lerombolja a Földet, és bármilyen más hiedelmet vagy meggyőződést, amely szerint a Föld, mint isteni lény, nem képes regenerálódni, meggyógyulni, egyensúlyba kerülni az isteni tervnek megfelelően. Feladom most az összes félelmemet, és hívom Isteni Jelenlétemet, Felsőbb Énemet és összes felemelkedett tudatosságomat, hogy együtt fókuszáljanak velem a Földön való teremtés magasabb igazságára a Szent Anyával, Gaiával, és a Föld Szent Szellemével együtt.

Áldott Legyen, Áldott Legyen, Legyen Áldott Minden Lény!
Legyen Áldott a Föld!


VILÁGMEDITÁCIÓ - ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS és az EGÉSZ BOLYGÓRA KITERJEDŐ FÉNYKÜLDÉS

Hunyd le a szemed, hogy elkezd a meditációt, és, amint lélegzetedre fókuszálsz, gyengéden fordítsd figyelmedet agyadra és a gerincedre, amely Fénylénységed Kristály-Magját tartalmazza (Crystalline Core).
Kezdjél gyengéden meditálni agyadon és gerinceden, lásd, hogy mindkettő ragyogni kezd.
Néhány percig fókuszálj erre a ragyogásra, és, amint ezt teszed, lelked fénye ki fog terjedni gerincoszlopodból, Kristály-Magodból energiameződbe, és megemeli vibrációs szintedet.

Eközben 12 angyal lép be szent teredbe. Ezeket az angyalokat a Szent Anya küldte, hogy segítségedre legyenek. Egy tiszta szeretetből álló szentélyt kezdenek lehorgonyozni körülötted, és feltöltik mindenegyes csakrádat
szeretet-elixírekkel.


Amint tovább meditálsz agyad és gerinced ragyogásán, gondold, és küld szét a következő üzenetet:
Én egy fénylény vagyok, és nyitott vagyok Gaia tiszta szeretetére, a Szent Anya és az angyalok szeretetére.
A legmagasabb szintű áldásokat és isteni szeretet- folyamot teljesen nyitottan fogadom magamba."

Küldd ki ezt az üzenetet elmédből 3-szor egymás után, mialatt továbbra is agyadon és gerinceden meditálsz, amelyek most még erősebben ragyognak.

Amikor ezt elvégezted, vegyél 3 mély lélegzetet, és kérd, hogy fogadhasd az isteni szeretetet közvetlenül a szívedbe.

Amint ezt teszed, a 12 szeretet-angyal szárnyaival körülölel, és megnyitják szívcsakrádat. Kérik, hogy lélegezz mélyen, és gyengéden engedj el minden régi energiát, hogy szíved, szívcsakrád elkezdhessen tágulni.

Egy gyönyörű, tiszta szeretetből és fényből álló kristályt helyeznek kedvesem a szívcsakrádba, amely kristály a Sugárzás, Fényküldés Kristálya. Ez az isteni energiából álló kristály megerősíti szívcsakrádat, hogy nyitottabb maradjon, és képes legyél a szeretet és fény küldésére sok más társaddal együtt, akik összekapcsolódnak Veled.

Lásd most magadat, mint egy nagy csoport tagját....A világon más emberek összekapcsolják Veled szívüket...Angyalok és más fénylények, akik a legmagasabb jószándékkal bírnak a Föld és minden lény irányába, ők is összekapcsolják a szívüket Veled. Amint látod magad e csoportban, vagy érzed a szívedben az összekapcsolódást, és megnyílsz ennek a nagyobb csoportkapcsolatnak kedvesem, hívjad a Földanyát és kérd meg, hogy erősítsen meg hatalmadban és szeretet- sugárzásodban, kérd, hogy horgonyozzon le mindez a Föld mindegyik szent portáljába.

Amint a Felemelkedett Mesterek aktiválják a spirituális portált, és Gaia Anya megnyitja, aktiválja a Föld portált egy magasabb szintre, ezzel aktiválják a fényhidat, és kérik tőled, hogy lásd magad ebben a fényhídban, amely a Föld Kristálymagjától indul, és felfelé haladtában áthalad szent tereden és testeden, fel a Napba, majd a Plejádok Központi Napjába.

