Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

„A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”

(Rippl-Rónai József)

"Ahol tisztelik a nőket és a nők tiszteletre méltók, ott lakoznak az Istenek."

(Shri Mataji Nirmala Devi)

 

Méltó és szép köszöntő Szalai Pál tollából:

Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk?
Az egész világ maga,
a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk,
az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink,
törli le könnyeink,
testéből etet,
szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát,
ha kell és soha nem enged el,
ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható
és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik,
ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
majd társunk a jóban és rosszban,
életünk néma napszámosa,
vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben,
lelkünk másik fele,
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket,
a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet,
amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

(bejegyeztem: 2011.március  8.)

 

Mácz István:" Egészen szép vagy"             ( bejegyzés: 2010.március 1.)

Férfi és nő

" A nő határtalan lény", sőt éppen az," aki sohasem annyi, amennyi, hanem mérhetetlenül több". Miben nyilvánul meg ez a "határtalanság", a " mérhetetlenül több"? Például a férfi és a nő kapcsolatában is. Amikor az Örök Nő jelentőségéről ír századunk nagy gondolkodója, Theilard de Chardin, akkor a következőket állapítja meg:

" Először is jómagam vitathatatlanul hiszem azt, hogy a férfi - még ha igen-igen átadja is magát egy eszme vagy Isten szolgálatára - csak akkor juthat el lelki érettségére és teljességére, ha valami  " érzelmi" hatás éri. Ez a szentimentális hatás érzelmileg járja át értelmét és legalább kezdetben felszítja szeretetének erőit. Mint ahogy lehetetlen élni fény,oxigén vagy vitamin nélkül, ugyanígy a férfi - egyetlen férfi sem - mellőzheti a Nőit."

" A Nő a Férfi számára: A Világmindenségtől remélt minden kiegészítésnek szimbóluma és megszemélyesítője...

A Nő szárnyakat bont, érzékennyé tesz, önmagának nyilatkoztatja ki a Férfit, akit szeret. Ez olyan ősi igazság, mint az Ember...

A Nő úgy áll előtte, mint a világ vonzóereje és szimbóluma. Már csak úgy tudja átölelni, hogy maga is a Világ méretei szerint nagyobbodik meg. S mert a Világ  mindig nagyobbodik, még mindig befejezetlen, s nálunk mindig előbbre jár, ezért - hogy elérhesse azt, akit szeret - A Férfinak vállalkoznia kell a Mindenségnek és önmagának meghódítására."

Chardin az örök női páratlan hivatását hangsúlyozza: szerepe a világot átadni a férfinak, szerepe segíteni a férfit a világ meghódításában, amely küzdelemben a férfi kezével, eszével harcol. Tükör lenni, hogy a Férfi megtalálja önmagát. Ki akarhatna nő létére ennél kevesebbet? És lehet ennél többet? Ő azt is állítja: " Az Anyag legpezsgőbb formája a Női"" Az Anyag erői között a Női a legfélelmetesebb."

Hogy mi következik ebből, azt is leírja: " A Női olyan illat, amely szédít; ital, amely részegít. A Valóság területén a " veszély" az erő jele is.Minél veszélyesebb valami, meghódítását annál inkább parancsolja az Élet...

E csúcs megmászásáról csak akkor mondunk le, ha megmagyarazzák nekünk, hogy a felfelé kúszás miért ne hozhatna minket közelebb Istenhez. A női csillagon át az isteni Nap még látható, ragyoghat, sőt még élénkebb fénnyel ugyanazon síkon és ezen a síkon túl is. A szerelmi kettős felmagasztosulva fogadhatja a magasabb isteni vonzást...

Az Anyagnak tulajdonított mélységek csak a Szellem csúcsait tükrözik. A szerelmi vonzás és birtoklás központja fokozatosan fordul a lelki felé.Hogy elérjék egymást, a létezőknek magasabbra körözve kell keresniük egymást."

 

Gonda István: A szépség szimfóniájából        ( bejegyzés: 2009.11.20.)          

Széppé a Jóság tesz. Jóvá az Igazság. Az Igazság, azaz a Rend képviseletéhez pedig tudatosan alapuló erő kell. Ha a nő az erejét a maszkulin hatalmaskodásra használja, nem marad energiája a Rend képviseletére. Lelke nem tud jóságossá válni, s ezáltal szépsége megfakul.

Akaratunkat egyetlen cél irányába kell rendíthetetlenül megfeszítenünk: az Örök Mérték képviseletére.

