Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 KIK AZ ANGYALOK? 

Az angyal szó a görög " angelos " szóból származik

Hírnököt jelent.

 

Szent Mihály

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal más néven Michael arkangyal) egyike a 7 →arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja →szeptember 29. (A →6. századtól tartják.) Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Szent Mihály főangyal, más néven →Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Az egyház oltalmazója, küzdelmeinek átfogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is, főleg, ha a pogányság ellen a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. A haldoklókat is oltalmazza, majd átvezeti őket a másvilágra. Ő teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Mihály tehát az Utolsó Ítélet arkangyala. Hol a világítélő Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal és mérleggel jelenik meg a középkori templomaink kapubejárata fölött, vagy bent a diadalíveken.

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az ő életük más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják a szent írók - és próbára lett téve a hűségük.

Istentől kapott szabad akaratuk tette lehetővé a jó angyalok számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűséges, jó angyalok jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a bukott angyalok le lettek taszítva a mennyből (Jel 12, 7-9). Mihályé és angyaltársaié lett a mennyország, mert Isten volt az egyetlen gazdagságuk. Menedékük és fegyverük Isten volt. Lucifer úgy gondolta, hogy elég lesz önmagának, függetlenedni akart, és ezzel bezárult a léte, behatárolta saját magát. Lucifer uralkodni akart, eldönteni jót és rosszat, Istentől függetlenül. A jó angyalok viszont Szent Mihály vezetésével Isten szolgálatában, küldetésük teljesítésében lettek pozitív létezők, angyali lelkek - ez határozza meg őket - tudják, hogy másként nem létezhetnek.

A keresztény hagyomány szerint Nagy Szent Gergelynek is megjelent Hadrián császár mauzóleuma felett, jelezve a nagy pestis járvány végét. Ma Rómában az Angyalvár tetején látható szent Mihály ércszobra és erre a jelenésre figyelmeztet. Szent Mihályt lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra. Szent István apostoli királyunk az ő védnöksége alá helyezte egyházmegyéinket. Erős védelmezőre, harcosra volt szükség, hogy a kereszténység győzzön a pogány erők felett. Szent Mihály mindent Istennek adott vissza - dicsőséget, tiszteletet.

Mihály Arkangyal

Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy nem kereshetünk kizárólag földi érvényesülést, azt hogy ne minden áron uraljunk mindent és mindenkit. Semmilyen felsőbbrendűségi érzést nem táplálhatunk önmagunkban, mert ezzel önnön létünket, keresztény életünket, lényünk legmélyét támadnánk. Szent Mihály főangyalhoz hasonlóan legyünk azon, hogy minden tehetségünkkel Istent szolgáljuk, hogy ez által nyerjen igazi értelmet minden tettünk és egész földi életünk.

Forrás

archangel_michael.jpg

 
Kérd a tavasz angyalainak segítségét!

A tizenkét állatövi jegyhez tizenkét arkangyal kapcsolódik. Korábban a Bak, a Vízöntő és a Halak csillagjegyekhez tartozó angyalokat mutattuk be. Most a Kos, a Bika és az Ikrek jegyhez rendelt tavasz angyalain a sor – ebben az időszakban ők kerülnek közelebb a Föld szférájához, ők közvetítik erősebben a kozmikus energiát – mondja Tarr Dániel filozófus, kulturális antropológus.

 

Gábriel, a határozottság arkangyal

a Kos állatövi jegy, illetve annak uralkodó bolygója, a Mars alá rendelt arkangyal

A bátorság, a merészség, a kicsattanó szellemi és testi energia angyala. Gábrielt nevezik a bizonyításvágy, a forrongó tetterő, a kockázatvállalás angyalának is. Ha szeretnénk olyat tenni, amivel felhívhatjuk magunkra a figyelmet, amivel elsők lehetünk, amivel megmutathatjuk, hogy milyen képesség és tehetség lakozik bennünk, akkor szintén az ő segítségére van szükségünk.

