Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Kép

 

GYÖNGYSZEMEK A SZÍVNEK ÖSVÉNYÉN


Frank Winking: Gondolatok a valóságról

Könyv


"Az igazán lényeges dolgok nincsenek leírva."


1. Minél finomabb a lényeged, annál magasabb a rezgésszinted.
- Nem az a bölcs, aki ismeri a bölcsességeket, hanem az, aki hasznosítani is tudja.
- A siker a kapcsolat megválasztásán múlik.
- Nem nyugszom, amíg nem nyugszom.
- Ártatlannak lenni boldogság, okosnak lenni elégedettség, tudatlannak lenni szenvedés.
- A romok nem, de a hely szelleme örökké létezni fog.
- Majd megtanulunk együtt élni, ha eddig külön nem tudtunk.
- Mindig lesz valaki, aki figyeli utad.
- Minden ellentmondás látszólagos.

10. A pusztítás nem feltétlenül pusztulást jelent.
- A szeretet legjobban a kitartással mérhető.
- Ki a tükörnek hazudik, magának hazudik.
- Törvény az, amit megteszünk annak.
- Ki magasra mászik, magasról fog leesni.
- A gyönyör a legédesebb fájdalom.
- Ha rosszul döntöttél, az azonnal kiderül. Ha jól, lehet hogy sosem tudod meg.
- A valóság egy önellentmondásokból felépülő labirintus.
- A fogalomkör tágulása egyenesen arányos a dimenziók kitárulásával.
- A lélek olyan, mint a szivacs. Képes magába szívni az információk egész folyamát, de ha az anyagi világ szorításába kerül, el is veszítheti azt.

20. A hit a tanulás legjobb eszköze.
- A vágy mindig jelen lehet, de sohasem uralkodhat.
- Képességeinknek csak a képzelőerőnk szab határt.
- A különbség a fejekben lakozik, nem a dolgokban.
- Nem az alkotás, hanem a gondolkodásmód révén válsz művésszé.
- Amivel élsz, azzal halsz.
- Tetteink értéke önismeretünkkel arányos.
- Csak egy akadály van előtted, önmagad.
- A létezést spontán műveld, hogy a művészet szintjére emelkedhess.
- Új célok eléréséhez új értékrendet kell bevezetni.

30. Mindig akad egy jobb.
- A hiba kulcs a helyes ajtóhoz.
- Tűrni kell, hogy érthess.
- Életünk tartalma a minőségében rejlik, nem a mennyiségében.
- Egyszer minden megáll, ami elindult. De hogy torpanhatna meg az, ami örökké fejlődésben van?
- A véletlenek mindig szándékosan véletlenül lepik meg az embert.
- A valósághoz annyi út vezet, ahányan vagyunk.
- A mester legnagyobb erőssége a gyengédsége.
- Ki a szónak mestere nem biztos, hogy az igazságnak is mestere.
- Érezd a megértést és látni fogod a világot.

40. A kapcsolat szorosabb, mint gondolnánk.
- A görbe út sikertelen törekvés az egyenes út elérésére.
- Csak azok szemében vagyunk valakik, akik a mi szemünkben is valakik.
- Süketnek hiába énekelsz.
- Ne tölts teli pohárba.
- Amíg rajta állsz a deszkán, nem tudod felemelni.
- Mindenki képességei szerint él lehetőségeivel, de nem mindenki él lehetőségei szerint a képességeivel.
- Aki tudja az igazságot, Éli az, nem pedig magyarázza.
- Nem élt az, aki nem élt boldogan.
- A szabadság a végtelen fogsága.
50. Tanító és tanítvány egymástól tanulnak.
- Ha felmerül benned a kérdés, hogy a helyes úton jársz-e, biztos lehetsz benne, hogy már letértél róla.
- Ha haragszol rám, az a te bajod.
- Egy irgalmas cselekedet értékesebb, mint ezer igazságos cselekedet.
- Tűz a tüzet nem képes melegíteni.
- A valóság kollektív álom.
- Nem fogod megtudni hol van a határ, ha megállsz előtte.
- Én a saját magam utódja vagyok.
- Olyan öregek vagyunk, hogy nyugodtan lehetünk fiatalosak is.
- A gyengeségeid megismerése tesz erõssé.