A nő a szerelem érzése által válik a férfi múzsájává. A szerelmet nem ismerő asszony nem inspirálja a férfit. A puszta létezésével – a láthatatlan magasabb rezgésszámával – szinte megbénítja, tehetetlenné teszi párját. A férfi mellette folyamatos kisebbrendűségi érzéssel küzd. Ahelyett, hogy a nő társát buzdítaná önmagához képest többre, saját magát szolgáltatja ki a férfi meglévő képességeivel.

A társában szerelemre nem talált nő nihilbe sodorja a kapcsolatot kezdettől testi vonzásra építő férfit. Szeretni nem lehet megtanulni.

Szeretni – a szív szentsége.
Tanulni a – a fej elhatározása.

Alacsonyabb szintű férfiért nem lehet áldozatot hozni, mert nő szerelmet csak a nála megvalósultabb iránt érezhet.

A nem szerelemből házasuló asszony élete csupa hiábavaló gyötrődés. Üresen járó motor.

Ám az ember a szeretetképességében való fejlődéséért született le a Földre.

 

Gonda István: A szépség szimfóniájából

" A nő feladata a gyönyörködtetés. Ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha felvállalja a Rend szerinti feladatait, hiszen a szépség nem más, mint a Teremtő Energiájának tükröződése általunk.

Hit híján a női tartalom sekélyes. Az a nő, aki szellemi férfiban hisz, az a Teremtő felé emeli arcát. Átszellemültsége arányosságban, szimmetriában, magával ragadó ritmusban, színes stílusban, dallamban, bájban jut kifejezésre.
Az intellektus nem ad méltóságot.
A méltóság a szellemi emelkedettség jele.

Minden ember annyira méltóságteljes, amennyire az Isteni felragyogott tudatában.

Az önmagára nem adó nő éppúgy nem kötődik egyetlen férfihoz sem, hogy annak holdi visszatükrözője legyen, mint a túlfestett, túldekorált, túlékszerezett nőtársa. Mindketten nemet mondanak a Rendre.

Isteni Tartalom nélkül rideg és múló a szépség. A funkció önmagában nem vonzó, mert alacsonyrendű tartalom építi. Minél értékesebb a tartalom, annál stílusosabb a forma. A stílus – a Teremtő értékmérője. A legnagyobb belső sugárzással az bír, aki rátalált az egyre, az Isteni Rend szerint valóra. A klasszikusra. A kifinomultan szépre."

"Nem az kedves , aki szép,hanem az a szép aki kedves."
 Lev Tolsztoj

A szépség belülről fakad. De nem a test belsejéből,hanem a lélek bensejéből. Minél bensőségesebb a lelkülete egy nőnek, az arca annál csodálatosabb. A szépség a szolgálat adta önbecsülésből fakad. Méltót szolgálni- ez a méltóság.Minden ebben az életében bájos nő úgy érte el ezt a vonzó állapotot, hogy előzőleg odaadóan alárendelődött egy nála tudatilag megvalósultabb férfinak.

Mi a szépség megtartásának titka? Az,hogy a nő tündéri külsejével ne éljen vissza, ne növelje udvartartását, hanem várja ki a nála szellemileg magasabb szintű társát, akinek készségesen elfogadja irányítását, és aki mellett föl meri vállalni sebezhetőségét.A hölgy méltó szolgálatban még illatosabb virággá teljesedik. Önmaga szépsége ellen követ el merényletet az a nő, aki kedvező adottságait arra használja, hogy függőségi helyzetbe hozzon egy férfit, aki majd - szó szerint - bolondul érte.Minden férfi bohóc szerepbe süllyed, aki Isten helyett egy nő felé fordítja áhítattal az arcát.A Szépség alapja a jóság. A Vénusz a Holdra épül. A Jóság titka: mindig a megvalósultabbért élni, sose a saját hasznot keresni.

Hiába születik egy nő szépnek , ha ebben az életében visszaél adottságaival. ha éppen vonzó külsejéből adódóan ő akar behódoltatni egy férfit. Az egykor bájos nőnek, aki hátat fordít az Eredendő Rendnek, végül már csak fiatalkori fotóinak nézegetése idézi fel a vonások szépségét. Tükre már mást mutat. " A nők úgy játszadoznak a szépségükkel - írja Victor Hugo -. mint kisfiúk a zsebkésükkel. Megsebzik magukat vele."