Mit kérhetünk tőle?
Adjon erőt, bátorságot és kitartást. Hogy amit elterveztünk, az első felmerülő akadálynál ne hagyjuk félbe, hanem vigyük tovább a sikerig. Adjon bölcsességet, hogy tudjuk, mikor van szükség arra, hogy akár egy veszni látszó ügyet is továbbvigyünk, bár tartsanak ezért bennünket erőszakosnak, de győzhetünk. És tudjuk, hogy mikor kell valamit vagy valakit elengedni, visszafogni magunkat.
Kérjük a segítségét, ha összezavarodott körülöttünk minden, amikor úgy érezzük, hogy nem a saját utunkat járjuk.
Kérjük, hogy tanítson meg bennünket a türelemre, és ne tegyen kárt bennünk egy várakozás, vagy a velünk nem egy habitusú személlyel szembeni ingerlékenység.
Adjon merészséget, például ha tetszik valaki, szeretnénk megismerni, netán szerelmesek vagyunk belé, akkor merjünk kezdeményezni, az első lépést megtenni felé.

Mikor kérjük?
A Gábriel közvetítette kozmikus erő ideje a Kos állatövi jegy időszaka (március 21. – április 20.).

Jofiel, a gyakorlatiasság arkangyala
a Bika állatövi jegy, illetve annak uralkodó bolygója, a Vénusz alá rendelt arkangyal

Az erős akaratú, gyakorlatias életszemléletű, biztonságérzetet, nyugalmat adó angyalnak is nevezik. De a szépség és a harmónia angyalának is tartják. Közelségének a hatására fellelhetjük az élet szépségeit, amelyek mellett mások elmennek.

Mit kérhetünk tőle?
Ha pénzügyi gondokkal küzdünk, akkor segítsen tisztán látni és kikerülni a helyzetből. Ha állást szeretnénk találni, de hosszabb ideje nem sikerül, akkor hívjuk Jofielt, különösen ha meghallgatásra, próbamunkára megyünk. Forduljunk hozzá, ha házasságban, párkapcsolatban élünk, és ott problémák merülnek fel, hogy segítsen elrendezni. Vagy ha muszáj elválnunk, akkor az a legsimábban, mindenféle gyűlölködés nélkül, szépen menjen.
Az otthonteremtésben, a gyermekvállalás idején és a szülői szerep jó ellátása érdekében – amikor szigorúnak kell lenni, vagy amikor éppen engedni kell – legyen mellettünk.
Amennyiben válaszokat szeretnénk kapni a bennünk felmerülő, életünkkel kapcsolatos kérdésekre, akkor szintén Jofielt hívjuk, aki megajándékoz bennünket a felismeréssel.

Mikor kérjük?
A Jofiel arkangyal közvetítette kozmikus erő ideje a Bika csillagjegy időszaka (április 21. – május 20.).

Chamuel, a figyelmesség angyala
az Ikrek állatövi jegy, illetve annak uralkodó bolygója, a Mérleg alá rendelt arkangyal

Chamuel arkangyal a feltétel nélküli szeretet, a tisztaság, a figyelmesség, a másik emberről való gondoskodás arkangyala. Közelsége arra ösztönzi az embert, hogy ne csak másokat, hanem saját magát is fogadja el olyannak, amilyen, vagyis minden hibájával együtt.

Mit kérhetünk tőle?
Segítsen lezárni a múltbeli kapcsolatainkat, és a jelenlegiben simítsa el az esetleges problémákat.
A szülő és a gyermek közötti viszályok megoldását kérhetjük, valamint hogy ez a kapcsolat legyen erősebb.
Ne legyünk felületesek, főként akkor ne, amikor valami nagyon fontos dologra kell koncentrálnunk.
Kérjük a segítségét, ha két embert – akik netán közel állnak a lelkünkhöz – össze akarunk békíteni, hogy hallgassanak ránk.
És a segítségére van szükségünk, ha tanulmányokat folytatunk, a vizsgák, a felvételik esetén, támogasson bennünket, hogy a lehető legjobban szerepeljünk.

