Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csillagüzenetek - 2012.december 21.-re

2012.12.08

Csillagüzenet 27.
Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok, 2012. november 27., 21:41 •
Az Ikrek Telihold üzenete – Hogyan készüljünk 2012. december 21-re? – I. rész

2012. november 28. 15:45, Budapest

A mostani Ikrek Telihold kapcsán egy talán sokakat érdeklő kérdés kezdett el keringeni a tágabb köztudatban és természetesen a szellemi úton járók köreiben is, keresve a választ. Még a különböző médiacsatornák szenzációra éhes adásaiban is szinte minden napos a kérdés, hogy „vajon mi is fog történni azon a bizonyos sokat emlegetett Téli Napfordulón, 2012. december 21- én?”, amelyet a monumentális, sikerorientált és a valós helyzetet eltorzító, sőt manipuláló Hollywood-i filmek sugallatai szerint mások úgy tesznek fel, hogy „lesz-e világvége december 21-én?”. Mindezt valószínűleg még fokozza az Uránusz – Plútó kvadrát, és az, hogy a „nagy romboló és transzformáló” Plútóval a Mars is együttállásba került ráadásul a 8-as Házban. Ugyanakkor a mostani Telihold az Ascendensen ragyogva bevilágítja az utat előttünk, hogy elkezdődhessen a kérdések megválaszolása, mert most az Ikrek jegyére jellemzően leginkább információra vágynak az emberek.
Mi is nagyon sok telefonhívást és kérdést kapunk ezzel kapcsolatban – pl., hogy „eljön-e most a sötétség három napja?” –, hiszen valóban közeledik az a nagyon fontos dátum, amely a szellemi úton járó és a sorsukra már felébredt fényküldöttek számára már igen régóta volt egy olyan viszonyítási pont és egy olyan szellemi lámpás, amely az 1987. augusztus 17-i Harmonikus Konvergencia óta irányt mutatott, sőt nagyon fontos mozgatóelvé vált az emberiség szellemi ébredésében.
Minderről részletesen írtunk Az Átlényegülés Kapujában című 2003-ban megjelent könyvünkben, hogy tisztázzuk a maja naptár erre vonatkozó próféciáit, illetve még inkább a Felemelkedés Isteni Tervének nevezett szellemi program lépéseit az akkor már mögöttünk lévő évekre, és az előttünk álló évekre vonatkozóan, egészen a jelenünkig.
Természetesen itt nem áll módunkban ezt a rendkívül komplex anyagot átadni – amelyet közel 12 ezren olvastak –, azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a maják úgy tekintenek erre a dátumra, mint amelyben lezárul egy 5.125 éves időciklus, illetve abban is egyetért számos kutató és maja őslakos, hogy most érkezünk el a közel 26.000 éves nagy precessziós ciklus végpontjához is. Azonban a guatemalai Vének Tanácsának nagy öregjei egyre kétségbeesettebben igyekeznek elmondani a világnak, hogy ők sosem mondták, hogy ez a világunk végét jelentené egy végső pusztulás tüzében, hanem sokkal inkább úgy tekintenek erre az időpillanatra, mint egy küszöbre, amelyben lezárul egy nagy ívű fejlődési ciklus köre, miközben kinyílik egy új létciklus kapuja. Eden Sky, José Argüelles szellemi hagyatékának gondozója számolt be arról, hogy a guatemalai maja vének számtalan helyen jelentették ki tiltakozásukat azzal kapcsolatban is, hogy a súlyos torzítások következtében kialakult „világvége várás” mellett egy monumentális turista látványosság, egy „popfesztiválra” emlékeztető több százezres tömeggel megterhelt „buli” készülődik a maják szent helyein, gyönyörű naptemplomainak helyszínein a valódi szakrális szertartások helyett, amelyben sérülhet e pillanat szellemi tartalma és hiteltelenné válhat egy nép ősi kultúrája is.

Mi nagyon sokszor mondtuk el, illetve írtuk le a könyveinkben, hogy nem hiszünk az apokaliptikus végdrámában, amelyet a korábbi próféciák (Nostradamus, János Jelenések, Edgar Cayce stb.) vetítettek elénk, sokkal inkább arról szóltak az Égi üzenetek, hogy a földi történelem egy viszonylag közeli pontján a földi emberiség felsőbb kollektív tudatosságának kérésére egy új sorsalternatíva íródott számunkra, amely végül éppen a Harmonikus Konvergencia idején horgonyzódott le a Földünk 3. dimenziós valóságában. Ez az új sorsalternatíva a globális pusztulás helyett egy bolygó szintű szellemi ébredés, majd pedig felemelkedés lehetőségét vetítette elénk, egy olyan még galaktikus szinten is igen ritka lehetőséget körvonalazva, mely szerint, ha valóban sikerül beteljesíteni az ehhez kapcsolódó Isteni Terv minden egyes évre, sőt minden egyes, jelenleg a Földön élő emberre vonatkozó lépését, és ha megszületik a szükséges kritikus tömeg is, akkor egy bolygó szintű felemelkedés, vagyis dimenzióváltás történhetne meg.
1987-ben a bolygónkhoz és a kollektív tudatosságunkhoz kapcsolódott tehát a Felemelkedés Isteni Tervének nevezett Égi program, hogy abból egy fénylő út szülessen a lábunk alatt, egy vezérlőelv minden egyes évre vonatkozóan, ami meghatározta a szellemi ébredés és fejlődés irányait is mind a fényküldöttek, mind pedig az egész emberiség számára.