60. Amit megtehetsz, ne hagyd másra.
- Minél idősebb leszel, annál inkább rájössz arra, hogy mennyire gyerek vagy még.
- Több agy többet gondol.
- Istennek mindig igaza van.
- Isten keze fog vezetni az úton, ha megkéred rá.
- Isten az önmagát alkotó művész.
- Lényegemet tekintve tökéletes vagyok.
- A megnyilvánult: portré a megnyilvánulatlanról.
- Hasonlóvá kell válnod ahhoz, akin segíteni akarsz.
- A szeretet teremti, a jóság élteti, az elfogadás pedig összetartja az univerzumot.

70.A jóság teremti, a szeretet élteti, a szenvedés pedig összetartja az univerzumot.
- A tapasztalatot nem változtatja meg a róla szóló elmélet.
- Mások lassúsága a te gyorsaságod.
- A test a szellem tükre, a szellem pedig Isten tükre.
- Amirõl tudsz, az te vagy.
- A tudatban mindenre megvan a megoldás.
- Ne akarj olyan közösségbe tartozni, ahol nem látnak szívesen.
- Az ima az ember üzenete Istenhez, a lelkiismeret Istennek üzenete az emberhez.
- A valóság ismerete -önmagában még- senkit nem tesz boldoggá.
- A múlt következményeiben van jelen.

80. A jelen örökké tart.
- A múltra emlékezni, a jelenben élni, a jövőt eltervezni kell.
- Akit szeretsz, arról le kell mondanod.
- Nem lehet sikeres vallás az, amelyik nem tartja önmagát az egyedül üdvözítőnek.
- Jelen életünk felkészülés a következő életünkre.
- Valamiért legyél, ne valami ellen.
- Mit sem ér az olyan elméleti tudás, amely mögött nincs gyakorlati tapasztalat.
- A világ egy olyan illúzió, amely elöl mindenki menekülni akar, de csak keveseknek sikerül valóban felülemelkedniük rajta.
- Adni csak magadból adhatsz.
- Ami most van, az még soha nem volt és soha nem is lesz újra.

90. A legszebb ékszer amit viselhetsz, Isten állandó jelenléte a szívednek lótuszán.
- Ha nem tudod hogyan reagálj, ne reagálj sehogy.
- Válogasd meg a mások által neked kiosztott lapokat.
- A beszámíthatatlansági tényező a kapu minden rendszerben a külső környezet felé.
- Azért vagy úton, hogy célba érj.
- Az univerzumban az információ mennyisége és differenciáltságának mértéke folyamatosan nő.
- A szex közösen végzett önkielégítés, a szeretkezés kísérlet egymás boldogítására.
- Az igyekezetet nézd, ne az esztétikát.
- Olyan, hogy semmi - nem létezik.
- Nincs olyan sas, amelyik rá tudna venni egy csigát, hogy szárnyra kapjon.


100. Ne úgy viselkedj másokkal szemben ahogy mások viselkednek veled szemben, hanem viselkedj sokkal jobban.
- Csak annyira lehet tökéletes egy alkotásod, amennyire te magad tökéletes vagy.
- Csak annyira lehetsz őszinte másokhoz, amennyire magadhoz őszinte vagy.
- Csak annyira kerülhetsz közel valakihez, amennyire az illetőközel enged magához.
- Minden út azért van, hogy eljuthass rajta magadhoz.
- Akitől akarsz valamit, attól függésbe kerülsz annak akarata miatt.
- Az út azért van, hogy lásd hová lépsz.
- A béke akkor ér véget, amikor harcolni kezdesz érte.
- Minden létező megteremti a maga problémáját.
- A figyelem növelése a tudat legjobb serkentőszere.

110. A fejlõdés a megismerés, a viszonyulás, a teremtés és a tökéletesedés irányaiba tart.
- Érzékelek, tehát vagyok.
- A világ egy önmagára építkezõ rendszer.
- Ne fesd a hibás megoldást a falra, mert megjelenik.
- Minden értés máshogy értés.
- A dezinformáció is információ.
- A közösülés az, amit az állatok csinálnak. A szex az, amit az emberek csinálnak. A szeretkezés az, amit az embereknek csinálniuk kellene.
- A gyógyítás a szellem valódi identitásának tudatosítása.
- Minden rendszer önmaga fenntartására törekszik.
- Minden cél csak egy lépés az örökkévalóság felé.