Mikor kérjük?
A Chamuel arkangyal közvetítette kozmikus erő ideje az Ikrek állatövi jegy időszaka (május 22. – június 22.).

Hogyan kérjünk?
A segítség kérése történhet imával vagy magunk által megfogalmazott mondatokkal. A lényeg, hogy a megfelelő időben történjen, és a mondatban a kívánság mellé az angyal nevét is szőjük bele!

Forrás: http://www.nlcafe.hu/noklapja/20110427/kerje_a_tavasz_angyalainak_segitseget/

5.jpg

Segítőink az angyalok

Az angyal jóakaratú szellemi lény, erő vagy principium, amely isteni hírvivőként vagy szolgálóként közvetít a világ transzcendens és profán tartományai , vagyis Isten és ember között. Ez a mennyei alak jelen van minden nyugati vallásban, elődei azonban világszerte megtalálhatók a különböző népek hiedelemvilágában is. A keresztény egyház az évszázadok során több spirituális angyalcsoport létezését fogadta el, és fontossági sorrendjükre alapozva kialakította a hierarchiájukat.Sokan hisznek a gondviselés e láthatatlan lényeinek létezésében, és napi imájukban segítségért,támogatásért folyamodnak saját őrangyalukhoz, akiben vakon megbíznak. Mások csupán az emberi képzelet szülötteinek tartják az égi segítőket és szívből kinevetik a ma reneszánszát élő angyalkultusz és az egyre nyüzsgőbb "angyalpiac" híveit. De kinek higgyen az,aki maga nem tud igazságot tenni? A legjobb, amit tehetünk,ha megfogadjuk az emberi lélek nagy ismerőjének, Pauló Coelhónak a tanácsát:

"Elég,ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég ha szüksége van rá.

És akkor megmutatkoznak és ragyognak, mint a hajnal első fényei."

Kép

Az emberek számára az angyalok üzeneteket közvetítenek:

az üzenet szellemiségét jelenítik meg az anyagi létben.

Más spirituális vezetőkhöz hasonlóan az angyalok is segítenek annak felismerésében, hogy nem vagyunk egyedül a világban.

Rajtuk keresztül megértjük, hogy mi is a kozmosz részei vagyunk, és kapcsolatban állunk a Teremtővel.

Az angyalok sohasem voltak emberi lények.Tőlünk eltérően gondolkodnak és cselekszenek, és tulajdonképpen nem is úgy néznek ki, mint mi,  habár általában emberi formában / gyakran szárnyakkal / jelennek meg előttünk, hogy könnyebben felismerhetőek

legyenek.

Az angyalok a szeretetet képviselik, amely minden embert összeköt.

Az angyalok rendje

Első szféra - Mennyei Tanácsadók

Szeráfok

Kerubok

Trónusok

Második szféra - Égi Mesterek

Uraságok

Erények

Hatalmasságok

Harmadik szféra - Mennyei Hírnökök

Fejedelemségek

Arkangyalok

Angyalok

Az angyalok találhatók a legközelebb az emberekhez, és az őrangyalok is ide tartoznak.

Az Őrangyalok nem csak vigyáznak ránk, hanem irányítanak bennünket és sugalmaznak is nekünk.

Az Arkangyalok az emberi tevékenység általánosabb területeiért felelősek.

A legismertebbek köztük:

Mihály

Rafael

Gábriel

Uriel

Amikor kapcsolatba kerülünk velük, a legjobb ha dogmatikus gondolkodásunkat levetkőzzük, és inkább olyan fogalmakban gondolkodunk, mint

SZERETET -  ELFOGADÁS -  ÁLDÁS

Az angyalok gyógyulást hoznak, védelmet nyújtanak, és bizonyos  dolgokra

inspirálnak.