A Felemelkedés Isteni Tervéről álljon itt egy rövid idézet az Átlényegülés Kapujában című könyvünkből:
„Az ilyen rendkívül komoly témában, mint a Föld jövője, mindig kihangsúlyozzuk, hogy az idő, talán a legképlékenyebb fogalom a világunkban. Csupán egy közös megegyezés alapján szemléljük az időt lineáris fogalomként, valójában azonban a múlt, a jelen és a jövő nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással, oda-vissza hatnak egymásra, és bizonyos szempontból, úgy is felfoghatjuk, hogy egyszerre történnek, sőt paralel idősíkok is léteznek.
Nem szeretnénk belemélyedni ebbe a témába most, mert rendkívül absztrakt, és nem biztos, hogy segít megértenünk az összefüggéseket általa. Nem véletlenül született a lineáris idő illúziója a Föld terében, hiszen tökéletesen jól használható fogalom, és segít jobban kezelni a problémáinkat. …

Mindezt csak azért említettük, hogy érthető legyen a következőkben felvázolt jövőkép.
A jövő ugyanis nem más, mint a személyes és kollektív lehetőségek összessége a mindenkori jelen nézőpontjából.

A Föld Akasha Krónikájának, mely egy különleges fénykódokban megfogalmazott komplex, holografikus képekből álló mező, van egy vetülete a bolygó éteri terében, ezután egy másik vetülete a 4. dimenzió felsőbb oktávján, a Nap Kapujában, majd pedig az 5. dimenzió fényvalóságában, Alcyone könyvtárában. (Azóta pontosan tudjuk már, hogy létezik egy még magasabb rezgésű 7. dimenziós galaktikus Akasha Krónika is Antares csillagán, amely tehát az egész Tejút Galaxis kozmikus történelmét őrzi nagyon különleges hangkódokba írva. Ez volt az a gyönyörű csillagvilág ahonnan a Csillagnemzetségek tanításainak felbecsülhetetlen értékű anyagát kaptuk.)
A Föld Akasha Krónikái tartalmazzák a bolygón élő összes emberi lény és természetesen minden létező személyes sorskódjait, amelyeket eredeti élettervében megfogalmazott. Ha minden létező élettervét egymásra vetítjük egy rendkívül összetett hálózatot kapunk.
Ha ehhez hozzávesszük az egyes földrészek, népek, nemzetek karmikus sorsfeladatait, egy még komplexebb képet kapunk. Ha pedig számolunk a „szabad választás” lehetőségével, mely minden lélek elidegeníthetetlen joga, akkor elérkezünk a lehetőségek végtelen tárházához. Azonban mindezekből mégis kirajzolódik egy várható ösvény, az az út, személyes és kollektív átélés, amelynek a legnagyobb a lehetősége a megvalósulásra. Erre a legnagyobb valószínűségre vonatkozhatnak a jövőképeink, a jóslatok és a próféciák.
Azt azonban soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mi magunk vagyunk a sorsunk teremtői, és minden egyes pillanattal teremtjük, alakítjuk, formáljuk a megélhető sorsot. Látjuk a megrajzolt ösvényt a lábunk alatt, de lehetőségünk és jogunk van azt bizonyos kereteken belül átalakítani. Tehát nem egy feszes determinizmus borul ránk, átformálhatatlan falakat építve körénk.
Szinte minden pillanatban választunk. Választunk a felkínált apró lehetőségek közül, melyek az életút láncszemei.
A sok millió ember, sok milliárd mindennapi választása alakítja a sors szövedékét, és nem fordítva. Ez az Élet nagy kalandja.
Amikor egy életet kapunk ajándékba, azt vállaljuk, hogy annak minden körvonalazott lehetőségéből a lehető legtisztább minőséget teremtjük meg, és minél több fényt hozunk majd vissza a kilépési kapuban. Ezért vállalunk felelősséget, és elsősorban azzal az élettel tartozunk elszámolni, amit reánk bízott a sors, a hozzánk tartozók felemelése, pedig csak ezután következhet.