120. Az instabilitás teszi a létezést stabillá.
- Az érzékelés állapotváltozás.
- A tudás a nem tudás bekeretezése.
- Mindig lesznek olyanok, akiknek nem fog tetszeni az, amit csinálsz.
- A világ egy olyan láthatatlan ember, akire mindenki hite és tudása szerint igyekszik minél testhez állóbb idea világkép ruhát szabni.
- Tedd azt, amire teremtettek.
- Ne legyen védeni való álláspontod.
- Semmi sem olyan, amilyennek látszik.
- A boldogság a tudatot eltöltõ harmónia.
- A fontosság érzete erõt ad.

130. Legyen bátorságod végiggondolni a dolgokat.
- Az együtt élés nem azonos az együttéléssel.
- Csak azon tökéletlenségeden tudsz javítani, melyet tudomásul veszel.
- Csak rajtad áll, mi lesz belõled.
- A valóság több, mint ideák halmaza.
- Ne arra figyelj, hogy mások milyenek hanem arra, hogy te milyen vagy.
- Engedd élni magadban a szeretetet, hogy körötted is élhessen.
- A filozófia a kreatív gondolkodás tudománya.
- Cipeld a saját kereszted.
- A legkevesebb, amit megtehetsz az, hogy igyekszel a legtöbbet megtenni.

140. Ne esküdözz, ne fogadkozz, ne igérgess ha cselekedni kell, elég ha egyszerûen igyekszel.
- Öntudatlanság pedig nem létezik.
- Egyszer minden fa megtermi a maga gyümölcsét.
- Minden lét boldogság.
- Ha a létezés problematikáját meg lehetne oldani, akkor élvezet volna elkárhozni és a világ szétesne.
- A valóság olyan, mint a Mandelbrot-halmaz.
- A türelmetlen ember a valóságot akarja a terveihez igazítani.
- Az a probléma, melynek nincs megoldása, nem is probléma.
- A valóságot is meg kell teremteni.
- Legvégsõ cél pedig nincsen.

150. Nincs rosszabb, mint szembesülni a saját rosszaságunkkal.
- Egy kudarc is van olyan értékes, mint egy gyõzelem.
- A dolgok úgy vannak, ahogy nézzük õket.
- A szolgálat a szabadok kiváltsága.
- Tanulj meg együtt élni önmagaddal, hogy tudj együtt élni másokkal is.
- Nagy célok elõtt nagy akadályok találhatóak.
- A világ úgy jó, ahogy van. Ha nem lenne jó, másmilyen lenne.
- Akinek mindene megvan, annak tulajdonképpen semmije sincs.
- A béke is követel annyi áldozatot, mint a háború.
- A valóság egy olyan film, amelynek több a nézõje, mint a látója.

160. Istennek nem sürgõs.
- Istenbõl lettünk, Istené leszünk.
- A legvonzóbbak a szexis emberek, a legérdekesebbek a vonzó emberek, a legszexisebbek az érdekes emberek.
- Egy a forrás és minden létezõ az õ megnyilvánulása.
- Hiába a tiszta szó, ha mögötte szennyes a gondolat.
- Ereje annak van, aki használja.
- Isten számára gyönyör a teremtés.
- Minden objektum szubjektum.
- Az Isten írtózik az ürességtõl, ezért inkább kitölti azt.
- Az ember a teste sejtjeinek az Istene.

170.Amit ma nem teszel meg, azt majd holnap kell megtenned.
- A türelmetlenség káros az egész(ség)re.
- A barátod a legkedvesebb ellenséged.
- Ne kérj olyat a másiktól, amit az nem akar megadni neked.
- Nem a gazdag ember a boldog, hanem a boldog ember a gazdag.
- Ne harapj bele abba a kézbe, amelyik enni ad neked.
- Legyenek a te útjaid is kifürkészhetetlenek.
- Azért (és úgy) gondoskodj a gyerekedrõl, hogy felnõhessen, ne pedig azért (és úgy), hogy gyerek maradhasson.
- A virtuális kenyér virtuálisan laktató.
- Nem jó egy tálból cseresznyézni az Istenekkel.

180. Ne tréfálj az Istennel.
- Amirõl senki sem tud, az nem is létezik.
- A mesternek nincsenek bírái, legfeljebb bírálói.
- A nehézségek a gyenge lelkût még jobban legyengítik, az erõs lelkût pedig még erõsebbé teszik.
- Igazán nagy harcosnak kell lennie annak, aki harc nélkül akar boldogulni ebben a világban.
- Bennem van a végtelen.
- Az Istennek nincs határa.
- Az életünk önmagunk felfedezésének nagy kalandja.
- Az élet lényege: folyamatosan mozgásban maradni.
- A szexualitás a szerelem fátyla mögé bújik, hogy vonzóbbnak látszódjék.