/ Az angyali  összeállítás Teresa Moorey: szellemi vezetők és spirituális kapcsolatok c. könyve alapján./

 

Kép

Mihály arkangyal

Mihály Arkangyal jelentése " Istenhez hasonló ".

Égi hírnökök vezére, nagy harcos, aki a földért felel és az elhunytak lelkét is ő fogadja, de Ő az égi seregek vezére is, a gonosz erőivel vívott, végső harcban a győzelmet biztosítja.

Kulcsszavak: " Mihály "

" Bátorság és erő "

" Igazság és tisztesség "

Hittel ajándékoz meg bennünket, és képessé tesz arra, hogy saját igazunkat keressük. Megerősíti az érzéseinket és a szívünket.

Színei a kék és az arany.

Képes jó cselekedetekre váltani a közömbösséget, és a félelemből elfogadott tetteket, szólítsd nyugodtan, ha valahányszor félsz, vagy bajban vagy, azonnal ott terem és bátorságot önt beléd és gondoskodik fizikai, érzelmi biztonságodról.

Miben segíthet általában:

állásfoglalás és hitünk felvállalása, energia és életerő,

érdemesség és önbecsülés, bátorság fokozása, irányítás, motivációk,szelleműzés, tértisztítás, védelem.

Különböző helyzetekben kérhetjük a segítségét: pl.ha hosszú útra indulunk, védjük le az utat az indulás címétől a végcélig.Ha véget vetettünk egy kapcsolatnak, de a másik fél nem akar elengedni minket, akkor megkérhetjük Mihály Arkangyalt, hogy vágja el az éteri kötelékeket, melyek összekötnek a másik féllel. Segít ha rémálmok gyötörnek minket, ha betegek vagyunk, ha bármilyen függőségben szenvedünk.

Ha úgy érezzük, nem érdemes élni, azaz világfájdalom esetén.Nagy hatékonysággal segít, hogy megtaláljuk a valódi énünket, és hűségesek maradhassunk hozzá, ha félünk, vagy nehéznek találjuk kimondani az igazságot, ha színleljük, hogy szeretjük a munkánkat.

Ha mindent tagadni akarunk és nem vagyunk képesek szembe nézni az igazsággal.

Ha becsaptunk valakit azzal, hogy nem mondtuk el neki az igazságot.Szorongás ellen is segít.Szeretetteljesen hívjuk az angyalt és részletesen fogalmazzuk meg,hogy miben segítsen nekünk...

lehet gyertyát gyújtani egyet, vagy hármat, rájuk hangolódni, szeretetet belélegezve, feszültséget kifújva, befelé figyelni, hogy az elcsendesedett  gondolatok útján mit üzen.Ha szeretnénk elmélyülni , s töltődni az energiájukkal, akkor különböző fohászokat is mondogathatunk, minél többször annál jobban erősödik a kapcsolat .

A Mi Atyánknak nagyon erős az energiája,de saját magunk is alkothatunk fohászokat, ahogy a szívünkből és lelkünkből érezzük.

Fohászok Mihály Arkangyalhoz : 

 Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól.

Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel.

Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot.

Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.

/ forrás: www. napkapu.hu /

Kép

Rafael arkangyal

Rafael nevének jelentése: "Isten gyógyító hatalma, - Isten gyógyít, - Isten meggyógyít."

A név a héber rafa (gyógyítani ) szóból eredeztethető. A teljesség és az egység Arkangyala is egyben.

Színei: általában zöld, de ritkábban lila is mert, Rafael a gyógyítás és szívcsakra színét sugározza.

Rafael nagyon kedves, gyöngéd, csak úgy árad belőle a szeretet. Jelenlétét a környezetünkben észlelhető smaragdzöld fényszikrák jelzik. Az emberek szelleme felett ál, de mivel a vándorok kisérője is egyben, ezért segít úticélunk megtalálásában, és vigyáz csomagjainkra is ha megkérjük rá.
Rafael minden fizikai lény eredményes gyógyítója, így a házi és vadon élő állatok gyógyításában is segít, és hatása szinte rögtön észlelhető, mert az állatok nálunk sokkal fogékonyabbak a gyöngédségre és a szeretetteljes gondoskodásra.