Amint hozzáhangolódsz ehhez a Fényhídhoz, a csakráid jobban megnyílnak, és még több fénylény érkezik hozzád. A Felsőbb Éned, és Isteni Jelenléted valamint sok fénykövet (a Te isteni fény-vezetőid) érkezik Hozzád.
Egy kört alkotnak körülötted, és összekapcsolják szívüket szíveddel azáltal, hogy tiszta szeretetet és fényt küldenek Neked. Azt üzenik Neked, hogy azáltal, hogy hiszel az Emberiségben és annak egy magasabb igazságában, majd szétküldöd ezt a hitet az egész bolygón, egyensúlyt teremtesz az Emberiség tudatosságában a Földön. Elmondják, hogy néhány ember több félelmet hordoz, mint mások, és azok egyensúlyozzák ki ezt a félelmet, akik pozitívan látják a jövőt és hisznek a jövőben, és ezzel támogatják félelmük elengedésében azokat, akiknek erős félelmeik vannak.

Kérnek Téged, hogy hívd most az Univerzális törvényét a Kegyelemnek, Szeretetnek, Isteniségnek, Megbocsátásnak, Karmának és Megszabadulásnak, és emeld ezt az isteni energiát és tudatosságot a szívedbe, majd sugározd, küld szét mindenkinek. Kérik, hogy hívjál most mindenkit a családodból, közösségedből, országodból és a kontinensről, ahol élsz, majd mindenkit az egész világról, hogy Veled együtt fogadják ezt, és ezzel megnyissák szívüket és koronacsakráikat egy magasabb hitért at Emberiségben és minden lényben.

És, amint ezt teszed, lásd, hogy a fénykör körülötted egyre növekszik. Hívj be most minden Vén Bölcset minden nemzetből, minden Ősi Őrzőt, a Nagy Hegységek Szellemeit, és a Föld összes portáljának őrzőit és minden védelmező szellemét, hogy legyenek együtt Veled ebben a fénykörben.

Hívjál minden Szentet, Bódhiszattvát, Avatárt, Felemelkedett Mestert, és kérd, hogy kapcsolják össze szívüket a szíveddel, és ezzel is növekedjék a fénykör, amely által az isteni áldásokat szétküldheted minden lénynek, aki most félelmet érez a Föld Anyával és a világgal kapcsolatban.

A szellemi vezetőid és Isteni Jelenléted kéri, hogy ismerd fel: Isten a Földben és minden lényben benne él, beleértve az Emberiséget is, és tudjad, hogy megvan Benned a képesség arra, hogy kérd az Isteni Kegyelmet bármely szituációra, eseményre vagy körülményre, bármely személyre és bármely megnyilvánulásra, amelynek szeretetre és isteni áldásra van szüksége, bármikor, amikor csak szükségesnek érzed. Benned van ez a képesség, mivel Te magad is isteni lény vagy, Isten Benned is ugyanúgy él, mint bárki vagy bármi másban. Kérik, hogy fogadd el a képességet, hatalmat, amelyet Isten rád ruházott, amelyet minden lélek magában tart, és fényeddel küld szét a pozitív üzeneteket Kedvesem az Univerzumnak, mert ez szükséges az egyensúly megteremtéséhez.

Amint fogadod ezeket az áldásokat, szeretetet és fényt a szeretet-hatalmad megerősítéséhez, engedd, hogy a fénykörödön belüli lények még magasabbra emeljenek energiádban, hogy egy mélyebb szeretetkapcsolatba kerülhess. Összekötik szívüket a tiéddel, hogy még mélyebb csoporttudatosságban legyetek.

Ezt segítendő, újra lásd lelki szemeiddel, meditálj arról, hogy agyad és gerinced fényesen felragyog, és lásd, hogy ez a ragyogás minden irányban növekszik, majd küld szét a következő üzenetet a szívedből/elmédből.:

"Most úgy döntök, hogy teljesen megbízok mások tiszta szeretetében és fényében. Elfogadom, hiszek isteni képességeimben, amelyek által fényt küldök és teremtek, és elfogadom a szeretetet és fényt a szellemi vezetőimtől és minden szenttől, bódhiszattvától és felemelkedett lénytől."