190. Ki szelídség által él, az szelídség által is vész el.
- Legyetek hát erõsek a ti jóságotokban!
- Mindenhez idõ kell.
- Semmire sincs végleges megoldás.
- A tökéletlenül elvégzett munka is jobb a semmittevésnél.
- Egy a mozgatóerõ, csak különfélék az irányultságai.
- Ne rombold le mások kellemes illúzióit, megteszik ezt majd õk maguk.
- Igyekezz élvezni amit csinálsz.
- Ha nem tudsz jót gondolni, ne gondolj semmit. Ha nem tudsz bölcsen szólni, ne szólj semmit. Ha nem tudsz helyesen cselekedni, ne tégy semmit.
- A bõséghez a szûkösségen keresztül vezet az út.

200.Könnyebb szembenézni ezer hazugsággal, mint egy igazsággal.
- Az Isten idõtöltést végez.
- Bárki lehet bûntelen, de hibátlan csak az Isten.
- Az önzetlenség és az alázat olyan súlyos teher, hogy csak egy nagy és erõs ego képes azt elhordozni.
- A vita lényege nem az, hogy mi az igazság hanem, hogy kinek van igaza.
- Amit igazságnak hiszel, az igazzá is válhat a számodra.
- Az élet maga kínálja a beavatást.
- A kisértés által felkínált döntési lehetõség léte adja a szabadság illúzióját.
- Isten számára én vagyok a küszöb õre.
- Az Isten kiszámíthatatlan.

210. A felelõsség az a képesség, hogy az élete szükségleteire tudjon válaszolni az ember.
- Erõsségek takarják a gyengeségeket.
- Mindannyian kerubok vagyunk.
- Szeretni könnyebb, mint elviselni a szeretetlenséget.
- Legyetek azonképpen tökéletlenek, miként a ti Atyátok is az.
- A tisztán látás dörzsöltté tesz.
- Törekedni kell a tökéletesség kiküszöbölésére.
- Az élhetetlenek halhatatlanok.
- Egy húron pendülünk az Istennel.
- A körülmények illúziók, az érzések valódiak.

220. Hülye az, aki nem kételkedik önnön normális eszében.
- Mindenki magát pofozza az élet segítségével.
- Hegynyi hittel sem lehet egy mustármagot megmozdítani, ha Isten nem ad rá felhatalmazást.
- Csak annyira tudsz együtt élni másokkal, amennyire önmagaddal.
- A kettõsségek filozófiájára a megoldást az egység filozófiája jelenti.
- A jó fõnököt egyenrangú barátnak érzik a beosztottai.
- A legjobb tanítványt hívják tiszteletbõl mesternek.
- Nincs biztos pont minden létezõben.
- Kell egy ok, amiért érdemes élni.
- Az életképesség egyenesen arányos az életcélok számával.

230.Többet ér a tanács kérésénél a tapasztalatszerzés.
- Nem az számít minek vallod magad és milyennek látszol hanem az, hogy milyen vagy.
- Az agresszív ember abban különbözik a szelídektõl, hogy nemcsak állja a pofonokat, de adja is.
- Mester csak egy van és Õt Istennek hívjuk.
- Jobb ma kicsit bukni, mint holnap nagyot.
- Szelídnek lenni áldozat.
- Az élet pofonját mindig megelõzi a sors szava.
- A legkisebb dolgok miatt folynak a legnagyobb csaták.
- Az igazi problémák megoldhatatlanok.
- Jobb okosan élni, mint bután meghalni.

240. Boldogok a lélekben gazdagok, mert övék a mennynek országa.
- Minden harcost legyõznek egyszer.
- Kettõn áll az egyen - súly.
- Jobb ha a barátaid tépnek meg szeretetbõl, mintha az ellenségeid teszik veled ugyanezt.
- Ha nincs idõd, legyél gyors. Ha nincs erõd, legyél ügyes. Ha nincs tudásod, legyél figyelmes.
- Nem lehetsz tökéletesen tisztában a tökéletlenségeiddel.
- Az ártatlanoknak kell a legtöbbet szenvedniük.
- Az ismerõssel könnyebb szembe szállni, mint az ismeretlennel.
- Nem azért születünk meg, hogy meghaljunk, mégis megtörténik velünk.
- Minden létezõnek van határa.