Amikor a Felemelkedés Isteni Tervéről beszélünk, akkor azt úgy képzelhetjük el, hogy egy felfoghatatlan bonyolultságú kozmikus teremtő mező ez, amely - egy kissé triviális hasonlattal élve -, olyan, mint egy óriási kapacitású számítógép, ami összeveti minden létező sorskódjait, azzal a száz évvel ezelőtt kollektíven igényelt lehetőséggel, hogy ez a 3. dimenziós bolygó felemelkedjen az 5. dimenzió fényvalóságába. Az összevetés eredményeképpen kirajzolódnak azok a feltétlenül szükséges lépések, amelyek ennek kritériumai, és amelyek a fejlődés egyes elemeit vetítik elénk.
Így megszületett egy pontos terv, mely tartalmazza azokat a lépéseket, amelyeken keresztül megvalósítható lehet a „Nagy Ugrás”, és a Földbolygó maga, mint önálló tudatossággal bíró entitás, valamint az emberi lények fizikai teste, érzelmi-teste, mentális-teste, és spirituális-testei is elbírják majd e magasabb dimenziós energiaminőségeket.
Illetve elérhetik a Krisztus Tudatosság állapotát, amely szintén kritériuma a Felemelkedés lehetőségének.
Ráadásul mindennek egy rendkívül rövid időszak alatt kellene megtörténnie, ami számtalan nyitott kérdést és bizonytalansági tényezőt vet fel, amelynek előre várható íve és menete csak akkor tartható, ha az Isteni Tervben szereplő minden egyes fejlődési lépés maradéktalanul megvalósul. …”

(Hamarosan folytatjuk…)
Dr. Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

p.s. Ezúton szeretnénk kijelenteni és felhívni minden olvasó és érdeklődő figyelmét arra, hogy ezen írás is szerzői jogi védelem alatt áll, de engedélyt adunk a másokkal való megosztásra is, azonban csak és kizárólag sértetlen és teljes formájában a három rész együttes megosztásával, egyetlen mondat vagy szó megváltoztatása, átírása nélkül, vagyis minden módosítás és manipuláció nélkül, a forrás és a szerzők nevének feltüntetésével, mert csak így marad sértetlen a tartalom és valós az üzenet! Köszönettel

 

 

Csillagüzenet 27. II. rész - Hogyan készüljünk 2012. december 21-re?
Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok, 2012. november 30., 9:22 •
Hogyan készüljünk 2012. december 21-re? – II. rész

Ennek az Égi tervnek a részleteit közvetítettük mi is a könyveinkben és a tanításinkban, sőt követtük is a csoportjaink munkájában. Különleges szellemi örömöt jelentett minden évben rácsodálkozni az Isteni Terv tökéletességére és Isteni/Istennői bölcsességére, és igazán felemelő utat járhattunk be azáltal, hogy teljességgel rábíztuk magunkat erre az Égi vezetésre. Varázslatos erejű misztériumokat és óriási szellemi titkokat nyitottak meg ezek az évek a Foton öv sugarában fürdőző bolygónk életterében, miközben teljességgel egyértelművé vált az is, hogy ezen Isteni Terv szerint a Fényszövetség globális hálózatán belül, a sok-sok szellemi csoportosulás között ránk és a mi közösségünkre a csillagtudatosság képviselete van bízva. Ezért vált feladatunkká a különböző csillagvilágok birodalmainak feltárása, majd pedig a Tejút Galaxis kozmikus történelmének közvetítése egy egészen új és sajátos szellemi út kiépítésével, amely az erre nyitott fénytestvéreket segítheti a saját sorsuk és szellemi gyökereik felismerésében. (Csillag-Sorsok, Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Azonban 2005-ben az Égi Terv, vagyis a Felemelkedés 2012-re előrevetített lehetőségét kimunkáló nagyon precíz Isteni Terv és az abból megvalósított, életté és valósággá tett realitás elcsúszott egymástól. Egyre nagyobb szakadék kezdett körvonalazódni e két ösvény között, olyannyira, hogy már 2007-ben láthatóvá vált, hogy sajnos sem a fényküldötti közösségnek, sem pedig az emberiség egészének nem sikerült felzárkóznia az elénk vetített nagy lehetőség elvárásaihoz, és kezdtünk lemaradni erről az oly közeli esélyről. Ezért az Égiek 2007. december 29-re meghirdették a Globális Sorskorrekció napját, amely egy csodálatos és óriási lehetőséget adott arra, hogy az elmúlt évek alatt keletkezett ún. sorscsomókat feloldozzuk és korrigáljuk, s hogy ezáltal életünk irányát visszaemeljük a lehető legmagasabb rezgésű Isteni Sorsunkba, miközben egy kollektív kiengesztelődés mellett nagyon sok nehéz érzelmi teher kerülhetett kivezetésre és rendezésre, amelyhez egy csodálatos, nagy erejű meditáció is született, melyet „Sante di Om” címmel adtunk ki.
Ezzel a folyamattal a Földbolygó jelen valóságához lefűződött egy ún. Új Idő hurok, amely a korábban elénk vetített jövőképben szereplő 2012 helyett egy későbbi időpillanatba tolta ki a Felemelkedés lehetőségének megvalósulását. Vagyis a Globális Sorskorrekcióval további időt kaptunk, ha tetszik haladékot arra, hogy az emberiség szellemi ébredése, fejlődése folytatódjon és megszülethessen az a kritikus tömeg is, amely lehetővé tenné a fokozatos, vagy akár ugrásszerű dimenzióváltást a bolygó és lakói számára. Ugyanis egy élettel rendelkező égitest létét elsősorban a kollektív tudatossága határozza meg, vagyis az dönti el, hogy egy bolygó mely dimenzióban értelmezheti és éli meg a létezését, hogy lakóinak kollektív tudatossága mely dimenzió szellemi rezonanciájában van jelen. Ezért hát, minél több fényküldött és emberlény ébred fel önmaga létezésének 4. és 5. dimenziós voltára, szellemi minőségére, akár intergalaktikus és Isteni/Istennői mivoltára, annál inkább képes egy olyan életteret berendezni, amely képes önmagát az 5. dimenzió fényvalóságában értelmezni és megtartani.
2007-ben megkaptuk ennek a bizonyos akkor hozzánk kapcsolódó időhuroknak a pontosan kidolgozott szellemi tervét, amelyet az Új Idő Isteni Terveként szoktunk emlegetni, s amelyet részletesen leírtunk és közreadtunk a Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai című könyvünkben 2009-ben, ahol a Globális Sorskorrekció okait és következményeit is részletesen kifejtettük.