Eközben egy erőteljes fény- és szeretethullám tölt el, és megnyit egy magasabb kapcsolódáshoz, amelyben képes vagy pozitív energiát küldeni az egész bolygóra. Csakráid megtelnek szeretet és fény frekvenciákkal, és vibrációd szintje még magasabbra emelkedik.

Fókuszálj tovább agyad és gerinced ragyogására, és lásd magad e ragyogó fényhídban, Fényoszlopban a fénykörben, amely szeretetet és fényt küld Neked.

Küld szét ezt az üzenetet:
"Úgy döntök, hogy elfogadom a magasabb szeretet-hatalmat, amelyet magamban őrzők, lelkem fényét, szeretetét és hatalmát.
Úgy döntök, hogy elfogadom a magasabb szeretet-hatalmat, amelyet magamban őrzök, szellemem fényét, szeretetét és hatalmát.
Úgy döntök, hogy elfogadom a bennem lévő magasabb hatalmat, amely része Isten fényének szeretetének és hatalmának.
Elfogadom, hogy egy vagyok Istennel, és, hogy Isten, ez a fény, szeretet és hatalom bennem él. Elfogadom Isteni Jelenlétemet fizikai testemben."

Amin szétküldöd ezeket az üzeneteket, és a fény agyadban valamint gerincedben tovább ragyog, ezek a fényenergia-küldések áthaladnak energiameződön és közösséged, országod energiamezőjén, majd keresztül haladnak a Földön, onnan kijut az űrbe, végül szétsugározódnak az Univerzumban.

Fogadd el, és becsüld meg magadban a fényt..., fényed sok más dimenzióból érkezik hozzád a Földre...
Magasabb tudatosságod és fényed most lehorgonyzódik testeden keresztül, hogy megerősítsen társteremtő hatalmadban e legmagasabb szolgálatban, a Föld javára.

Lelked nem fizikai természetű, és te egy energiatengerben létezel, valójában energia vagy, fény vagy.
Szellemi lényeged a fényed, és fényed utazására határtalan a lehetőség.

Kapcsolódj most újra a Kristály-Magodhoz, agyad és gerincoszlopod ragyogásához, amely lényegedet és fényedet hordozza, és lásd, amint erősödik ragyogása, majd ezzel együtt lásd aurádat is egyre erősebben felragyogni.

Küldj el most egy újabb üzenetet:
"Nincs semmi, ami korlátozná a fényemet és hatalmamat abban, hogy a bolygónak gyógyító energiát küldjek.
Én egy isteni fénylény vagyok. A szívem szent és teljesen nyitott."

Most a fénykörödben lévő lények azt kérik, hogy fókuszálj a világodra, bolygódra, és benne minden emberre és népre, amint a következő üzenetet küldöd:
"Áldást kap az egész Emberiség, és a szeretet körülvesz minden embert.
Vigasztalást nyer mindenki, és mindannyian érzik, hogy az Emberiséget a tiszta szeretet tartja fenn.
Most minden otthonban növekszik a szeretet energiája.
A Szeretet Angyalai és a Szeretet Mennyei Jelenlétei mindenkivel együtt vannak.
Minden emberi lényt egy erős, tiszta szeretetmező vesz körül, amely támogatja őket."

Meditálj tovább, lásd agyad, gerinced és aurád ragyogását, amint az Angyalok, Szellemi Vezetőid és a Felemelkedett Mesterek felemelnek egy magasabb síkra, és elhelyeznek egy tiszta szeretetből álló szentélyben, hogy innen küldhesd üzenetedet a bolygónak.

Eközben elkezdesz összeolvadni a Felsőbb Éneddel, lényed, egy magasabb energiájú fénytestével, mely tiszta, felemelkedett tudatossággal bír. Ez a fénytest lehet arany színű vagy kék, halvány rózsaszín vagy ezüst színű, és érezheted úgy, hogy szárnyai vannak.