250. Mert magamat ezerszer is legyõzöm ha kell, de hogy ezt más tegye, azt nem tûröm el.
- Élni vagy félni, ez itt a kérdés.
- Ne zavard a sajátrezgéseimet.
- Minden létezõben a rossznak is van létjogosultsága.
- Ha mások számára elviselhetetlen, a közösségbõl kitaszított emberré akarsz válni, mondj mindig igazat.
- A létezésbõl nincs kiút.
- Attól válsz felnõtté, hogy mások nem kezelnek többé gyerekként.
- Az üzlet az, mikor az alkotó azt csinálja amit várnak tõle. A mûvészet az, mikor az alkotó azt csinálja, amire belsõ indíttatást érez.
- A buddha az értelem börtönébõl szabadult lélek.
- A valóság tetszõlegesen definiálható halmaz.

260.Jobb ha tudod, hogy gyenge vagy, mintha erõsnek hiszed magad.
- A hibázástól az Isten sem tud megmenteni.
- Légy úrrá magadon, s úrrá leszel a világon.
- Aki szereti az ellenségét, annak nincsen ellensége.
- A jó fehér mágus ismeri a fekete mágia minden trükkjét, de nem használja õket.
- Az élvezetmegvonás káros az egészségre.
- A legnagyobb kihívás amivel minden létezõnek szembe kell néznie az, hogy mit kezdjen önmagával.
- Minden agresszió autoagresszió.
- Az illúzió is van olyan fontos, mint a realitás.
- Miután elérted az Istent, nincs többé szükséged a vallásra.

270. Az élet egy vég nélküli kötélhúzás.
- A megvalósítható boldogság ideájának keresése a rejtett célja mindenkinek.
- Mások elöl eltakarni a gyengeségünket bölcs dolog, de önmagunk elöl a legnagyobb ostobaság.
- Az a tévedés, melyet felismersz, már nem tévedés többé a számodra.
- Nehéz mellé állni annak, aki a saját érdekeit igyekszik képviselni fõként.
- Senki sem képviselheti a saját érdekeidet helyetted.
- A bölcs igyekszik azt élvezni ami van, nem pedig attól szenvedni ami nincs.
- A szabadság a kötöttségek uralása.
- Mindenki csak önmagát válthatja meg.
- Az Isten dinamikusan változó testében minden résznek pontosan ki van jelölve a helye.

280. Találd meg a helyed az Istenben.
- Világunk a mulandóság emlékmûve.
- Megöregedni könnyebb, mint visszafiatalodni.
- A kiindulási tényezõk önmagukban még nem determinálják a végeredményt.
- Ha valakihez ragaszkodol, akkor a vele kapcsolatos terveidet részben vagy egészben fel kell adnod. Ha a terveidhez ragaszkodol, akkor a megvalósításukhoz szükséges személyekrõl kell részben vagy egészben lemondanod.
- Ami kívülrõl sérthetetlen, az belülrõl még sebezhetõ.
- Okos szobrász formázta a hülyeség szobrát is.
- A lehetõség adott, de a megvalósulása mindig bizonytalan.
- Minden titok mögött találni újabbat.
- Hasonlóságok választják el a különbözõségeket.

290.Az álom a valóság tervezõasztala.
- Ne azt nézd, miért nem igaz valami hanem azt, hogy miért igaz.
- A bölcsesség nem mérhetõ tulajdonság.
- Minden dolognak határt kell szabni.
- Az elégedetlenség egyenesen arányos a vágyaink és a valóság közti távolsággal.
- Az élet egy önmagába visszaforduló végtelen folyam, melyen sodródva meg kell tanulnunk kormányozni önnön csónakunkat.
- Nem a fecskék csinálják a tavaszt.
- Én a kisértõm kisértõje vagyok.
- Igyekezzünk megkímélni egymást a saját hülyeségeinktõl.
- Alkalom szüli a megvalósulást.

300. Fentrõl átfogóbb a kép, lentrõl közvetlenebb.
- Arra rezegsz rá, ami érdekel.
- A tiszta gyémánt képzõdése nagy lelki nyomás alatt indul meg.
- A harc létfontosságú.
- Mindenre rá fogsz jönni, csak idõ és igyekezet kérdése.
- Ép hardverben ép szoftver.
- Törvényszerû, hogy minden rendszerben találni hibákat. Fõleg ha keresel.
- Minden kornak megvannak a maga metaforái a dolgok lényegének kifejezésére.
- Semmi sem úgy van, ahogy mondják.
- Szükségszerû, hogy minden elmélethez találni azt megerõsítõ és cáfoló tényeket egyaránt.