A gyógyítás minden formájával segít minket, hagyományos és kiegészítő gyógyászattal egyaránt. Rafael Arkangyal segít meggyógyítani a testet, az elmét és a lelket, a következő helyzetekben kérhetjük közbelépését:
- ha betegségben szenvedünk, vagy egy ismerősünk beteg (de ha ő elutasítja, akkor csak a szorongás oldását kérjük a beteg számára Rafaeltől)
- ha műtét, vagy kezelés előtt állunk
- ha gyógyítók vagyunk, és segítségre vagy útmutatásra van szükségünk
- ha gyógyítót, vagy egy kiegészítő gyógyászattal foglalkozó iskolát keresünk.
- ha gyógyszer után kutató tudósok vagyunk.
- ha orvosok, vagy sebészek vagyunk.
- ha valamilyen fájdalmunk van: fizikai, érzelmi, vagy szellemi
- ha segítségre van szükségünk a múlt sebeinek gyógyítására, (fizikai, érzelmi, vagy szellemi értelemben)
- ha valamilyen kapcsolatunk javításra szorul.

A belső, azaz spirituális utazáson résztvevőket lelki útmutatással támogatja, segít megkeresni az igazságot. Segítségül hívhatjuk a tanítványok harmadik szemének felnyitásához a spirituális energiák felé. (A harmadik szem spirituális energia központ - csakra - amely ha jól működik, lehetővé teszi a tisztánlátást).

Rafael hatókörébe tartozik a szelleműzés és tértisztítás is. Mihály Arkangyallal együtt sikeresen kiűzik a gonoszt az emberekből, és a fizikailag behatárolható helyekről.

Salamon végrendeletéből tudjuk, hogy Rafael egy hat ágú csillag jelű gyűrűt adott a bölcs királynak, mely megvédte őt a démoni erők támadásától.

Jellemző rá az utazók mindenre kiterjedő oltalmazása is. De a szenvedély betegségek, beteges vágyak leküzdésében is segít.

Rafael egységet hozhat az életünkbe, ezúttal segít:
- ha fizikai, érzelmi, szellemi és éteri részünk egységre vágyik
- ha lelkünket nem érezzük egésznek
- ha megrázó élményben van részünk és újra egész-ségre vágyunk
- ha elveszítettünk egy társat és nem érezzük magunkat egésznek
- ha véget ért egy kapcsolatunk, és le vagyunk törve
- ha úgy érezzük, elvesztettük a lelkiségünket.

Valahányszor fizikai bajt érzel magadon vagy más embereken, állatokon (baleset is lehet), kérd Rafael Arkangyalt a gyors gyógyuláshoz és figyelj a belső sugallataidra, mert azon keresztül mondja meg hogy mit tudsz te tenni.
Ha távgyógyítást szeretnél létrehozni valaki számára akkor lelki szemeid előtt lásd a beteget, majd a gyógyító Angyalt és hogy bevonja smaragdzöld sziporkázó fénnyel a beteg testrészt, de előtte kérd az angyalt hogy menjen a helyszínre és nevet is mondj, mondd el mi a baja, és köszönd meg a segítségét.

De kérhetsz rövid fohászokat is, melyek így hangzanak:
Rafael Arkangyal, kérlek gyógyítsd meg a múltbéli sebeimet, -sebzett lelkemet, - fizikai, szellemi, érzelmi fájdalmamat.
Rafael Arkangyal segíts testemnek meggyógyulni, -mást meggyógyítani,  és jobbá tenni kapcsolatomat , - segíts felépülnöm, - segíts gyógyító munkámban.

Az ásványkövek közül hozzá tartozik a smaragd és a malachit.