Egy nő hátrányos külsővel akkor születik, s küllemének esztétikáját fokozó eszközöknek akkor van hiányában, ha előző életeiben vénuszi adottságaival visszaélt.Azaz nem szolgált egy szellemi férfit., hanem igéző kisugárzását kihasználva öntömjénezésbe kezdett. Elérte,hogy a nála gyengébb férfiak behódoljanak neki. Ha a nő arra vágyik,hogy a férfi szeresse őt, akkor először neki kell megszeretnie a Hölgyet önmagában. A holdias és vénuszi értékekre törekedve.nem a kihívó, bizonygató énjét, hanem az esendő, gyámolításra  és fölemelésre vágyó, türelmes lelkét kell megmutatnia. A szellemi férfi sohasem él vissza kedvese gyenge pontjaival. A Magasztosat önmagában nem építő, gyenge férfi szorult állapotából adódóan - megteszi.

A természetes szépség és karcsúság titkát az fedezi föl, aki életre szólóan együtt vallja Victor Hugóval: " Egyetlen dolgom e földön a szeretet."

( Gondolatok a szépség szimfóniájából - Gonda István & Illés Csilla )

******************************************************************************************************

A nőiesség a spirituális fejlődésben

Az istenség női oldala


A művelt ember - bármelyik vallásba is tartozott - mindig tudta, hogy csak egy Isten van. De azzal is tisztában volt, hogy ez az Egy-Isten sokféle módon nyilatkozik meg, és éppen annyira női, mint férfi testen át, vagyis az életnek éppolyan teljességében az úgynevezett negatív oldalon, mint a pozitívon. És ahogy sok a megnyilatkozása a férfi-oldalnak, sokféleképpen nyilvánul meg a női is. Ezért van a régebbi idők vallásaiban sok isten és sok istennő, mert mindegyik egy-egy isteni arcvonást képvisel.
Elképzelésünk az istenségről magában foglalja mindazt, ami mind a két nem jellegzetes, legjobb tulajdonsága. Isten, akiben minden benne van, nem lehet kizárólag férfi vagy nő-arcú.
A tökéletes istenségben előttünk áll mindaz, ami az emberi jellemben a legszebb, és ez a jellem kétfajta arculata. Az egyik, amit a férfival társítunk: az erő, szilárdság, bölcsesség, a tudományos irányultság, valamint a romboló erő (amit a hinduk Sivája képvisel). A másik, amit főképp női tulajdonságnak ismerünk, és a női oldalhoz számítunk: a szeretet, szépség, harmónia, gyöngédség.
Ezek az erények egyaránt letükröződnek ránk az istenségből. Természetes, hogy az ember mindig elválasztotta a két fő megnyilvánulást, és úgy gondolta el őt, mint az isteni Atyát és Anyát. Minden nagy vallás megmutatta az istenség e kettős oldalát, majdnem egészen napjainkig. Ezért voltak nemcsak isteneik, hanem istennőik is a vallásoknak. Indiában Parvati, Lakshmi, Sarasvati. A görögöknél Hera, Aphrodite, Demeter, Pallas Athene. Egyiptomban Izisz és Nephthys. Kínában Kwan-yin, Rómában Júnó, Vénusz, Minerva, Ceresz, Diana, más vallásban Asztarté (Isztár). Izisz képmásai pedig, amelyeken ölében tartja a gyermek Hóruszt, egészen olyanok, mint a Szűz, karján a gyermek Jézussal.


A szűz anyag szimbóluma


Az anyag nagy tengerének szimbóluma Mária, akit a "tenger csillagának" neveznek, és Aphrodite, a tengerek királynője. Ruhája, hogyha ábrázolják, mindig kék, a tenger és az ég kékje.
Mivel fejlődni csak anyagban, az anyagon keresztül tudunk, azért nekünk ő a Szűz Anya (szűz anyag), akitől a Krisztus születik meg bennünk - azaz a kauzális test, ami az ember lelkének a hordozója. Isten anyja, akiben az isteni szellem kifejezésre jut, mert az anyaméh, mint szimbólum ugyanaz, mint a Szent Grál kelyhe. Éva alakja is jelkép, aki leszáll az anyagba, és földi vándorútra indul.
Amíg fejlődésünk alsóbb fokait járjuk, és alá vagyunk vetve az anyag uralmának, addig ő számunkra a Mater Dolorosa, a fájdalmas anya, a szomorúság anyja, mivel minden földi baj és bánat oka kapcsolatunk az anyaggal. De amikor legyőztük az anyagot, amikor a halhatatlan felső hármasságot (atma-buddhi-manasz) bennünk nem homályosíthatja el többé a négyesség (konkrét elme, vágytest, étertest, fizikai test), akkor ő nekünk a Győzelem Asszonya, a Napba öltözött asszony a Holddal a lába alatt (legyőzve a szenvedélyeket), feje körül a tizenkét csillagos koronával. Ha a kérdést továbbra is szimbolikus értelmében nézzük, akkor az Áldott Szűz mennybemenetele azt ábrázolja, amikor az anyag lényege ismét az Abszolutba vonul vissza.


