Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szőke Lajos - A nehezebb út

2012.10.13

A NEHEZEBB ÚT

Ha az ember az Anyag világában is Szellemi Ember maradna, s Életörömeivel az ANYAGOT ÁTSZELLEMIESÍTENÉ, létrejöhetne a Kozmikus Egység, s itt a Földön megszülethetne: az Istenember. De jelenleg még fájna az önmagunkra ismerés, s mintha hárítani is szeretnénk e lehetőséget, valamint a tényt, hogy az EGYSÉGET hajdan mi magunk bontottuk meg.

Ma még csak a legalacsonyabb lépcsőfokunk: a „fizikai szint" fáj legtöbbünknek. Ha majd a többség „felsőbb osztályba" lép, a „fizikai szint" már kevésbé fog fájni, s legtöbben a Lélek fájdalmát érzékeljük majd erőteljesebben. Akkorra leszünk képesek felismerni, hogy maga a fájdalom: Isten párbeszéde az Emberrel. (Mert testben és lélekben az fáj, ami még nincs a helyén). S bár még akkor sem lesz minden a helyén, de világosan fogjuk érzékelni, hogy a Megváltás nem csoportfoglalkozás, mert mindegyikünknek önmagát kell megváltoztatnia, mindegyikünknek magának kell Megváltódnia.

Ha egy társadalmi berendezkedéssel baj van, akkor az értékrend felborul, minden téren a lelki hamisítványok kapnak teret és lehetőséget. Csakhogy a „társadalmi berendezkedés" főként belőlünk, emberekből tevődik össze. Vagyis feltehetően a baj velünk van, (mégha velünk történik is), mert nem értjük a Korszellem Üzenetét.

Ma a TEJÚT, a MAGYARSÁG ÉGI ÚTJA, sötét. Elhomályosítják egy önző, technokrata kultúra hamis csillogásai. Ezért nem láthatjuk, hogy a MAGYARSÁG ÚTJA a Matérián feltétlenül túlra vezet.

A MAGYAROK Istene – főként a mindent vezérlő NŐI Princípiumon keresztül (Istenanya - Bölcsesség, Regnum Marianum, Regina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony, Szűz Mária, Babba Mária) – egy idő óta naponta szólni próbál hozzánk, de mivel félünk a Csend - től, főképpen pedig a Belső Csendtől; halk hangját folyamatosan elnyomja a fülhallgatós rádió, magnó, CD, DVD, MP-3, MP-4, mobil - telefon. Mert nekünk a Korszellemből csak ennyire tellett.

Mivel mi, magyarok még nem ismerjük önmagunkat, nem értjük küldetésünk lényegét, nem érthetjük legszemélyesebb Feladatainkat sem. Ezért a hazai TURUL - Szobrokból nem a TURUL Szent Ereje árad, hanem valami megveszekedett, felajzott, háborgó lelki energia, amely egyes országrészekben gyűlölködés - energiával, másutt „sírva - vigadással" párosul, az elvakultság, a félelmeink, s a félreértelmezett „magyarkodásunk" miatt. (Mert a TURUL - szobrok főként a Hozzájuk ellátogatók érzelmi teltségét kénytelenek tükröztetni). Arról, hogy ez igaz lehet - e, felesleges vitatkozni, mert a TURUL Szent Erejét bárki megtapasztalhatná, csupán csekélyke jó szándék kellene hozzá.

A TURUL Szent Ereje mindenütt, (ahol valóban igazán megnyilvánul); azonos. S nem helyesli, hogy Őt csúcsragadozónak tekintjük, vérmes sasmadárnak, melynek vértől csepegő kard van a csőrében, karmai között.

Zaklatott korokban, amikor a HON fájdalma minden igaz magyar emberre rászállt, s a körbehordozott véres kard a HAZÁÉRT történő összefogást, véráldozatot és önfeláldozást egyaránt jelenthette, ez nem kívánt magyarázatot, s azokban az időszakokban a TURUL - ból áradó Energia is Szent Energia volt.

De most, hogy felelősséget nem ismerő, erkölcsi tartás nélküli „honatyák" és „országelsők" a haza és nemzetárulásnak még a fogalmát is eltörölték, s egymást követően segítik világra a felelősséget nem ismerő és erkölcsi tartás nélküli „magyartalanított" generációkat, a sasmadár karmai közti véres kard már nem az önfeláldozást jelenti, sőt: éppen arra nem utal.