/ forrás: www.napkapu.hu /

Kép

Gabriel arkangyal

 

A "GÁBRIEL" szó jelentése: ISTEN ereje, Isteni erő, ISTEN az én erőm, erősségem.

Neve a Gibor szóból ered, " Isten az én erősségem ". Ez a kifejezés mindannyiunkra igaz, nem számít honnan jöttünk, Isten ereje mindig átáramlik rajtunk, és Gábriel segíthet, hogy félelmet nem ismerve merítsünk belőle. Általa jő el a Szentlélek is.

Színei indigókék, fehér, aurája rézszínben tündököl. Így amikor rezet vagy citrint viselünk, könnyedén összekapcsolódhatunk az energiájával.

GABRIEL ARKANGYAL jellemzése, segítségei,
útmutatása melyekért fordulhatunk hozzá.

GABRIEL a hírhozó: Ő jelentette be MÁRIÁNAK ki is lesz az Ő FIA. Mohamednek is Ő diktálta a Korán szövegét.

A zsidó hagyomány szerint Ő volt az, aki szétválasztotta a Vörös-tenger vizét, és Ő ösztönözte Jean d'Arcot földi küldetésére.

Általa jő el a SZENT LÉLEK is, teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött.

Feladatai többek között: az útmutatás és hogy felébresszen bennünket. Segíteni tud abban is, hogy magasabb rezgés szinten működjünk (ami életmentően időszerű).
Segít a fogamzási képességben és az örökbe fogadásnál is, bátorságot önt az anyaság elfogadásához és a sors vaksága ellenére igyekezzenek a gyermekeik számára a lehető legkedvezőbbeket nyújtani.

Támogatja azokat, akik művészettel és kommunikációval, kapcsolattartással foglalkoznak pl: ügynöki közreműködés, képzőművészet, író, színész, táncos, újságíró, iparművész, esetleg modell, zeneszerző, zenész, riporter, énekes, tanár vagy egyéb szellemi üzeneteket közvetítő foglalkozás.

Kitárja a lehetőségek kapuit, miközben ihletet ad az eredményes önkifejezéshez. Segít a lámpaláz, az alkotói szorongás, a halogató taktika leküzdésében. Gabriel kifejezetten a cselekvő képesség és a cselekvés Angyala.
Amennyiben hozzá fordulunk segítségért, hamarosan energikusabbak és eredményesebbek leszünk mint azelőtt. Újságírásnál, cikkírásnál és egyéb írásoknál is sokat tud segíteni.

Különböző média feladatokban ösztönzi a társadalom érdekében megszólalókat, hogy el tudják mondani a közlendőjüket. Segítségül hívott erejével beszédünk hatóerejét növelhetjük és feltárja lelkünk rejtekajtóit, hogy megtudhassuk hol van a legnagyobb szükség, és milyen ügyben tudásunkra, melyet jó szándékkal és szívből teszünk az emberek érdekében, mert így lesz nagy hatással a többiekre is.
Fontos, hogy hatalmunkat szeretettel és magasabb rendű cél érdekében használjuk. Ha kételkedünk alkalmasságunkban, akkor lelkesít és feltölt tanítani, segíteni vágyással, így a hogyan lebeg majd szemünk előtt, s ekkor már nem aggódunk azon, mit is gondolhatnak rólunk a többiek.

Útmutatást ad: ha munkahelyet keresünk, ha különböző változások  állnak  előttünk (mint például költözés, nagyobb beruházás), ha nem látjuk az élet értelmét, s szeretnénk megérteni életünk valódi célját. Segít ha letérünk lelki ösvényünkről, ha új kapcsolatba kezdünk vagy családot szeretnénk alapítani, ha álmainkat és látomásainkat meg akarjuk érteni, ha spirituális látásunk akadályozott.
Továbbá segít ha méregteleníteni akarjuk testünket, tisztítani a negatív gondolatoktól szellemünket, ha pszichés támadás ér vagy valaki problémáját magunkba szívtuk, ha szexuális zaklatásnak vagyunk kitéve, ha környezetünket negatívnak érezzük (például otthoni munkahely tértisztítása), ha azért érezzük piszkosnak, mert kirabolták a helyiséget.

