Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Naparcúak a Csillagösvényen

2016.01.11

Kétféle lélek létezik, a becses és a becstelen.... kétféle szellem létezik, az Igaz Ige teremtő ideái szerint áldó és a hazugság hamisított vakvilágában az ártó.... ezért csak kétféle ember van, mindkettő lelkéről és szelleméről cselekedetei tesznek tanúságot....
A harc és a küzdelem látszólag ugyan az, mégis tartalmában és eredményében más... a harc, az karc, sérelmeket okoz és valami ellen irányulva ellenerőt gerjeszt... a küzdelemben valamiért állsz ki, védelmezve, óvón, ártó, rontó karmikus következmények nélkül.....
Két mátrix, energiaháló létezik... az egyik a való Igaz teremtésre van hangolva, míg a másik hamis, elhangolt, látszat és illúzió... egyik áld a másik árt... a két úr, akit nem lehet egyszerre szolgálni, mert vagy ilyen vagy olyan a lelkünk és tudatunk állapota, behangoltsága.... melyikre vagyunk hangolva, kivel pendülünk egy húron, egy mátrixon? A magyar nyelv szókészletében hordozza mind a két világ fogalmi elemeit.... egység - kétség, egészség - félelem, küzdelem - harc, vágy - szenvedély, erő - erőszak.... stb.
Volt már minden nagyon sokszor... a szellemi ideák a megvalósulás felé törekszenek minden korban... az pedig, hogy milyen módon "lelkesülnek", az már az adott kor sajátossága...
az alaktalan energia, amint alakot ölt már erő... rendszerbe szerveződött együtt-hatás...
a magyar metafizikai megközelítés szerint két mátrix, elektromágneses tudati térháló működik... az egyik az Atyaisten és Istenanya teremtő energetikai nászának gyümölcse, az elsődleges valós teremtés.... a másik az ebből kiszakadt és elkülönült zárványként működő Kár világa, mint illúzió vagy külső sötétség... ez a teremtmények másodlagos teremtésének az az energetikai része, ami nincs megfelelésben az elsődleges teremtéssel, mert elhangolt, mert hamis... mind a két világot más-más törvények működtetik...
A sugárzások egymásra hatása kétféleképpen történhet.... 1. egy állítás + egy másik állítás = szintézis, új érték....... ez működik a tiszta tudatú isteni mátrixban, ez a páros együtt-hatás a Teremtés alapképlete, míg 2. egy állítás + egy tagadás = itt a szintézis az együttműködés hiánya, vagy kioltják egymást, vagy az egyik parazitaként bekebelezi a másikat... ez az isteni tudattól elhangolódott Vakvilág jellemzője... az ellentét és hiány, az energia rabláson alapuló történés alapképlete.
Mi is a vallás? Olyan gondolatok, érzelmek, cselekedetek, amik vallanak elkövetőik, megvallóik lelki, szellemi minőségéről...
A múlt nem mögöttünk van, hanem a talpunk alatt.... azon járunk... és tapossuk a jövő talapzatát...
Arról van szó, hogy összekössük magunkat az egyetlen hanggal, az őserővel, mellyel együvé válhatunk, és azt így rajtunk keresztül hallja meg a világ.
A folyamat a szellem, a lélek és a test megszakadt egységének a helyreállításáról szól.
Az egyedi, empirikus életet és az egyetemes öröklétet összekötő mező a sors, aki erre az összeköttetésre nem képes, az sorstalanná válik.
A fotonok a láthatatlan élet látható hordozói.
A fotonok határozzák meg a formát.
A fotonok csatolják az anyaghoz az életet.
Azok a lélektapasztalatok a fejlődés zálogai, amikor a szellem és a lélek násza megtörténik a test templomában.... ezen pillanatokban a szellemi ÉRtelem, a lelki ÉRzelmek által a fizikai test ÉRzületei segítségével állít elő ÉRtéket, az Élet hajtóanyagát...
...vivőfrekvencia és információs frekvencia..... lelki minőség és szellemi kép...
...mit, miért és hogyan?... a legjobb szándék is kárba veszett energia, ártalmas és romboló, ha a mit, miért, hogyan kérdésekre bármelyik válasz hamis, téves, rossz...
...tested lelked háza... benne a lépcső... s húz felfelé egy szellő... ha röppen szellemed szárnya...
"A Mélységnek ára van, s én megfizetem.
Könnyel, verejtékkel, száz élettel.
Talán van olyan, mire már nem is emlékezem.
De nem bánom én, még ha óriás, feneketlen kút is tátong,
Vagy szakadék ásít, vaksötét, visszhangos.
Nem bánom….
Ha kell, megyek, feltárom minden zegét-zugát,
S Fényt hívok belé."

 

Naparcúak a Csillagösvényen