Mai címerpajzsunk 4 folyója nem egyéb, mint a minden korban megénekelt 4 Főerény, (beleértve a Bölcsességet is), a TURUL pedig nem más, mint maga a FŐNIX, aki saját Szabad Akaratából, önmagát marcangolva, önnön vérével táplálja gyermekeit, s valamennyi pusztulásból – amelyet a maihoz hasonlatos félreértések váltanak ki –, ismét és ismét újraéled.

(S nem is tehetne egyebet a Matériában, hiszen otthona nem ebből a világból való). A TURUL - nak minden kontinensen létezik szent hegye, hiszen Ő a Földanya energiaközpontjait örző - védő népek szellemi vezetője. Jelenleg 7 nép felett rendelkezhetne, de ezek a népek elfelejtették küldetésüket.

Természetesen mi, nyomatékkal e 7 nép közé tartozunk, s itt a Kárpát - medencében, a Pilisben találhatóak a TURUL hajdani, egyetlen aranytornyú főtemplomának romjai is.

Nyomatékkal pedig azért nagyobb e folyvást vizsgázó és Felajánló Magyarság felelőssége is, mert itt található a Földanya Szívközpontja; az ÉGI Birodalommal való kapcsolatteremtés közvetlen lehetősége. Ezért érkezünk MI, Lelkiségből vizsgázni a Földre, s aki közülünk eszmélő Létet képes élni, maga is FŐNIX - ként élhet, akár a mindenkori Krisztus; az Örökkévaló Szeretet.

Mert csak MAGYAR lehet az, aki nem a „másikat" kezdi tépni, ha számára éppen nem tetszik a világ. Hiszen tisztában van azzal, hogyha ő jobbulni képes, akkor általa jobbá válik az emberi világ.

Krisztus, az Örökkévaló Szeretet, csak Emberben élhet, rajtunk kívül nem. S ahhoz, hogy meghaljon, nem szükséges keresztre feszítenünk. Mert már akkor meghal, ha a pillanatnyi gondolatainkból elmarad, s elfelejtkezünk Róla. Ezért aki MAGYAR, annak meg kell tanulnia Krisztust, az Örökkévaló Szeretetet érzékelnie, gondolnia és élnie, a MOST futó pillanataiban újra és újra megalkotnia és cselekednie.

S amennyiben ilyenformán a MOST egyetlen másodpercnyi, futó pillanatait hiábavalóságokkal el nem szalasztjuk, akkor ez a MOST, már itt a Földön, ÖRÖKKÉVALÓSÁGGÁ válik. Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG nem a végtelenségig kitolt időt jelenti.

Jelenleg a földi növény és állatvilág az Örökkévalóságban él, mert ők minden egyes futó pillanatra JÓL reagálnak. Ez a dolguk.

A MAGYAR ember feladata, a NEHEZEBB ÚT (a könnyebb „utak" helyett), hogy megtanuljon az élete futó pillanataira, azok történéseire spontán módon is és tudatosan is JÓL reagálni. S mindig lehet helyesen dönteni és szépen viselkedni. Ily módon az Emberi Világot az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA átvezethetjük.

Ahhoz, hogy Föld - Anyánk Szívközpontjához NE engedjük oda az össz. emberiség szintjén naponta születő globális gyűlölethullámokat, a NEHEZEBB UTUNK: hogy őrző - védő nép - ként naponta Szeretetben éljünk, s békességet árasszunk magunk körül. Gyűlölethullámokat gyűlölettel másokra irányítani könnyen lehet, (ezt alkalmazza jelenleg a politika, a vallás, a piacgazdaság, akik az egyedi embert mindig függésben tartani, ellenőrizni és mozgatni igyekeznek), de a mi kötelességünk, hogy mindig készen álljunk a gyűlölködés felmorzsolására. S amennyiben közülünk bárki NŐ - nek született, bármely problémája esetén merje feltenni a kérdést: „Hogyan oldaná meg a helyemben Szűz Mária?", ha pedig férfinek született, gondjai esetén kérdezze meg magától: „Mit tenne a helyemben Jézus Krisztus"?

„Élj úgy, hogyha lepereg előtted az életed filmje, érdemes legyen végignézned"!