Ez a magasabb fénytest most aktiválódik, amint mindegyik csakrád áldást kap, és a Felemelkedett Mesterek is megáldanak, hogy még erőteljesebb legyen a fény és szeretetküldési képességed a világnak, és a gyógyító vibrációd, amellyel nagyobb egyensúlyt teremtesz a Földanya lakóiban.

Küldd el szeretetedet most a Földanya szívébe úgy, hogy szívedből lefelé irányítod szeretetedet a Föld Kristálymagjába, majd kérd a Földanyát, hogy szívét egyesítse a szíveddel.
Amint ez megtörténik, mondd el a következő mantrát legalább 7-szer, maximum 13-szor, hogy megnyisd szívedet az ő szívével való összekapcsoláshoz.

MAYA KYYA MARU RAKU Kiejtése: MÁJÁ KÁJJÁ MÁRÚ RÁKÚ
RANU REKAY RAMU SITA KUMU RÁNÚ RIKÉJ RÁMÚ SZITÁ KUMÚ
MARA NAMU PEYOU KUMA MÁRÁ NÁMÚ PEYÚÚ KUMÁ

Figyelj most agyad, gerinced és aurád ragyogására, és a nagy Fényoszlopra, amelyben vagy, amely Gaia Kristályszívétől terjed ki a Napba, majd a Napon át a Plejádok Központi Napjába. Figyeld meg a gyönyörű, színes fénytestet, amibe most vagy, és lásd most fényed szétterjedését az egész Földre és az egész Univerzumba. Tudatosítsd magadban, hogy teljesen össze vagy kapcsolódva minden lénnyel a szíveden keresztül, és, hogy nincsen semmi, amitől félni kellene, mert minden félelem csak illúzió.

És, amint ebben az energiában időzöl, küld ki szíved üzeneteit, szíved mélyéből az Emberiségnek.
Képes vagy ilyen üzenetek megalkotására a szívedből, lelkedből és szellemi lényedből az Emberiség jövőjével kapcsolatos vágyaidról, majd el is küldheted ezeket az üzeneteket, amint agyad és gerinced ragyogására fókuszálsz.

Küld el 3-szor az üzenetet, érezve a szeretetet ebben a csodálatos élményben, amelyet az Emberiséggel osztasz meg. Lásd lelki szemeiddel, amint üzeneted hatására Isten keze megérint minden lelket a bolygón. Lásd, amint üzeneted következtében a fény és szeretet megérint minden embert a Földön.
Legyen ez az üzenet tartalma, küld el ezt 3-szor a bolygónak, Emberiségnek:
"Az Emberiség, boldog, harmonikus és örömteli, szeretettel van egymás iránt, és tiszteli, szereti a Földanyát."

Küldj most el egy másik üzenetet, amely saját szíved vágya az Emberiség jövőjével kapcsolatosan, küld ezt el azoknak, aki tele vannak félelemmel a bolygóval kapcsolatos próféciák miatt.

Ez az üzenet talán ilyen lehetne:
"Az emberek az egész bolygón támogatást és vigasztalást kapnak, hogy bízzanak, higgyenek egy pozitív jövőben. A félelem energiái, amelyek az emberek egy részét terhelik, már eltűnőben, megszűnőben vannak, és minden ember megtalálja a belső erejét és bizalmát, hogy megbízzon saját belső fénye erejében, hatalmában, és ne éljen félelemben többé."

Amikor ezt is elküldted, akkor küldjél újabb üzenetet, ezt is 3-szor, még mindig agyad és gerincoszlopod ragyogására fókuszálva. Küld el egy üzenetben, ami a szíved vágya, amit nagyon szeretnél, hogy a Földanya jövőbeli tapasztalata legyen.

Ez az üzenet talán éppen ilyen lehetne:
"A Földanya egyensúlyba hoz mindent, amire szüksége van, könnyen és kegyelemmel, és minden portálja, létsíkja és rendszere teljesen stabil. A Földön minden élet tökéletesen alakul és fejlődik, és minden faj és teremtmény egyre több védelmet és nagyobb tiszteletet kap."

Egy másik üzenet ez lehetne:
"A Földanyának gondoskodásban, védelmében és áldásban van része. A Földön minden élet szent egyensúlyban van."