310. Szolgái közt magányos az úr.
- A megismerést akadályozó bizonytalansági tényezõ egyenesen arányos a vizsgált halmaz és a vizsgálódó személy origója közötti távolsággal.
- Az Istennek nincs környezete.
- Megszámlálhatatlanul végtelen számú elemet tartalmazó halmaz nincs.
- A monizmus alapja a látens dualizmus.
- Az Istenen kívüliség nem definiálható.
- Egyetlen bölcs mondás képes nagyobb világosságot gyújtani a fejekben, mint ezer körmönfont magyarázat.
- A bölcs a szavakat nem a gondolatainak elrejtésére, hanem a közlésére használja.
- Az emberek inkább hallgatnak a vezetõikre, mint az igazságra.
- A kapu elzár és összeköt.

320. Természetfeletti dolgok nincsenek.
- Az Isten sem gyõzi egyedül a teremtést.
- Az Isten baja az én bajom is.
- Tanítvány teszi a mestert.
- Legyél önmagad ura, de ne akarj mások ura lenni.
- Boldogok a tökéletlenek, mert övék a fejlõdés lehetõsége.
- Teljesen kizárható lehetõségek nincsenek.
- A csúcsról csak lefelé vezetnek utak.
- Soha nem lehetsz eléggé felkészült az élet kihívásaira.
- Mindenki a saját törvényei szerint ítél.

330.A magyarázat csak fedi az igazságot, de nem azonos vele.
- Gyermeket nemzeni nem nagy hõstett, felnevelni annál inkább.
- Az öröklét azzal ijesztgeti magát, hogy végesnek hiszi létét.
- A dolgok megfoghatósága a felszínükben rejlik.
- Ha borotvaélen táncolsz, megsebzed a talpadat.
- A lelki békémre a legnagyobb veszélyt én jelentem.
- A rossz az a része a teremtésnek, mely tevékenyen hozzájárul ahhoz, hogy a jó még jobb lehessen.
- Minden válságból van kiút.
- A teremtés célja, hogy az Isten figyelmét elvonja a valóságról.
- Senki sem különb a másiknál, csak különbözõ.

340. A terv azért kell, hogy tudd mihez tartani magad és legyen mitõl eltérned.
- Aki nagyon közel áll hozzánk, az sosem lehet eléggé közel hozzánk.
- Nagy csatákban születnek a nagy harcosok.
- Aki vadászik valakire, arra vadászik valaki.
- A kábítószer azoknak való, akik nem merik elviselni a valóságot.
- Nagy bátorság kell önnön gyávaságunk felvállalásához.
- A tudás maga után vonja önnön alkalmazását.
- Ha az emberek gondolkodnának, nem volna szükség tanítókra.
- A fél tudás az élet, az egész tudás a halál. Mindkettõt tudni fogod.
- A létezésnek nincs információtartalma.

350. Háborúban minden következetesen alkalmazott stratégia pusztulásba vezet.
- A teremtés lényege a visszacsatolás gyönyörében van.
- Akkor válik teljessé valamely területen a tudásod, ha a megismerés során visszajutsz oda, ahonnan indultál.
- A közösségek összetartó ereje a szeretetbõl, az ideológiából és az erõforrás igénybõl táplálkozik.
- Könnyebb valamit elsõre rosszul megcsinálni és késõbb javítani rajta, mint elsõre tökéleteset alkotni.
- A szükséghelyzetek szükségmegoldásokat szülnek.
- Ha kaput nyitsz a valóságnak, megszöknek az illúzióid.
- Azért felejtjük el a régi tudást, hogy újat tanulhassunk.
- A lét bizonytalansága a valóság illúziójából fakad.
- Ha a mondat végére értél, olvasd el újra
.
360. Ha nagyon kívánsz valamit, nagyon vigyázz, mert nagyon megkapod.
- A teremtés: sok hűhó a semmiért.
- A boldogság lényege az, hogy engedd el magad.
- Minden dolog mögött önnön ellentéte rejlik.
- Ha véleményt akarsz formálni valamirõl, ne higgy senkinek, hanem járj utána.
- Az egyensúlyt, annak felborítása nélkül nem lehet fenntartani.
- Az idõhullámok kényszertere tesz minket szabaddá és szolgává egyaránt.
- Az igazán lényeges dolgok nincsenek leírva.