Különböző fohászok, melyeket használhatunk (vagy magunk is készíthetünk bármilyent):
"Gabriel Arkangyal kérlek segíts - (itt nevezd meg tervedet, pl. vezess engem a lelkem ösvényén, mutasd meg élethivatásom, tisztítsd meg testem, lelkem, elmém) - kérlek engedj utat kreatív energiámnak, segíts megnyitni elmémet, hogy igazán eredeti gondolataim születhessenek és hogy energiám, motivációm mindvégig megmaradjon.
Köszönöm neked Gabriel !"

/ forrás: www.napkapu.hu /

  

Kép

Uriel arkangyal

Az "Uriel szó jelentése: Isten Fénye, Isteni Fény és tűz.
Jelmondata: A Szeretet a tűz hevével lángol.

Nevének jelentése még: Isten Tüze, lángja, mivel rávilágít a helyzet lényegére, előrejelzéseket ad életeseményeinkkel kapcsolatban, így felhívja a figyelmet különböző veszélyekre. Uriel hívta fel Noé figyelmét is a közelgő veszélyre, és Ő juttatta el a Kabbalát az emberekhez.

Színei: arany és lila

Kulcsszavak: béke és a nyugalom, ajándékozás, elfogadás, a szolgálat és az odaadás.

Az Akasha-krónika őrzője, az Angyal seregek vezére, fényével megszabadít a démonoktól. A legokosabb arkangyalok egyike, éleslátó, ugyanakkor kiváló gyakorlati érzéke van, így inkább olyan, mint egy öreg bölcs Mester és nem mint égi hatalmasság. Ha segítségét kéred, szinte észrevétlenül, egyszer csak jó ötletek pattannak ki fejedből.

Segít, ha nem találjuk a belső békénket, - ha félelmeinktől meg szeretnénk szabadulni, - ha nem tudunk egy helyen (munka pl.) vagy egy kapcsolatban megállapodni, azaz állandó nyughatatlanságban vagyunk és szeretnénk ettől megszabadulni.

Ha dühösek vagyunk és idegesek, Ő megnyugtat minket, - ha saját magunkon belül és kívül a világban is békét szeretnénk, - ha kapcsolataink nem harmonikusak, - ha nem tudunk elfogadni, - ha a kialakult érdek-jellemünket nem tudjuk kijavítani, - ha kimerülésig adakozunk.

Uriel Arkangyal, mivel vonzódik a víz elemhez és a villámláshoz, viharokhoz, úgy tartják, hogy képes segíteni az embereken természeti katasztrófáknál, például áradások, földrengések, tüzek, hurrikánok, tornádók és a Föld nagy változásainak időszakában.
Továbbá tud még segíteni: különböző tanulmányok, vizsgák esetén, írásnál, erősíti az Isteni fohászt, segíti a spirituális megértést, és az alkímiában is segít.

Fohászok Uriel Arkangyalhoz (attól függően, hogy éppen mire van szükségünk):

Uriel Arkangyal tölts el engem békével, szüntesd meg félelmeimet, hozz békét a világba...

Uriel Arkangyal, segíts, hogy másokat szolgálhassak, és eleget tegyek isteni célomnak, és add, hogy megtapasztalhassam az emberek segítésének örömét...

Uriel Arkangyal szükségem van bölcs meglátásaidra a helyzet megoldásához (itt mond el milyen témában kéred a segítségét). A lehető legtöbb hírre és adatra van szükségem, ezért kérlek, egyértelmű jelekkel add tudomásomra a megoldást, melyhez elmém teljesen nyitva álljon, és képes legyek befogadni a tudást, mint üzenetedet.

/ forrás: www.napkapu.hu /