Mindezek tükrében már a csillagtudatosság fényében kaptuk meg az előttünk álló évek szellemi fókuszát jelentő vezérlőelveket, mint az Isteni Terv pilléreit a további fejlődés lábnyomaiként. Eszerint vált értelmezhetővé az is, hogy 2012 a Medve Csillagnemzetség beavató éve lesz a Krisztusi ideák tanító fényével és a Krisztus Tudatosság misztériumainak feltárulásával, amiről már nagyon sokat írtunk az előző csillagüzenetekben is. És ebből derülhetett ki az is, hogy a 2013-as év a Pegazus Csillagnemzetség szellemi felügyelete és irányítás alatt áll majd, ami egy csodálatos, sokféle örömmel, új kalanddal, utazással átszínesített év lehet, egészen új szellemi üzenetekkel, új kapcsolatok kiépítésével, amelyek segíthetnek majd az Új Időben megálmodott terveink lehorgonyzásában.

Az azonban továbbra is igaz és aktuális, amit már 2003-ban leírtunk az első könyvünkben:

„Talán csak annyit őrizzünk meg magunkban, hogy ez az életünk rendkívül fontos, és nem szabad eltékozolni egyetlen percét sem.

Éljünk meg mindent, amit csak lehet örömben, játékkedvvel, és szeressük meg ezt az életet azokkal a lehetőségekkel, amit adni tud.

Éljünk úgy, hogy soha ne keljen szégyenkeznünk, hogy soha ne kelljen megbánnunk semmit, hogy mindig tiszta lelkiismerettel ébredjünk, és harag, vagy hazugság nélkül pihenjünk meg este.

Tanuljunk szeretni, ölelni, és elfogadni mindent és mindenkit, ahogy van, tisztelettel és ítélkezés nélkül. Ne bántsuk magunkat, mert azzal fogy az a kincsünk, amelyet belénk álmodott az Ég, és ne bántsunk mást se, mert azzal is kevesebb lesz a világ.

Mindegy, hogy mikor történik meg a „Nagy Ugrás”, 2012-ben, 2030-ban, vagy holnap, sőt mindegy, hogy észrevesszük-e, amikor történik, csak az a fontos, hogy, amikor ezt a világot elhagyjuk akár így, akár úgy, több Fény és több Szeretet maradjon utánunk, mint valaha!”

(Hamarosan folytatjuk…)
Dr. Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

p.s. Ezúton szeretnénk kijelenteni és felhívni minden olvasó és érdeklődő figyelmét arra, hogy ezen írás is szerzői jogi védelem alatt áll, de engedélyt adunk a másokkal való megosztásra is, azonban csak és kizárólag sértetlen és teljes formájában a három rész együttes megosztásával, egyetlen mondat vagy szó megváltoztatása, átírása nélkül, vagyis minden módosítás és manipuláció nélkül, a forrás és a szerzők nevének feltüntetésével, mert csak így marad sértetlen a tartalom és valós az üzenet! Köszönettel