Amint elküldted szíved üzenetét, mondj köszönetet Gaiának, minden embernek, aki bármilyen módon is közreműködik az új típusú tanításban, oktatásban, a Földdel való új kapcsolat, új együttműködés tanításában, majd mondj egy szívből jövő imát azokért az emberekért, akik nem kapják meg az új információkat, nincs aktiválva fényük, tudatosságuk és szeretetük, és így nem áll módjukban új típusú, szeretetteljes kapcsolatot építeni a bolygóval és egymással. Meditálj most a mindenki felé történő megbocsátáson, és hívd a Megbocsátás Szent Lángját, és kérd, hogy lángoljon át rajtad és mindenki máson, mindenkin, akik tudatlanok és tudatlanságukban nem érzik az egységet embertársaikkal, Gaiával és minden lénnyel.

Hívd most mindezeket a lelkeket a szívedbe, és kérjél áldást számukra... mindazok számára, akiknek nincsen aktiválva a fény a szívükön és gerincoszlopukon áthaladó Kristály-Magjukban, mindazok számára, akik nem értik döntéseik és cselekedeteik következményeit, és akik nem képesek gondoskodni a Földanyáról, az anya-természetről és minden más emberről ebben az időszakban. Dönts most úgy, hogy megbocsátasz magadnak minden ítélkezésért, amellyel az embertársaid felett ítélkeztél, azok döntései, cselekedetei miatt, minden negatív projekciódért, amelyet a társadalomra és az Emberiség jövőjére vetítettél.
Amint meghozod ezt a tudatos döntést, kérj mindenki mást is, hogy bocsássa meg ezeket veled együtt, bocsássák meg az ő ítélkezéseiket és projekcióikat, majd kérd, hogy a megbocsátás ereje, hatalma áradjon át az Emberiség teljes közösségén, és töltse meg az Emberiség szívét.

Küld szét most az utolsó pozitív energiákat mindezeknek a lelkeknek az Emberiség közösségében. Ez ki fogja tisztítani a kollektív tudatosságban tárolt karmát, amely karma az emberek tudatlanságának és nemtörődömségének az okozója.

Küld ki az alábbi üzenetet 22-szer az energiameződön, aurádon keresztül az Emberiség közösségének:

"Szeretlek. Sajnálom. Kérlek, bocsáss meg. Én megbocsátok neked. Köszönöm."

Ha van olyan különleges tulajdonsága, jellemzője saját közösségednek, országodnak vagy kontinensednek, amit elítéltél, vagy bármilyen csoport, amelyet felett ítélkeztél, és szívedet nem voltál képes megnyitni ezen csoportok vagy emberek döntései és cselekedetei miatt, a Földdel vagy másokkal való bánásmódjuk, viselkedésük miatt, gondold meg ezen csoport karmájának felszabadítását, ha hívást érzel erre. Egyszerűen csak hívd ezeket a lelkeket, kérd, hogy csatlakozzanak hozzád, és kérd Isteni Jelenléteiket, hogy ezt az üzenetet juttassák el hozzájuk.

Küld el a fenti üzenetet ennek a csoportnak is 22-szer úgy, hogy a szívedet megnyitod feléjük, és magadhoz fogadod őket, mint fénylényeket, mert valójában nincsen semmi félnivaló velük kapcsolatban, mivel a félelem csak illúzió.

Amint erre fókuszálsz, sok más lény is együtt teszi meg ezt veled. A szellemi segítőid, minden szellemi lény, aki szeretettel van irántad, őseid és Gaia, mindegyikük támogat és megáld Téged.

Tedd össze most a kezeidet imádság mudrába a meditáció lezárásához,és kérdd, hogy ez a szent munka legyen lezárva Krisztus Fényével, és, hogy a Szent Anya áldásával történjék a továbbiakban ez a szent folyamat addig, ameddig teljesen lezárul, és minden lény teljes lelki békével él.

Legyen Áldott, Legyen Áldott, Legyen Áldott Minden Lény!
Áldott Legyen a Föld!

Forrás:http://espavo.hu/