A Világanya


Képzeljünk el egy hatalmas lényt, aki valójában egy hatalmas angyal, egy nagy sereg alája rendelt angyallal. Munkája - védő, oltalmazó szerepe - kiterjed az egész női nemre. Ez a lény az Egyetemes Anya.
Azt mondják, hogy világ minden nője az Ő oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb megpróbáltatásuk idején, amikor legfontosabb feladatukat gyakorolják, és a valóságban anyává válnak. Régebben elhangzottak történetek - főleg a parasztság körében -, hogy némelyik asszony látta a legfőbb Anyát maga mellett állni a szülés nehéz óráiban. Mások viszont, akik nem látták, mégis érezték a segítséget és erőt, amely rájuk áradt. Mint a női nem leghivatottabb védője, együtt munkálkodik a Karma Uraival, hogy alkalmas születést találjanak a testet-öltésre váró lelkek hatalmas tömegének. Van egy másik dolga is, hogy enyhítse a világ szenvedését, és vigasztalója, bátorítója és segítője legyen mindenkinek, aki bajban van, szerencsétlenség érte, szükséget szenved, aki beteg.


Modern, spirituális nőiség


A férfit és nőt úgy kell tekintenünk, mint egyenlő erőket különböző egyéniségekben. Hiszen az igazi Én egy, de inkarnációról inkarnációra férfi vagy női megtestesülésbe születik meg a szerint, hogy éppen melyik oldalát (jin vagy jang) szükséges jobban megismernie, kifejlesztenie, melyikben kell több tapasztalatot szereznie.
Ma jobbára csak materiális és praktikus szempontok, vagy csupán az érzéki vágyak és külsőségek jönnek számításba egy-egy párkapcsolatban, ezért is tartanak rövid ideig. Pedig a házasságnak csak egy igazi oka lehet, az, amikor két ember között nagy spirituális szeretet, tiszta szerelem és harmónia van. Ha valakit szeretünk, a benne élő Istent szeretjük. Az Isten, aki mibennünk lakik, felismeri az Istent - másban. A szerető szem gyakran olyan jó tulajdonságokat lát meg abban, akit szeret, amit senki más nem tud felfedezni. És a szerető szív komoly hite és erős vonzalma elősegíti, hogy a belül meglevő, de rejtőzködő erények megnyilatkozzanak.


Mi lehet a nő szerepe ma a spirituális fejlődésben?

Talán éppen az, amiből - visszahatásként előző korokra - elkezdett kivonulni: az anyaság és házasság vagy párkapcsolat terepe. Magasabb szintű intuíciójával, nagyobb érzékenységével a nő olyan megérzéseket, rezdüléseket közvetíthet gyermekei és férfi-társa felé a magasabb igazságokról, amiket ők esetleg még nem találtak, nem találhattak meg. A nők dolga, hogy inspirálják a környezetünket, ezzel általában is emeljék a világ szellemi színvonalát.
Legyünk nyitottak a világra, vegyük és vetessük észre annak ezerféle szépségét, ami mind az Egynek a megnyilvánulása. A csupán fizikai testiségben megnyilvánuló divatnő helyett vállaljuk fel természetes nőiességünket, sugározzuk ki a bennünk levő belső szépséget. A párkapcsolatot fogjuk fel egyfajta tanuló iskolának, ahol a magasabb erkölcsi értékekről, például a hűségről, bajtársiasságról, tiszteletről, felelősségről tanulhatunk a hétköznapok gyakorlatában. Fedezzük fel tehát a nőiség szerepét a spirituális fejlődésben. Mert amíg a nő nem foglalja el az őt megillető helyét a világban, addig nem hordozhat méltó testeket sem kristálygyerekek, sem jövendő Krisztusok és Buddhák számára.


Nagyiday Adrienne
Magyar Teozófiai Társulat

forrás: www.teozofia.hu